MENÜ

ZİYARETLER

Nehdatü’l-‘Ulemâ Vakfı Başkanı Dr. Mersûdi Şuhûd Hocaefendi’den Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ziyâret
İstanbul, Beykoz
07 Eylül 2021
2 yorum
Nehdatü’l-‘Ulemâ Vakfı Başkanı Dr. Mersûdi Şuhûd Hocaefendi’den Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ziyâret

Endonezya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Nehdatü’l-‘Ulemâ Vakfı’nın Başkanı Dr. Mersûdi Şuhûd (Marsudi Syuhud) Hocaefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı hânesinde ziyâret etti.

Kendisi, Endonezya’da çok büyük faaliyetleri bulunan ve hemen hemen Endonezya’nın üçte birinden fazlasına tekâbül eden 101 milyon Müslümanın bağlı bulunduğu cemiyetin başında bulunmaktadır. Bu zâtın yönettiği cemiyetin 26 bin ma‘hedi (medresesi ve dînî okulu) bulunmaktadır ki bu medreselerde 6 milyon talebe okumakta olup onların çocukluktan büyüyünceye kadarki bütün ihtiyaçlarını bu cemiyet karşılamaktadır.

Ziyârette, Hocaefendi’nin babası ve yakınları Mekke’de Seyyid Muhammed Mâlikî Hazretleri’nin medreselerinde okudukları için merhûm Seyyid Muhammed Mâlikî Hazretleri hakkında da uzun süre muhabbet edildi. Ayrıca Endonezya’daki İslâmî faaliyetler, Ehl-i Sünnet hizmetleri ve tasavvuf hakkında konuşuldu.

Hocaefendi, Kâdirî tarîkatına mensûb olduğu gibi aynı zamanda Nakşibendiyye’den de icâzeti bulunduğunu beyân etti ve: “Tasavvufun olmadığı İslam ülkelerinde Daeşler, Selefîler, Vahhâbîler devamlı huzursuzluk çıkarır, devamlı kavga gürültü, tekfîr ve tefcîr (orayı-burayı patlatma) gibi terör eylemleri vuku bulur, insanların can ve mal güvenliği kalmaz, onun için Müslümanların mutlakâ tasavvufa dayalı bir Ehl-i Sünnet i‘tikâdı ile yetiştirilmeleri lazımdır ki İslam beldelerinde huzur ve sükûnet hâsıl olsun. Çünkü Vahhâbî ve Selefî akımlar hangi ülkeye girdilerse orayı mutlakâ ifsâd ettiler ve oranın bölünmesine, gavurların oraları işgâline sebep oldular, bu devamlı böyle olmuştur. Onun için Müslümanların çok uyanık olması lâzım, Ehl-i Sünnet âlimlerini dinlemesi lazım. Biz Endonezya’da her cuma gecesi mevlidler okuyoruz, büyük mescidlerde on binlerce kişi toplanıyoruz, zikir halkaları kuruyoruz, önce zikirler yapıyoruz, sonra mevlidler okuyoruz ve insanlar arasında sevgi, muhabbet ve ülfet (kaynaşma) tesis ediyoruz” diye beyânlarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca da ona tespitlerinin çok yerinde olduğunu, kendisinin de burada aynı hizmetlere gayret ettiğini fakat Endonezya’da kendilerine hükümet desteği olduğu için milyonlarca talebe okutabildiklerini, burada ise Ehl-i Sünnet medrese vakıflarının devlet tarafından böyle bir imkâna sâhip olamadığını ancak halkın kendi imkanları nispetinde destek olabildiklerini beyân ederek onlara gıpta ettiğini, insanların orada ulemâya verdikleri değerin çok  önemli olduğunu beyân ederek: “İnşâallâh bir Ehl-i Sünnet ulemâ birliği kurulur, insanlar yalan yanlış fetvâ veren bâzı ilâhiyatçılardan ve hattâ diyânetçilerden değil de o ulemâ birliğinden fetvâ alarak çocuklarını o ulemânın medreselerinde yetiştirerek Türkiye’nin maddî ve mânevî kalkınmasına vesîle olurlar” diye temennîde bulundu.

Daha sonra Resûlüllâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in sakal-ı şerîfi, şa‘r-ı şerîfi ve cübbe-i şerîfesi salevâtlar eşliğinde ziyâret edildi, böylece çok makbûl duâlar ve duygusal anlar yaşanmış oldu. Allâh-u Teâlâ Hocaefendi’ye ve cemiyetinin mensûbu olan cümle ulemâya Ehl-i Sünnet yolunda ve hakîkî tasavvuf neşvesi üzere hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetler yapabilmelerini nasîb eylesin, nazardan ve şerlerden kendisini de bizleri de muhâfaza eylesin. Âmîn!

Nehdatü?l-?Ulemâ Vakfı Başkanı Dr. Mersûdi Şuhûd Hocaefendi?den Cübbeli Ahmet Hoca?yı Ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ