MENÜ

ZİYARETLER

Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin yirmi yedinci göbekten torunu İsmetullâh Yesevî Beyefendi’yi hânesinde ziyâret
İstanbul, Güngören
16 Aralık 2019
0 yorum
Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin yirmi yedinci göbekten torunu İsmetullâh Yesevî Beyefendi’yi hânesinde ziyâret

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin yirmi yedinci göbekten torunu İsmetullâh Yesevî Beyefendi’yi hânesinde ziyâret etti. Ziyârette Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya Beyefendi de hazır bulundu.

Bu ziyârette aralarında geçen konuşmada İsmetullâh Yesevî Beyefendi atalarının Türkiye’ye nasıl hicret ettiğini, Rus işgâlinden nasıl kaçtıklarını, birçok ülke dolaşarak en son Adana’ya geldiklerini, orada okuduğunu, Kızılay’dan aldıkları yardımlarla geçindiklerini, dolayısıyla şu anda bazı Türkî Cumhûriyetler kendisine vatandaşlık ve bâzı imkânlar vermek istedilerse de Türkiye’ye vefâlı olmak açısından burada ikâmet ettiğini ve hiçbir şeyi buranın vatandaşlığına tercîh etmediğini beyân etti.

İsmetullâh Yesevî Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’ye “Kul Hoca Ahmet Yesevî” nâmında derlemiş olduğu kitapla Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin mührünü hediye etti ve bâzı kimselerin bu mühürle yapmış oldukları tevessül sâyesinde yüksek makamlara geldiklerine dâir örnekler anlattı.

Ayrıca Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin mühründe zikredilen başta Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) olmak üzere Ahmet isimli diğer on meşâyihın isimlerini on bir gün zikredip onlara rahmet okuduktan sonra on birinci gece yatsı namazından sonra çoluk-çocuk uyuduğunda iki rekât hâcet namazı kılıp peşine bu büyüklerin isimlerini bir kere zikrettikten sonra, onların yüzü suyu hürmetine Allâh-u Te‘âlâ’dan ne hayırlı murâdı varsa isteyen kişinin mutlakâ bu büyüklerin himmetiyle murâdına ereceğini beyân etti.

Allâh-u Te‘âlâ kendisine ve âilesine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin yolunu yaşatma husûsunda daha nice hayırlı hizmetler nasîb eylesin, onu da bizleri de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin ve diğer meşâyihımızın şefaatlerine nâil eylesin. Âmîn!

 

Ahmet Yesevi Hazretleri’nin Mühr-ü Şerîfi’nde Bulunan 11 Zâtın İsm-i Şerîfleri;

1- Ahmed-i Mürsel (Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem) (vef. 11)

2- Ahmed ibnü Hanbel (Radıyallâhu ‘Anh) (vef. 241)

3- Ahmed Hayru’n-Nessâc (Kuddise Sırruhû) (vef. 322)

4- Ahmed Erkâm (Kuddise Sırruhû)

5- Ahmed Hadraveyh (Kuddise Sırruhû) (vef. 240)

6- Ahmed Râvende (Kuddise Sırruhû) (vef. 301)

7- Ahmed Muhtâr (Kuddise Sırruhû) (vef. 286)

8- Ahmed-i Nâmekî Câmî Zindafil (Kuddise Sırruhû) (vef. 536)

9- Ahmed Kebîr (Kuddise Sırruhû) (vef. 217)

10- Ahmed Sağîr (Kuddise Sırruhû) (vef. 264)

11- Ahmed Yesevî (Kuddise Sırruhû) (vef. 562)

 

İsmetullâh Yesevî Beyefendi'yi ZiyâretŞeyh İsmâil’in Oğulları Yesevî Kardeşler

Oturanlar (soldan sağa): Muhiddin ve Sâlih Efendiler
Ayaktakiler (soldan sağa): Burhâneddin, Şemseddin, Şahâbeddin ve Gulâmeddin Efendiler

İsmetullâh Yesevî Beyefendi'yi Ziyâret

İsmetullâh Yesevî Beyefendi'yi Ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ