MENÜ

Yıllık Sohbet Arşivi
Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin Yapmış Olduğu Sohbetleri Yıllık Arşivi!
DETAYLI BİLGİ
Bu Haftanın Sohbeti
Mescid Sohbetleri Her Perşembe Saat 20:00'da Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde.
Lalegül TV / Radyodan CANLI Dinleyebilirsiniz
DETAYLI BİLGİ
Bursa Sohbetleri
Bursa Sohbeti Her Ayın İlk Cumartesi Günü Saat 21:00'da Bursa Vakıf Külliyesi'nde.
DETAYLI BİLGİ
Cübbeli Ahmet Hoca’da EN SON EKLENENLER
Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi TehlîlâtKİTAP

Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî (Kuddise Sirruhû) da bütün evliyânın ve ulemânın hızb (vird)lerini cem ettiği 2000 sayfalık “Mecmû‘atü’l-ehzâb” isimli eserinin 1. cildinin 290-294. sayfala...

Kur'ân-ı Kerîm'de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât
Kız Çocuklarına İyi Bakmanın FaziletleriKİTAP

Bilindiği üzere; kız çocuklarımız Allâh-u Te‘âlâ’nın bizlere en büyük lütuflarındandır. Biz onlar hakkında gereken terbiyeyi eksik etmediğimiz takdirde elde edeceğimiz mükâfatların haddi hesâbı yoktur...

Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri
Muhiblerin Habîb'e SalevâtıKİTAP

Bu eserin en büyük özelliği 99 Esmâ-i Hüsnâ’ya bir de “er-Rabb” ism-i şerîfini ilâve ederek Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Esmâ-i Hüsnâ ile memzûc bir şekilde okuna...

Muhiblerin Habîb'e Salevâtı
Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâliKİTAP

Muhterem kardeşlerim! Vaazlarımızı tâkip eden kardeşlerimizce bilindiği üzere, sohbetlerimiz esnâsında sırası geldiğinde bâzı duâların fazîletlerini açıkladığımız zaman, sohbet bitiminde birçok kimse etrâfımızı sara...

Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli
Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-HakâikKİTAP

H.1293 senesinin Cemâziyelâhir ayının sülüs-ü ahîrinde (son üçte birinde) Mısır-Kāhire’de bulunan Muhammed Ünsî Matbaası’nda basılmış olan ve üzerinde Müellif Hazretleri’nin mührü bulunan bu eseri size tab ettirme...

Mefze'u'l-Halâik ve Menbe'u'l-Hakâik
Neseb-i ŞerîfKİTAP

Bu sene de Mevlid ayında sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in neseb-i şerîf silsilesinde bulunan tüm âbâ-ü ecdâdının ve ceddâtımın (atalarının ve nenelerinin) tevhîd dîni ...

Neseb-i Şerîf
Cübbeli Ahmet Hoca’dan DUYURULAR