MENÜ

ZİYARETLER

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret
İstanbul, Beykoz
27 Haziran 2022
1 yorum
Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin 22. Kuşaktan Torunu, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in 32. Kuşaktan Torunu ve “Mekke’deki Şâfi‘îlerin Müftüsü” ünvânıyla meşhûr büyük âlim es-Seyyid Ömer el-Ceylânî Hazretleri,

Dünyâ çapında talebe, mürîd ve muhibbânı bulunan büyük muhaddis ve Şâzilî Şeyhi Muhammed Ebu'l-Hüdâ el-Ya'kûbî Hazretleri,

Rifâî Tarîkatı meşâyihından silsilesi sâbit olan ve silsilesi büyük velî Abdülhakîm Abdülbâsit Hazretlerine dayanan kıymetli âlim, (kasîde inşâd eden) münşid ve sâlih zât Mahmûd ed-Dürre Hazretleri ile

Fatih Çıtlak Hocaefendi berâberlerindeki talebe ve muhibbânı ile Cübbeli Ahmet Hoca'nın hânesini şereflendirdiler.

Ziyârette; öncelikle geçtiğimiz perşembe gecesi Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olup ertesi gün cuma namazının akabinde milyonların şehâdeti ile ebediyete uğurladığımız Kutbü'l-aktâb, ğavsü'l-evtâd ve hicrî 15. Asrın Müceddidi Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri'miz rahmet ve minnetle yâd edilip bâzı hâtıralar zikredildi.

Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem'in bâzı medhiyeleri inşâd edildi.

Kitaplar, müellifler ve meşâyıh hakkında saatler süren hâtıralar, kıssalar nakledildi.

Meclisin hıtâmında hıtâm-ı misk olmak üzere hadîs-i şerîflerde 'âlî isnâd sâhibi zâtlardan olan Ömer el-Ceylânî ve Ebu'l-Hüdâ el-Ya'kûbî Hazretleri Hadîsü'l-Evveliyye'den isnâdlarını isim isim zikrederek meclisde hâzır bulunanlara icâzet verdi.

Allâh-u Te‘âlâ, hâzirûnun cümlesine hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve dînine hüsn-ü hizmetler nasîb eylesin ve bizleri daha nice böyle meclisler akdetmeye muvaffak eylesin. Âmîn!

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

Hocaefendilerden, Cübbeli Ahmet Hoca'ya Ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ