MENÜ

ZİYARETLER

Seyyid Pîr Bilâl Huseyn Çiştî Hazretleri'den, Cübbeli Ahmet Hoca'ya ziyâret
İstanbul, Beykoz
27 Mayıs 2022
0 yorum
Seyyid Pîr Bilâl Huseyn Çiştî Hazretleri'den, Cübbeli Ahmet Hoca'ya ziyâret

Seyyid Pîr Bilâl Huseyn Çiştî Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hoca'yı hânesinde ziyâret etti, kendisine duâlar ederek şifâsı için rukyede bulundu.

Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ni de defaatle ziyâret eden bu zât, Hindistan'da bulunan en büyük velîlerden Çiştiyye Tarîkatı'nın kurucusu Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri'nin torunlarından olup seyyidlerdendir. Nesebleri hem Hasen hem de Huseyn Radıyallâhu Te'âlâ Anhumâ Efendilerimizden gelmektedir.

Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri, zâhirî ilimleri tahsîl ettikten sonra kendisini elinden tutarak matlûba ulaştıracak mürebbî bir şeyh bulmak maksadıyla çıktığı seyahatte Hemedân'a da uğramış, burada Nakşî silsilesi meşâyıhının ulularından olan Yûsuf Hemedânî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin cennet bahçesi olan kabr-i şerîfini ziyâret etmiş ve bâtınî feyzinden istifâde etmiştir.

Yine bu seyahat esnâsında Harakân'a da gitmiş ve yine Nakşî silsilesi ricâlinin meşâyıhının büyüklerinden olan Ebü'l-Hasen el-Harakânî Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin kabr-i şerîfini ziyâret etmiştir.

Muhterem babaları da Çiştî meşâyıhından olan İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sirruhû Hazretleri vefâtından evvel Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri’nin kabrini ziyârete gittiğinde türbedâr kendisine kabr-i şerîfin örtüsünü hediye edince: “Bu bizim de vefâtımızın yakın olduğuna işârettir. Onun için beni bu büyük velînin kabir örtüsüyle kefenleyin.” buyurmuş ve böylece İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sirruhû Hazretleri'ne kefen olarak Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri’nin kabr-i şerîfinin örtüsü nasîb olmuştur.

Ayrıca Nakşî meşâyıhının özellikle de Hindistan'da bulunan silsilemiz ricâlinin her birerleri Çiştiyye Tarîkatı'ndan da icâzetlidirler.

Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri, dokuz milyon insanın Müslüman olmasına vesîle olmuştur. Bugün Hindistan'daki Müslümanların ekseriyeti bu yüce zâtın vesîlesiyle Müslüman kalabilmiştir.

Çok büyük kerâmetlere sâhib olan bu zâtın kabr-i şerîfi Hindistan'ın Ecmîr-i Şerîf vilâyetinde bulunmakta olup Şeb-i Arûs'unda (vefâtının sene-i devriyesinde) milyonlar her sene toplanmaktadır. Şu anda da 24 saat kabr-i şerîfi ziyâretçi akınına uğramaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca da 2016 yılında kabr-i şerîfini ziyâretle müşerref olmuştur.

Şu anda Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve aktâr-ı arzın birçok yerinde yaygın olan Çiştiye Tarîkatı'nın temsilcilerinin ileri gelenlerinden biri de Seyyid Bilâl Çiştî Hazretleri'dir. Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömürle daha nice hizmetler ve şerîata tarîkata hizmetler nasîb eylesin. Bizleri de Muînüddîn-i Çiştî Hazretleri gibi büyük velîlerin şefaatlerine ve himmetlerine mazhar eylesin. Âmîn!

Seyyid Pîr Bilâl Huseyn Çiştî Hazretleri'den, Cübbeli Ahmet Hoca'ya ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ