MENÜ

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin
Tüm Eserleri
Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Tüm Eserleri
DETAYLI BİLGİ
Yıllık Sohbet Arşivi
Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Yapmış Olduğu Sohbetleri Yıllık Arşivi!
DETAYLI BİLGİ
Terğîb-ü Terhîb'den Hadîs-i Şerîf Dersleri
Terğîb-ü Terhîb'den Hadîs-i Şerîf Dersleri Her Ayın Son Cumartesi Günü Saat 20:00'da
Muhammedü'l-Emîn Vakfı'nda! Lalegül TV / Radyo'dan Canlı Dinleyebilirsiniz
DETAYLI BİLGİ
Bu Haftanın Sohbeti
Mescid Sohbetleri Her Perşembe Saat 20:00'da Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde.
Lalegül TV / Radyodan CANLI Dinleyebilirsiniz
DETAYLI BİLGİ
Bursa Sohbetleri
Bursa Sohbeti Her Ayın İlk Cumartesi Günü Saat 20:00'da Bursa Vakıf Külliyesi'nde!
Lalegül TV ve Lalegül FM'den CANLI Dinleyebilirsiniz
DETAYLI BİLGİ
Bir Sonraki Sohbet Nerede?
Yapılması Planlanan Tüm Sohbetlerin Tarih ve Saati ile Birlikte Tüm Detayları Burada!
DETAYLI BİLGİ
Cübbeli Ahmet Hoca’da EN SON EKLENENLER
Evlâd-ı Rasûl HazarâtıKİTAP
Bu risâlenin en mühim özelliği Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in evlâd-ı necîbesini imkân nisbetinde tanıtmak ve bu vesîle ile hem onların hem de Eşrafü’l-âbâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in...
Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı
Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü ZanKİTAP

Kıymetli okurlarım! Elinizdeki bu eser; evvelden beri Büyük Şeyh Efendi es-Seyyid Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun “Risâle-i Kudsiyye”sinde ismini, müellifinin adını ve medhiyesini gördüğümüz fakat ...

Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan
Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi TehlîlâtKİTAP

Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî (Kuddise Sirruhû) da bütün evliyânın ve ulemânın hızb (vird)lerini cem ettiği 2000 sayfalık “Mecmû‘atü’l-ehzâb” isimli eserinin 1. cildinin 290-294. sayfala...

Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât
Kız Çocuklarına İyi Bakmanın FaziletleriKİTAP

Bilindiği üzere; kız çocuklarımız Allâh-u Te‘âlâ’nın bizlere en büyük lütuflarındandır. Biz onlar hakkında gereken terbiyeyi eksik etmediğimiz takdirde elde edeceğimiz mükâfatların haddi hesâbı yoktur...

Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri
Muhiblerin Habîb'e SalevâtıKİTAP

Bu eserin en büyük özelliği 99 Esmâ-i Hüsnâ’ya bir de “er-Rabb” ism-i şerîfini ilâve ederek Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Esmâ-i Hüsnâ ile memzûc bir şekilde okuna...

Muhiblerin Habîb'e Salevâtı
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâliKİTAP

Muhterem kardeşlerim! Vaazlarımızı tâkip eden kardeşlerimizce bilindiği üzere, sohbetlerimiz esnâsında sırası geldiğinde bâzı duâların fazîletlerini açıkladığımız zaman, sohbet bitiminde birçok kimse etrâfımızı sara...

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli
Cübbeli Ahmet Hoca’dan ZİYARETLER
Cübbeli Ahmet Hoca’dan DUYURULAR