MENÜ

ZİYARETLER

İbrahim Baba Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret
Erzurum
04 Ocak 2021
0 yorum
İbrahim Baba Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocafendi, İbrahim Baba Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyâret etti.

Hacı Sâlih Efendi Hazretleri’nin hâl-i hayâtındayken görüştüğü büyük velîlerdendir, kendisini çok uzaktan başı göğe bitişmiş vaziyette heybetli görmüş, daha sonra yanına yaklaştıkça küçülerek normal hâlini almıştır. Bu kerâmetinden sonra Hacı Sâlih Efendi Hazretleri ona çok îtibar etmiştir.

Bulunduğu mezarlık tümüyle taşınırken sıra onun kabr-i şerîfine geldiğinde dozerlerin kepçeleri kırılmış ve kendisinin tasarrufu böylece zuhûr etmiştir. Bunun üzerine yanına bir câmi inşâ edilerek kabr-i şerîfi o câminin hazîresinde kalmıştır. Bu husûstaki mâlûmât aşağıdaki yazıda sizinle paylaşılmıştır. Rabbim şefâatlerine nâil eylesin, derecesini âlî eylesin. Âmîn!

Türbesini Koruyan Mübârek:

Müritleri bir gün İbrahim Baba Hazretleri’nin huzûruna üzüntü ile gelirler ve: “Efe! Bir gün şu, bir gün bu, büyük zâtları türbelerinden çıkarıp yerlerine binalar kurdurmaktadırlar!” diye şikâyetlenirler. Hacı Efendi sâkin ve vakûr olarak şu cevâbı verir: “Ne yapayım oğul! Kendilerine sâhip olsunlar!”

Günler, haftalar, aylar, yıllar geçer. Bir gün bir yol yapılmakta ve yol çalışması İbrahim Baba Hazretleri’nin türbesine doğru ilerlemektedir. Yıllarca önce şeyhlerinin söylemiş olduğu mübârek söz akıllarında kalan müritler heyecanlanırlar. Acaba ne olacaktır? Dağları deviren, devrimizin Ebrehe’nin fili mesâbesinde olan dozer türbeye karşı yürütülür. Fakat olmaz, adetâ diz çöker gitmez, kayarak üzerindekilerini yere atar, nihâyet nasipsizin birisi: “Ben bu işi yapacağım!” diyerek makineye biner ve ânî bir feryatla bayılır. Uyandığı zaman aklını kaybetmiştir. Elazığ Akıl Hastanesine gönderilir ve bir daha geri dönemez.

Hacı Baba böylece sözünde durmuştur. “Bükülmeyen bilek öpülmelidir” düstûru gereğince türbenin sökülmesinden vazgeçilerek güzelce onarılır. Yanı başına kadirşinas bir hemşehrisi tarafından (Cinis Beylerinden Cânip Bey) Hacı İbrâhim Baba ismiyle Erzurum’un en güzel câmilerinden birisi inşâ edilir. Bugün her ikisi de câmi hazîresinde koyun koyuna yatmaktadırlar.

İbrahim Baba Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâret

İbrahim Baba Hazretleri?nin kabr-i şerîfini ziyâretCami inşa edilmeden önce kabr-i şerîf

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ