MENÜ

ZİYARETLER

'Ismetullâh el-Müceddidî Hazretleri ile amcası Habîbullâh el-Müceddidî Hazretleri'nin Ziyâreti
Tefsir Hanesi
31 Ağustos 2020
1 yorum
'Ismetullâh el-Müceddidî Hazretleri ile amcası Habîbullâh el-Müceddidî Hazretleri'nin Ziyâreti

Afganistan'da, Rus işgâlinden sonra kurulan devletin ilk cumhurbaşkanı, İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin 10. Torunu ve Nakşî-Müceddidî Tarîkatı'nın babalarından gelen silsilesinin 11. Şeyhi olan Sıbğatullâh el-Müceddidî Rahimehullâh Hazretleri'nin mahdûmu, İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin 11. torunu ve Nakşî-Müceddidî silsilesinin şeyhi 'Ismetullâh el-Müceddidî Hazretleri ile amcası Habîbullâh el-Müceddidî Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hocaefendi'yi hânesinde ziyâret ettiler.

Misâfirler, Hocamızla İmâm-ı Ma'sûm Hazretleri'nin kitaplarının Arapça'ya çevrilmesi ve siyerle ilgili bâzı eserlerin İngilizce'ye çevrilip neşredilmesi hakkında istişârede bulundular.

Allâh'u Teâlâ, kendisine sıhhat-ü âfiyet ve hayırlı uzun ömürle daha nice hizmet nasîb etsin. Cübbeli Ahmet Hocaefendi'yi Tefsir Hânesi'nde daha önce ziyâret etmiş olan babası merhûm Sıbğatullâh el-Müceddidî Hazretleri'ne ve İmâm-ı Rabbânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’ne kadar olan tüm silsile ricâline, neseb-i şerîf ricâline ve tüm atalarına Allâh'u Teâlâ yüksek dereceler, fevka't-tecellîler ihsân eylesin. Âmîn!

Sıbğatullah Müceddidi

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Işık Kınık
    01 Eylül 2020 19:15
    Kıymetli CAH, Necip, muttaki misafirleriniz hoşgelmiş, safa getirmiş. Müminin her anı say-u gayret.. Misal olan haliniz ve tesirli kelamınız daim olsun. Dua ve hürmetlerle.
YORUM YAZ