MENÜ

ZİYARETLER

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri’nin kabr-i şerîflerini ziyâret
Erzurum
04 Ocak 2021
4 yorum
Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri’nin kabr-i şerîflerini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri’nin kabr-i şerîflerini ziyâret etti.

Yûnus Emre Hazretleri’nin Eskişehir’de vesâir bâzı beldelerde kabirleri ve makâmları bulunmaktadır. Osmanlı döneminden önce yaşamış bu büyük velî bütün Müslümanlar tarafından çok sevildiği için birçok yerde ona atfen kabirler ve makâmlar inşâ etmişlerdir.

Fakat İbrâhîm Hakkî Erzurûmî Hazretleri, Yûnus Emre’nin ve Şeyhi Taptuk Emre’nin kabirlerinin Erzurum’da olduğu husûsunda kesin konuşmuştur. Hattâ şu anda başlarında bulunan kabir taşlarını da kendi eliyle yerleştirmiştir. İbrâhîm Hakkî Erzurûmî Hazretleri hakkında ‘Ismet Ğarîbullâh Büyük Şeyh Efendi Hazretlerimiz: “Onun kelâmı huccettir! Çünkü bu zât ehlullâhın en mükemmel olanlarındandır!” demiştir. Hâl böyle olunca bizim de İbrâhîm Hakkî Efendi Hazretleri’nin sözüne îtibâr etmemiz gerekmektedir.

Hacı Sâlih Efendi Hazretleri gibi büyük velîler bu kabri Yûnus Emre Hazretleri’nin kabri olarak hep ziyâret etmişlerdir. Bir keresinde Hacı Sâlih Efendi yanındakileri mezarlıktan dışarı çıkararak uzun bir zaman kabr-i şerîfte tek kalmış, daha sonra soranlara “Yûnusumuz buradadır!” diyerek kesin konuşmuştur.

Zâten Kırklar İmamı, Muhammed Efendi, Hâşi’î Efendi, Seyyid Abdülğafûr Efendi gibi yüzlerce belki binlerce âlimin ve velînin yüz yıllardır buraya defnedilmiş olması da bunun aslı olduğuna delâlet etmektedir. Zâten yanında bulunan tabelada da Fuâd Köprülü ve Abdülbâkî Gölpınarlı gibi birçok tarihçinin bu görüşü desteklediği husûsunda bir kayıt bulunmaktadır.

Gerçekten çok feyizli, bereketli ve nurlu kabirleri var, çok feyizlere huzurlarında nâil oldum. Bir de oradaki köylülerle görüştüğümde onların “Yûnus Emre Hazretleri’nin kabir taşları sürekli Şeyhi Tapduk Emre’ye doğru hürmeten eğiliyor, yıllardır ne kadar düzeltsek de toprakla desteklesek de yine bu durum devâm ediyor, hattâ betonla sâbitlediğimiz dahî oldu, fakat her seferinde kabrinin taşları şeyhinin kabrine doğru temâyül ederek ona karşı hürmet ve tâzîmini her dâim ifâde ediyor” şeklindeki şâhitliğini müşâhede edince gerçek kabr-i  şerîflerin orada bulunduğu husûsu benim görüşümde daha da güçlendi.

Çünkü bu zâhir olan ve herkesin ortada gördüğü büyük bir âlamettir. Zâten büyük velîlerin birkaç yerde makâmları olur, zîra Hacı Sâlih Efendi Hazretleri’nden naklolunduğu vechile; onu sevenler onun cübbesinden, sarığından, bastonundan veyâ eşyâsından bir şeyi bir yerde defnedip orayı makâm olarak ziyâret ederler.

Ruhâniyet ona nisbet edilen makâmların tümünde de hâzır olur ve ziyâret edenlere vâkıf olur ve himmetleri üzerlerinde zâhir olur. Böylece Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri’nin gerçek kabirlerinin bu noktada, Erzurum’da olduğuna dâir ben de güçlü bir kanaat oluşmuştur.

Allâh-u Teâlâ, Yûnus Emre Hazretleri ve Şeyhi Tapduk Emre Hazretleri’ne çok ziyâde yüksek dereceler ihsân eylesin, bizleri 700 yıldır hidâyet ettikleri, irşâd ettikleri ve aydınlattıkları için kendilerine yüksek makâmlar, âlî dereceler nasîb eylesin ve şefâatlerine cümlemizi nâil eylesin. Sizlere de ziyâretlerini müyesser eylesin. Âmîn!

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretTapduk Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretTapduk Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretTapduk Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretYunus Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretYunus Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâretYunus Emre Hazretleri

Yûnus Emre Hazretleri ve Tapduk Emre Hazretleri?nin kabr-i şerîflerini ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
 • Hatice Derya Ayılgan
  07 Mart 2021 12:11
  YouTube yorumlarda engellemeler için bilgi verir misiniz
 • snn cell
  07 Mart 2021 01:17
  Allah c.c. onların kerametlerini bizlerin kalplerine nakş ettin inşaallah...
 • Hatice Derya Ayılgan
  13 Şubat 2021 01:26
  1.323.320 “elhamdulillah “ ... Rabbim RÂZI olsun daima.
 • Mahmut TAŞKIN
  25 Ocak 2021 21:25
  Yunus Emre ve Taptuk Emre hz. lerinin yaşadığı dönem 1200 ler Anadolu Selçuklu devleti ve beylikler dönemine denk geldiği için Mevlena Hacı Bayramı Veli Ahi Evran Hacı Bektaşî Veli gibi Peygamber Varisleri genelde iç anadolu bolgesinde bulundukları için ben Yunus Emre nin Eskişehir Aksaray bolgesinde olduğunu düşünüyordum Ibrahim Hakkı hz. ve Hacı Salih efendinin bu sözleri hüküm niteliğindedir Ledün ilminin sırları Veliyullahtadır. Erzurum da yaşayan bu mana erlerinin kıymetini bilmeyi Rabbim bize nasip etsin Cübbeli hocamıza da teşekkür ederiz Allah ondan Razı olsun kişi sevdigiyle beraberdir hadisini bize hatırlattı Allah için birbirini sevenlerden eylesin... Kalplerine dolsun feyzi Rabbani Ahalisi bulsun Rahmi Rahmani Lutfi Erzurumdan gördün Ihsani Mevlaya emanet olsun Erzurum
YORUM YAZ