MENÜ

ZİYARETLER

Nakşî Şeyhlerinden 105 Yaşında Olan Şeyh Abdülhamîd Hân Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ziyâret Etti
Tefsir Hanesi
19 Nisan 2021
0 yorum
Nakşî Şeyhlerinden 105 Yaşında Olan Şeyh Abdülhamîd Hân Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ziyâret Etti

105 Yaşındaki Nakşî Şeyhi Şeyh Abdülhamîd Hân Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca’yı Ziyâret

Kendileri Türkistan asıllı olan Şeyh Abdülhamîd Hân Hazretleri’nin ataları yüzyıllar önce Buhâra’ya göçmüşler ve Buhâra’da kadılık (hâkimlik) görevini üstlenmişlerdir.

Şeyh Abdülhamîd Hân Hazretleri 16 yaşındayken Rus işgâli gerçekleşmiş, oranın ahâlîsi de dinlerini muhâfaza için dağlara çıkmışlardır. Kazakistan, Tâcikistan ve Özbekistan dağlarında yetmiş küsur sene dolaşıp riyâzâtla meşgûl olarak ot yiyip su içmiş olan bu mübârek zât şimdi Özbekistan’ın Sebz şehrinde hizmetlerine devâm etmektedir.

Bu zât Allâh-u Teâlâ’nın âyetlerinden sayılabilecek derecede kudretini gösteren delillerdendir ki 105 yaşında bizim çoğumuzdan daha dinç vaziyette merdivenleri çıkıp inebilmekte ve 4-5 kat merdiveni bizden serî şekilde çıkabilmektetir. Ayrıca şu an 12 yaşında olan çocuğunun olması da dikkat çekicidir. Kendisi bütün bunları az yemesine, az uyumasına ve devamlı zikir ve ibâdetine borçlu olduğunu bildirmektedir.

Allâh-u Teâlâ böylece bize gösteriyor ki; dilediğini istediği kadar yaşatır, istediği yaşta istediğine çocuk verir, mühim olan Allâh-u Teâlâ’nın kazâ ve kaderine inanıp teslim olmaktır.

Ayrıca Cübbeli Ahmet Hoca’ya sıhhat bulması ve hastalıklarının şifâsı için kendi eliyle 4 sayfa Kur’ân-ı Kerîm’in bütün ebcedlerini yazmış ve şifâ için neler okuyacağını öğretip icâzet vermiştir. Bu yaşta sayfalar dolusu yazı yazması gözünün çok rahat bir şekilde gözlüksüz görmesi ve bütün bunlar zikrin ve mâneviyatın bereketlerindendir.

Allâh-u Teâlâ, Şeyh Efendi’ye hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle daha nice hizmetler nasîb eylesin. Ebûbekir Sıddîk ismini taktığı mahdûmu da Mahmud Efendi Hazretleri’nin medreselerinde ilim tahsîl etmektedir.

Kendisi Mahmud Efendi Hazretleri’nin ziyâretinde bulunduğu zaman: “Onu gördüğümde gençliğim 40 sene daha geriye gitti, bu mübârek zâtı görmekle şereflendim, ben bu kadar şeyhlerden halîfelik alarak şeyh oldum ama bu zâtı görünce buna mürîd oldum” diyecek kadar da mârifet ve hikmet sâhibidir.

Allâh-u Teâlâ, bu zâtların şefaatlerine ve bereketlerine bizleri de mazhâr eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ