MENÜ

ZİYARETLER

İzmir’in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret
İzmir
05 Ocak 2020
0 yorum
İzmir’in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfelerinden olan büyük âlim, velî ve İzmir’in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret ederek çok duâlar etti.

Özellikle kendisinin bir kere sohbetini dinleyenler, Allâh için bir kere dahî olsa gelenler ve Allâh için ümit bağlayanların dünyâları, âhiretleri, zürriyetleri, çoluk ve çocuklarının âfiyetleri, dîn ve dünyâ bakımından şâd olmaları husûsunda çok duâlarda bulundu.

Ahmet Efendi Hazretleri’nin mezar taşı hazîrede mevcûd ise de şu anda tâmirat işlemleri tamamlanıp mübarek kabr-i şerîfinin baş tarafında yakında yerleştirilecektir.

Kabir taşında şunlar yazmaktadır;

Hüve’l-Bâkî
Meşâyıh-ı Kirâm-ı Nakşibendiye-i Hâlidiye’den merhûm ve mağfûr
Eğrîbôzî eş-Şeyh el-Hâc
Ahmed Efendî
Hazretlerî’nin rûh-u şerîflerîne el-Fâtiha
1270
Sene
19 Şevvâl

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’ne son derece tâzîm ettiği için ve özel bir muhabbetle kendisine bağlı olduğu için onun Türkiye ve yurtdışında bulunan bütün halîfelerinin kabr-i şerîflerini mümkün mertebe ve gücü nispetinde ziyâret etmeye devâm etmektedir.

İzmir?in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

İzmir?in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

İzmir?in mânevî mimârı Eğribozlu Ahmet Efendi Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ