MENÜ

ZİYARETLER

Şeyh Osman Bedruddîn Erzurûmî Hazretleri’nin Babası Hâfız Selmân Sükûtî Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret
Erzurum
04 Ocak 2021
0 yorum
Şeyh Osman Bedruddîn Erzurûmî Hazretleri’nin Babası Hâfız Selmân Sükûtî Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Şeyh Osman Bedruddîn Erzurûmî Hazretleri’nin Babası Hâfız Selmân Sükûtî Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret etti.

Mahdûmu olan İmam ve Şeyh Osman Bedruddîn Erzurûmî Efendi Hazretleri Erzurum’un meşhûr ulemâsından ve evliyasındandır ki Rusların Erzurum’u işgâlinde bütün Müslümanları harekete geçirerek tekbirlerle zikirlerle Rusları defetmiştir. Babası Hâfız Selmân Sükûtî Hazretleri de büyük âlim ve velîlerdendir. Allâh-u Teâlâ, cümlesine rahmet eylesin, derecelerini âlî eylesin, şefâatine nâil eylesin. Âmîn!

93 Harbi ve Şeyh Osman Bedruddîn Hazretleri’nin Orduya Katılması:

Osman Bedruddîn Hazretleri, hocası Ahmet Merâmî Hazretleri’nin tavsiyesi üzerine gönüllü olarak orduya katılır. Harbin başlamasının ertesi günü (8 Kasım 1877) Osman Bedruddîn Hazretleri, sabah Kars Kalesi (veyâ Ayas Paşa Câmii)’nden ezan okur.

Bu ezan halkı düşman karşısında cesâretlendiren kıvılcım olmuştur. Erzurum halkı bu ezan sesinden çok etkilenerek câmiye koşar, sabah namazını kılan halk, hızlıca evlerine dağılarak düşmanla savaşmalarına silah olarak yardımcı olacak ne varsa yanlarına alarak cepheye koşarlar. Erzurum halkının da desteğiyle ordu güçlenmiş ve Rus ordusunu dağıtarak düşman güçlerini geri çevirmeyi başarmıştır.

Savaşın başladığı sabah, okuduğu ezanla halkı heyecanlandıran Osman Bedruddîn Hazetleri, düşmanla ön saflarda çatışarak Erzurum halkına büyük bir cesâret örneği olmuştur. Okuduğu etkileyici ezan ve savaş esnasında gösterdiği cesâret ile Gâzî Ahmed Muhtâr Paşa’nın da dikkatini çeker ve bu vesîle ile Gâzî Ahmed Muhtâr Paşa onu 28. Alayın 3. Tabur imamlığına tâyin eder.

Osman Bedruddîn Hazretleri tabur imamı olduktan sonra “İmam Efendi” diye anılmaya başlar. Osman Bedruddîn Hazretleri, 93 Harbi esnâsında savaşmak için Erzurum cephesine gelen evliyânın büyüklerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî Hazretleri’nin oğlu ve halîfesi Seyyid Ubeydullâh ile Seyyid Tâhâ el-Hakkârî Hazretleri’nin halîfelerinden Küfrevî Şeyh Muhammed ve Gümüşhâneli Ahmed Ziyâuddîn ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhûr Şeyh Hayyât’ın talebelerinden Hacı Fehmî Efendiler gibi Hâlidî tarikatı hulefâsından birçok ilim ve irfân sâhibi zâtla tanışma ve sohbet etme fırsatı bulur.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ