MENÜ

RESÂİL-İ AHMEDİYYE

Âişe (Radıyallâhu Te'âlâ Anhâ) Vâlidemiz'in Evlilik Yaşı
Âişe (Radıyallâhu Te'âlâ Anhâ) Vâlidemiz'in Evlilik Yaşı

Helâl ve haram etme yetkisi sâdece Kendisine mahsûs olan Allâh-u Te‘âlâ’ya hamd-ü senâdan ve Allâh-u Te‘âlâ’nın şerîatının hükümlerini bizlere beyân eden Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) ile Ehl-i Beyti’ne ve dînimizin ahkâmını bizlere teblîğ eden sahâbe-i kirâm hazarâtına salât-ü selâmdan sonra!

Şu bilinsin ki; yaşamakta olduğumuz şu günlerde İstanbul Sözleşmesi’nin iptali söz konusu olunca eşcinselliği savunan birtakım guruplar Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Âişe annemizle hâşâ çocuk yaşta evlendiği iftirâsını ortaya atarak Müslümanları rahatsız etmeye çalıştılar. Tabî ki bu, ilk olarak onların ortaya attıkları bir iftirâ değildir.

Evvelce bâzı müsteşrik (özellikle dînî konularda doğu dünyâsının ilimlerini araştıran ve bâhusûs İslâm ilimlerini inceleyen) kâfirler de bu iftirâları dillendirmişlerdir ki Avrupa’da Dozy denen kâfir, Türkiye’de de evvelce müftülük yapıp daha sonra mürted olan Turan Dursun kâfiri bu konuyu gündeme getirmişlerdi.

İşte biz şu anda tekrar hortlatılmaya çalışılan bu iftirâyı bu risâlemizde ilmî ve kavî (çok güçlü) delillerle inşâallâh çürüteceğiz.

Biz bu risâlemizin birinci bölümünde Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in dönemindeki evlilik yaşlarıyla ilgili genel mâlûmâtı üç babda değerlendireceğiz.

İkinci bölümde ise Âişe (Radıyallâhu Te‘âlâ Anhâ) Vâlidemiz’in Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ile evlendiği dönem de yaşının büyük olduğuna dâir delilleri sekiz başlık altında sizlere arz edeceğiz.

Maksadı hidâyete erişmek olanlara zikrettiğimiz deliller elbette yeterli gelecektir. Derdi fitne çıkarıp insanları İslâm’dan uzaklaştırmak olanlara ise cehennem kâfî gelecektir.

Allâh-u Te‘âlâ bizlere husn-i ifâde, sizlere de husn-i istifâdeler nasîb eylesin. Âmîn!

SATIN AL
Detaylar
YAYIN TARİHİ : 14 Ocak 2021
ISBN : 978-605-06239-6-3
BASKI SAYISI : 1. Baskı
DİL : Türkçe
SAYFA SAYISI : 103
CİLT TİPİ : Karton Kapak
KAĞIT CİNSİ : -
BOYUT : 13,5 x 19,5 cm
ÖNERİLEN KİTAPLAR