MENÜ

ZİYARETLER

Hâlidiyye meşâyıhından Şeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin mahdûmu Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri’nin ziyareti
İstanbul, Beykoz
20 Aralık 2021
0 yorum
Hâlidiyye meşâyıhından Şeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin mahdûmu Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri’nin ziyareti

Doğu ulemâsı ve meşâyıhı arasında çok nâdide bir yere sâhip olan Hâlidiyye meşâyıhından Şeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin mahdûmu Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri’ni Cübbeli Ahmet Hoca hânesinde ağırladı.

Babası Şeyh Müşerref Hazretleri’nin kendisine gönderdiği mektûpta her gece dua yapılacaklar listesinde Mahmud Efendi Hazretleri ve Cübbeli Ahmet Hoca’yı da zikrettiğini söyleyince Cübbeli Ahmet Hoca çok mahzûz oldu ve duygulanarak: “Siyonistler, Şîîler, Selefîler vesâir FETÖcüler PKKcılar bu kadar düşman varken korunmamız demek ki bu zâtların yaptıkları duâlar sâyesinde oluyor, yoksa bizim kendi adımıza okuduklarımız bizi bu kadar muhâfaza edemezdi” demekten kendisini alamadı.

Şeyh Âsım Efendi, babasından icâzetli büyük müderris olup 30 sene müderrislik yapmış ve mânevî makâmlara ulaşmış tevâzû sâhibi ehl-i hâl bir zat olup Cübbeli Ahmet Hoca’ya: “Biz müderrislerin ve Ehl-i Sünnet’in vâlisi olarak seni seçtik, biz televizyonlara çıkmıyoruz, velâkin sen bizim adımıza medreselerin, tasavvufun ve Ehl-i Sünnet’in müdâfaasını yapıyorsun. Bunu ben kendiliğimden söylemiyorum, daha nice büyük âlimler de bu görüşte ittifâk ettik” dedi.

Şeyh Âsım Efendi, oğullarının tamâmını da müderris olarak yetiştirmiş, kendisi de bu yaşında yine birçok hastalığına rağmen hâlâ ders okutmaya devâm ediyor.

Allâh-u Te‘âlâ babası Şeyh Müşerref Hazretlerine yüksek dereceler, fevka’t-tecellîler ihsân eylesin, kendisine de hayırlı uzun ömür ve âfiyetle daha nice talebeler okutmasını nasîb-i müyesser eylesin, Allâh-u Te‘âlâ onları da bizleri de şerlerden muhâfaza eylesin, hüsn-ü hâtime nasîb eylesin, âmîn.

Sizlere Şeyh Âsım Hazretleri’nin babası Şeyh Müşerref Hazretleri hakkında bâzı bilgiler ve görseller arz ediyoruz.

Şeyh Müşerref Hazretleri 1926 târihinde Pervari ilçesi Güleçler (Hınuk) Köyü’nde dünyâya gelmiş, Şeyh Es‘ad-ı Sânî’nin en büyük oğlu olan Şeyh Müşerref Hazretleri’nin annesi, Şeyh Muhammed Emin Arvâsî Hazretleri’nin kızıdır.

Güleçler Köyü’nde babası Şeyh Es‘ad-i Sânî’den, daha sonra Pervari’nin Aşağı Bağcılar Köyü’nde Molla Abdullâh-i Sâruhî, Kurtalan’ın Gürgöze Köyü’nde Molla Tayyip, Siirt’in Halenze Mahallesi’nde Molla Abdülhâkim’den ve Siirt’in merkezinde Şeyh Mustafa es-Si‘irdî el-Hamzevî’den almıştır.

İlmî icâzetini babasından, Molla Abdülhakîm’den, Şeyh Mustafa es-Si‘irdî el-Hamzevî’den ve Molla Hamîd’en almıştır.

Şeyhi, Şeyh Mustafa Kemâleddin el-Erbilî’dir. Tarikat icâzetini babasından ve Şeyh Mustafa Kemâleddin el-Erbilî Hazretleri’nden almıştır.

Hâlîd-i Bağdâdî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri ile arasında üç zât vardır ki bunlar; kendi şeyhi Mustafa Kemâleddin el-Erbilî Hazretleri, Ebû Bekr Gıyâseddîn Hazretleri ve Osman Tavîle Hazretleri’dir.  

Kendisi de kardeşi Şeyh Muhammed Nuri ve Şeyh Abbas el-Irakî’ye tarikat icâzetini vermiştir.

İrşad hizmetini Van Erciş Gedikli Köyü’nde, Siirt Pervari Yeniaydın, Tuzcular ve Güleçler köylerinde yapmıştır. 2008 yılında Siirt’te vefât etmiş, Siirt Süleyman Şah Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Şeyh Müşerref Hazretleri’nin mahtût Dîvân’ı ile birçok şiirleri bulunmaktadır.

Hâlidiyye meşâyıhından Şeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri?nin mahdûmu Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri?nin ziyareti

Hâlidiyye meşâyıhından Şeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri?nin mahdûmu Seydâ Şeyh Muhammed Âsım Hazretleri?nin ziyaretiŞeyh Müşerref Kuddise Sirruhû Hazretleri

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ