MENÜ

ZİYARETLER

Seyyid Sa‘îd Nasruddîn Hân Îşan Baba ibni Mübîn Hân Hazretleri’ni Ziyâret
İstanbul
25 Eylül 2021
0 yorum
Seyyid Sa‘îd Nasruddîn Hân Îşan Baba ibni Mübîn Hân Hazretleri’ni Ziyâret

Bu zât 1100 sene evvel Özbekistan’a gelen seyyidlerin torunlarından olup büyük dedeleri Şeyh Ebu’l-Hasen Nûrî Ahmed ibni Muhammed ibni Ahmed Nûr Ata’dır.

Buhara ile Semerkant arasındaki Nevâî Vilâyetinde bulunan kabr-i şerîfi 100 sene evvel tâmir için açıldığında üzerindeki 1000 yıllık kefenin yalnızca biraz yıpranmış olduğuna bedeninin ise olduğu gibi durduğuna oranın halkı şâhitlik etmiştir. Allah şefaatlerine nâil eylesin.

Bu zât böyle büyük bir zâtın torunu olup Özbekistan’ın en büyük kanaat önderlerindendir ve Özbek Hükümeti nezdinde de çok hatırı sayılan büyüklerimizdendir. Gerçekten “Aksakallı” diye tâbir edilmeyi hak eden büyük bir değerdir. Allâh-u Te‘âlâ kendisine hayırlı uzun ömürle sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin.

Kendisine; Silsile-i Nakşibendiyye’den Dervîş Muhammed Hazretleri ile mahdûmu ve aynı zamanda İmam-ı Rabbânî Hazretleri’nin şeyhinin şeyhi Hâce Emkenekî es-Semerkandî Hazretleri’nin türbelerinin yapılması ve etraflarındaki mescidlerinin ma‘mûr edilmesi için mürâcaatta bulunduk.

Hocaefendi de o bölgelerden Şehr-i Sebz diye bilinen bölgenin vâlisinin kendi talebesi olduğunu ve o bölgede bulunan yerleri gider gitmez tâmir ettireceğini bize söz verdi ve bizi de büyük dedesi Seyyid Nûr Ata Hazretleri’nin kabrini ziyârete dâvet etti. Biz de inşâallâh en kısa zamanda ziyârete gideceğimizi söz verdik.

Allâh-u Te‘âlâ, bize de sıhhat-ü âfiyet vererek o büyüklerin kabirleri başında buluşmayı nasîb ve müyesser eylesin. Âmîn!

Seyyid Sa?îd Nasruddîn Hân Îşan Baba ibni Mübîn Hân Hazretleri?ni Ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ