MENÜ

ZİYARETLER

Şeyh Kurbân Muhammed Hazretleri cemaatiyle beraber Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyâret ettiler
İstanbul, Beykoz
25 Mayıs 2021
0 yorum
Şeyh Kurbân Muhammed Hazretleri cemaatiyle beraber Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyâret ettiler

Kendileri Türkmensahrâ’da bulunuyor, orada çok talebeler okutmuş ve okutmaya devâm ediyor. Büyük bir kız medresesi ve erkek medresesi şu anda inşâ ediyor. Kendisi evvelce Şeyh Osmân Sirâcüddîn Hazretleri’nin mürîdi ve halîfesiyken şeyhinin vefâtından sonra Mahmud Efendi Hazretleri’ne intisâb etmiş ve Mahmud Efendi Hazretleri kendisine vekâlet vermiştir. Çok büyük ilim sâhibi ve fazîletli bir insan olup o bölgede zor şartlar altında Ehl-i Sünnet’e hizmet etmektedir.

Ehl-i Sünnet menheci üzerine ders okutan büyük müderrislerden dâmâdı Şeyh Abdülazîm Zâhidî ve mahdûmu Abdülbâkî Hazretleri de bu ziyârette hâzır bulunmuşlardır.

Allâh-u Teâlâ, kendilerine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle nice hizmetler nasîb eylesin, medreselerinin itmâmına muvaffak eylesin. Allâh-u Teâlâ, İran gibi Ehl-i Sünnet için tehlikeli olan bir devletin sınırları içerisinde Ehl-i Sünnet hizmetleri yürüten Şeyh Kurbân Muhammed Hazretleri’ne ve yanında bulunan müderrislere, âlimlere ve talebelere çok muvaffakıyetler ihsân eylesin ve Ehl-i Sünnet’i oralarda neşretmeye muvaffak eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ