MENÜ

ZİYARETLER

Osman Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret
Erzurum
04 Ocak 2021
0 yorum
Osman Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Osman Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret etti.

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfesi Abdullâh el-Mekkî Hazretleri’nin Erzurum’a yolladığı halîfesi Osman Efendi Hazretleri’nin Erzurum Es’âd Paşa Câmii Şerîfi’nin girişinde bulunan kabr-i şerîfi.

Nakşibendî büyüklerindendir. Uzun süre ikâmet ettiği Mekke-i Mükerreme’de Şeyh Abdullâh el-Mekkî Hazretleri’nden aldığı feyizlerle kemâle ermiş, Erzurum’a yerleşerek Es’âd Paşa’nın kendisi için yaptırdığı câmi ve medresede halka İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatmıştır. 1869’da vefât eden Osman Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfi, Erzurum Es’âd Paşa Câmii’nin kapısının hemen sol cânibinde olup ziyâret edilmektedir.

Osman Efendi Hazretleri bizim tarîkatımız açısından çok önemlidir. Zîrâ Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin “Büyük Şeyh Efendi” olarak adlandırdığı Mustafa ‘Ismet Ğarîbullâh Efendi Hazretleri’nin şerîkidir ki ‘Ismet Ğarîbullâh Hazretleri de Mekke’de Abdullah el-Mekkî Hazretleri’nden hilâfet icâzeti almıştır. Bu îtibârla Osman Efendi Hazretleri, Büyük Şeyh Efendi Hazretleri’yle hilâfet husûsunda ortaktırlar ve hepsi de Abdullâh el-Mekkî Hazretleri vâsıtasıyla Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin tarîkatının büyüklerindendir. Allâh-u Teâlâ şefâatlerine nâil eylesin, kendisine fevka’t-tecellîler ihsân eylesin, yollarında gidebilmeyi bizlere de müyesser eylesin. Âmîn!

Osman Efendi Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

Osman Efendi Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ