MENÜ

ZİYARETLER

Pakistan’ın büyük âlimlerinden Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri ile berâberinde gelen Lübnanlı Mahmûd Hanîna’nın ziyareti
İstanbul, Beykoz
27 Aralık 2021
0 yorum
Pakistan’ın büyük âlimlerinden Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri ile berâberinde gelen Lübnanlı Mahmûd Hanîna’nın ziyareti

Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan’ın büyük âlimlerinden Ebu'l-Berakât Hakku'n-Nebî ibnü Abdurrahîm es-Sindî el-Hanefî Hazretleri ile berâberinde gelen Lübnanlı Mahmûd Hanîna’yı hânesinde ağırladı.

Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri, Pakistan’ın en büyük meşâyıhından ve fukahâsından Abdurrahîm es-Sindî el-Hanefî Hazretleri'nin mahdûmu, mücâzı ve halîfesi olup iki yüz medrese yönetmekte ve altı bin talebesi bulunmaktadır ve her sene dünyâ çapında Hanefî fakîhi ve muhaddis üç yüz âlime icâzet vermektedir.

Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri’nin tahkîk, dirâse, mürâcaa ve takdîm şeklinde eserleri bulunmaktadır ki;
Mecmû'u Rasâili'ş-Şeyh el-Muhaddis 'Alî b. Hüsâmüddîn el-Muttakî el-Hindî,
Tertîbü Müsnedi'l-imâm Ebî Hanîfe,
Hadîkatü's-safâ fî Esmâi'l-Mustafâ ve
Kifâyetü'l-kârî bi şerhi Sülâsiyyâti'l-Buhârî isimli eserler tahkîk edip yayınladığı eserlerinden bâzılarıdır.

Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Pakistan’a medreselerini ziyârete dâvet etti. Cübbeli Hoca da; 'Zâten Da'vet-i İslâmiyye cemaati tarafından da dâvet edildiğini ve onlarla sözleştiğini, inşâallâh geldiğinde kendisinin medreselerini de ziyâret edeceğini' beyân etti.

Allâh-u Teâlâ, Hakku'n-Nebî es-Sindî Hazretleri’ne hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle ilmî çalışmalarında muvaffakiyetler ihsân eylesin. On binlerce yüz binlerce âlim yetiştirmeye, İslâm'ı dünyâya neşretmeye ve Allâh-u Te'âlâ için ziyâretleşmenin devâmına onu da bizi de muvaffak eylesin. Âmîn!

Ebu'l-Berakât Hakku'n-Nebî ibnü Abdurrahîm es-Sindî el-Hanefî Hazretleri

Ebu'l-Berakât Hakku'n-Nebî ibnü Abdurrahîm es-Sindî el-Hanefî Hazretleri

Ebu'l-Berakât Hakku'n-Nebî ibnü Abdurrahîm es-Sindî el-Hanefî Hazretleri

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ