MENÜ

ZİYARETLER

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Hânesinde Ziyâret Etti
İstanbul, Beykoz
19 Kasım 2021
0 yorum
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Hânesinde Ziyâret Etti

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı hânesinde ziyâret etti. Daha önce merhûm Erbakan Hocamız da Cübbeli Ahmet Hoca'yı hânesinde birkaç kere ziyaret etmişti. Erbakan Hocamız'ın yasaklığı kalktıktan sonra ilk gireceği seçimden evvel Cübbeli Ahmet Hoca'nın hânesinde  yüzden fazla âlimin iştirâkiyle bir meclis kurulmuş ve merhum Hocamız'a destek kararı alınmıştı. Daha sonra merhum Erbakan Hocamız'ın, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş ve Aykut Edipali Beyefendi ile birlikte kurdukları üçlü ittifak kararı da Cübbeli Ahmet Hoca'nın İstinye'deki hânesindeki toplantıda alınmıştı. Merhum Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyimiz de İstinye'deki toplantıda hâzır bulunmuştu. Fatih Erbakan Beyefendi'de babasının izini takip ederek Cübbeli Ahmet Hoca'yı ziyaret etti. Üç saat kadar süren sohbette Merhûm Erbakan Hocamızla ilgili hâtıraları tâzelenen Cübbeli Ahmet Hoca “İlâhiyatlarda Ehl-i Sünnet’e muhâlif kişilerle yolumuzu ayıracağız” dediği için Fatih Erbakan Beyefendi’ye çok tebrîk ve teşekkürlerini arz etti. Derdi din olanların mutlakâ bu husûsta çok hassas olmaları gerektiğini ve kendisinde de bu hassâsiyeti gördüğünü beyân ederek gençliğimizin Ehl-i Sünnet dışı akımlara kapılmaması için el birliğiyle Ehl-i Sünnet’i müdafaa edeceklerine dâir sözleştiler.
İki kız yavrusu olması hasebiyle kendisine ve eşine “Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Fazîletleri Hakkında 40 Hadîs-i Şerîf” kitabını hediye etti. Birlikte cemaatle ikindi namazı edâ edildi ve duâlarla ayrıldılar.
Bu vesîleyle Rabbimiz Tebârake ve Teâlâ, Erbakan Hocamıza ğanî ğanî rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin, kabrini nûr eylesin, onda bulunan şuuru, hassâsiyeti, vatanperverliği ve dîne hizmeti değerli mahdûmu Fatih Erbakan Beyefendi’de de tecellî ve tahakkuk ettirsin, Allâh-u Te’âlâ onu da babasının yolunda dâim eylesin, muvaffak eylesin, hayırlı murâdlarına nâil eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin. Âmîn!

erbakan2

erbakan3

erbakan4

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ