MENÜ

ZİYARETLER

Haznevî Meşâyıhı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hânesini Şereflendirdiler
İstanbul, Beykoz
26 Haziran 2022
2 yorum
Haznevî Meşâyıhı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hânesini Şereflendirdiler

İlerlemiş yaşlarına rağmen Şanlıurfa'dan arabayla yola çıkarak Mahmud Efendi Hazretleri’mizin tâziyesi için İsmailağa'ya gelen Haznevî Meşâyıhı daha sonra Cübbeli Ahmet Hoca'nın hânesini teşrîf ettiler.

 

Bu zâtlar hakkında kısaca mâlumât verecek olursak:

 

Şeyh Abdüsselâm el-Haznevî Hazretleri ki kendisi Büyük Şeyh Merhûm ‘Alâuddîn el-Haznevî Hazretleri'nin mahdûmudur. 2005'ten beri Şanlıurfa'da ikâmet etmektedir. Dergâhı, müritleri ve talebeleri ile mâmûrdur. Allâh-u Teâlâ hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin, ihvânını müzdâd eylesin, talebesini ilmî sâhalarda muvaffak eylesin. Âmîn!

 

Seydâ Şeyh İzzeddîn en-Nebîlî Hazretleri ki Şeyh ‘Alâuddîn el-Haznevî Hazretleri'nin halîfesidir. Daha küçük yaşlarda Sûriye'ye Şeyh Ahmed el-Haznevî Hazretleri'nin medresesine okumaya gitmiş, Haznevî Dergâhı’nda hem ilmî hem de tasavvufî icâzetlerini almıştır. Şeyh ‘Alâuddîn el-Haznevî Kuddise Sirruhû Hazretleri kendisini Şanlıurfa'da görevlendirmiş olup 1964'ten beri Şanlıurfa'da tebliğ, irşâd ve medrese faaliyetlerine devâm etmektedir. 90 yaşına yaklaştığı şu günlerde hâlen yüzlerce öğrenci okutmakta olup çok ibâdet sâhibi bir zâttır. İki günde bir Kur'ân-ı Kerîm'i hatmettiği talebelerince ve kendisini tanıyanlarca bilinmektedir. Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür ve sıhhat-u âfiyetle daha nice hizmetler nasîb eylesin. Âmîn!

 

Abdullâh el-Haznevî Hazretleri, Şeyh Ma’sûm el-Haznevî Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin oğludur. İstanbul'da ikâmet ediyor.

 

Şeyh Muhammed el-Antebî Hazretleri, Şeyh ‘Alâuddîn el-Haznevî Hazretleri'nin halîfesi olan babası Şeyh Abdullâh el-Bingölî Hazretleri'nin mahdûmudur. Gaziantep'te irşâd ve medrese faaliyetlerinde bulunan bu zât beş sene önce de Cübbeli Ahmet Hoca'yı HAYDER Genel Merkezinde ziyâret etmişti. Allâh-u Teâlâ, kendisine nice yıllar maddî-mânevî ilimlerde dînimize hizmet etmesini müyesser eylesin. Âmîn!

 

Muhammed Zâfir el-Haznevî Hazretleri, Şeyh Abdüsselâm el-Haznevî Hazretleri'nin mahdûmu olup ilim ve irşâd vazîfelerine devâm etmektedir.

 

Molla Abdülkadîr, Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin halîfesi olup aslen Batmanlıdır. Genç yaşlarda Şanlıurfa'ya okumak için gelmiş olup hem ilmî hem de tasavvufî icâzetlerini Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin elinden almıştır. Seydâ Hazretleri’nin medreselerinde dersler vermektedir.

 

Molla Abdüsselâm Aksan, Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yeğeni olup Şanlıurfa'da ikâmet etmektedir.

 

Molla Zeki Yılmaz, Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin halifesi olup Şeyhinin emri ile Şanlıurfa'da bulunan bir medresede tedrîsât ve irşâd faaliyetlerinde bulunuyor.

 

Şerâfettin Aksan, Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin torunu olup Seydâ Hazretleri’nin câmiinde müezzin olarak görev yapmaktadır.

 

Molla Abdüssamed Aksan, Seydâ Şeyh İzzeddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin en küçük oğludur. Şanlıurfa'da Seydâ Hazretleri’nin medresesinde müderrislik yapmaktadır. Tillo'daki Molla Burhâneddîn Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin mücâzlarındandır.

 

Allâh-u Teâlâ, cümlesine hayırlı uzun ömür ve sıhhat-ü âfiyet içerisinde Şerîat-ı Muhammediyye-i Ğarraya ve Tarîkat-ı Nakşibendiyye-i Beyzâya çok makbûl hizmetler yapmaya muvaffak eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin, bu yüce yolun mu'tekıdlerini ve müntesîblerini ziyâde eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Mehmet Murat Altunkaynak
    07 Şubat 2023 10:17
    Allah bizi sizlerin yolundan, Sizleri de Allahın yolundan zerre ayırmasın. Sen bin yaşa ehli sünnet vel cemaat. Ya Rabbi kalbimiz senin elinde, bizi şaşırtma. Ya Rabbim senin doğru yolunda ayaklarımızı sabit kıl. En sonunda bize rızanı nasip et ya Rabbim.
  • Abdullah Nuri Aslan
    09 Eylül 2022 16:52
    Sizi çok seviyorum.
YORUM YAZ