MENÜ

ZİYARETLER

Muhammed Abdurrab en-Nazzârî Hazretleri'nin ziyareti
İstanbul, Beykoz
20 Ağustos 2021
2 yorum
Muhammed Abdurrab en-Nazzârî Hazretleri'nin ziyareti

Şâzelî meşâyihının dünya üzerindeki en büyük şeyhlerinden Muhammed Abdurrab en-Nazzârî Hazretleri sırf Mahmud Efendi Hazretleri’ni ziyaret için İstanbul’a geldi. Cuma’dan evvel Cübbeli Hoca ile birlikte Mahmud Efendi Hazretleri’ni ziyaret ettiler.

Kendisi aslen Yemen’li olup sonra Mekke-Medîne’ye giderek (bizim tanıdığımız Seyyid Muhammed Alevî Hazretleri’nin babası) Seyyid Alevî Mâlikî, Hasen Meşşât, Muhammed Emîn Kütbî, Muhammed Nurseyf ve Türkistan meşâyihından Seyyid Muhammed Tırâzî (Rahimehumullâh) gibi o devrin en büyük ulemâsından dersler okudu.

Daha sonra üstâdı Muhammed Nurseyf Hazretleri’nin refâkatinde Birleşik Arap Emirleri’ne intikal ederek oranın diyanetinde görev aldı ve hâlen Dâru’l-İftâ’da görevli “Kibârul-Müftîn (Büyük müftülerden / Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi)” diye tabir edilen büyük âlimlerden biri olarak vazîfesine devam etmektedir.

Bu yazımızla birlikte üstâdın katıldığı televizyon programından bir kesit sizlere arz ediyoruz.

Şâzelî tarîkatının Dirkâviyye kolunun halîfelerinden olan bu zat tasavvuf ilminde eşsiz makama sahip bir velîdir. Cübbeli Hoca 2014’te kendisini Dubai’de hânesinde ziyâret etmişti. Bâyezîd-i Bestâmî Hazretleri’nin tesbîhi de evinde bulunuyordu.

Muhammed Abdurrab en-Nazzârî Hazretleri'nin ziyaretiDubai 2014

Bu sübha-i şerîfe kendisine 1908’de İstanbul’a ziyaret gerçekleştirmiş ve Sultan Abdülhamid’in şeyhi (Beşiktaş’ta Yıldız Camiinin hazîresinde medfun bulunan) Muhammed Zâfir el-Medenî’nin şerîki Ahmed Mustafâ Allâvî Hazretleri vasıtasıyla intikal etmiş, nitekim Lalegül dergisi Nisan-2014 sayısında o ziyaretin ve kıymetli tesbîhin resimleri paylaşılmıştı.

Bu zat senelerdir Cübbeli Hoca’yı devamlı arayıp Mahmud Efendi Hazretleri’ni sorardı. İlk olarak geçtiğimiz Cuma günü görüşmesi müyesser oldu. Bu ziyarette kendisi Mahmud Efendi Hazretleri’nin “Sâhıbü’l-vakt (zamanın sahibi - gavs)” olduğunu ve dünyada tek olduğunu, bütün meşâyihın bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etti.

Tabî ki kendini meşâyihdan sanıp ne evde ne kafilede yeri olmayan kişilerin bunu takdir etmemesine şaşılamaz. Zira Mahmud Efendi Hazretleri’nin gavslık ve müceddidlik makamını anlayabilmek için en azından onun makamını görebilecek bir makama yükselmiş olmak gerekir. Biz bu sözü sadece Şeyh Nazzârî’den işitmedik. Bundan önce Medîne’nin en büyük şeyhi Muhammed Mazhar el-Fârûkî, Muhammed Zekeriyyâ el-Buhârî, Muhammed Alevî el-Mâlikî, Muhammed Alî es-Sâbûnî, Akkâr müftüsü Üsâme Rifâ‘î gibi birçok ulemâ ve meşâyihdan işittik.

Bu vesîleyle Şeyh Nazzârî Hazretleri Mahmud Efendi Hazretleri’mizin büyüklüğünü dünya meşayıhının takdir ettiğini beyan ederek bizi ikaz etmiş oldu. Allâh-u Teâlâ bize Mahmud Efendi Hazretleri’mizin kıymetini bilmeyi, yoluna hizmet edebilmeyi nasip eylesin, dünyada himmetlerinden, âhirette şefâatlerinden mahrum etmesin. Âmîn!

Bilâhare Şeyh Nazzârî Hazretleri, Cuma namazını Mahmud Efendi Hazretleri’nin Câmi-i Şerifinde edâ ettikten sonra Cübbeli Ahmed Hoca’nın hânesine geldiler, üç dört saat ilmî sohbetler, muhabbetler hasıl oldu. Özellikle Muhyiddîn ibni Arabî Hazretleri’nin ilimleri vesair meşayıhın halleri hakkında ilmî konularda muhâvere gerçekleşti.

Allâh-u Teâlâ Muhammed Abdurrab en-Nazzârî Hazretleri’ne hayırlı uzun ömür ve sıhhat-ü afiyetle daha nice hizmetler nasib eylesin, bizleri de bereketlerine nâil eylesin.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Hüseyin
    21 Ağustos 2021 18:10
    maşaallah İsmail Hünerlice hocamızla yüzleri benziyormuş..
  • Hüseyin
    21 Ağustos 2021 18:07
    Amîn, sallellâhu aleyhi ve sellem..
YORUM YAZ