MENÜ

ZİYARETLER

Fildişi Sâhili ülkesinin ve genel mânâda Afrika’nın en büyük Tîcânî şeyhi Şeyh Abdülaziz et-Tîcânî Hazretleri'nin ziyâreti
Tefsir Hanesi
25 Mart 2021
3 yorum
Fildişi Sâhili ülkesinin ve genel mânâda Afrika’nın en büyük Tîcânî şeyhi Şeyh Abdülaziz et-Tîcânî Hazretleri'nin ziyâreti

Fildişi Sâhili ülkesinin ve genel mânâda Afrika’nın en büyük Tîcânî şeyhi Şeyh Abdülaziz et-Tîcânî Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi ziyâret etti.

Şeyh Efendi 'Afrika’da Selefî ve Şîî akımlarının çok çalıştığını, bundan dolayı Ehl-i Sünnet’in ve tasavvuf ehlinin daha ziyâde çalışmasının lâzım geldiğini' beyân etti. Ayrıca 'HAYDER’in ve İDDEF’in orada medreseler açtığını, orada Ehl-i Sünnet husûsunda yardımcı olduğunu, bu çalışmalarından dolayı HAYDER’e, İDDEF’e, çalışanlarına ve destekçilerine çok teşekkür ettiğini' beyân etti.

Ziyâret esnâsında; bölgede daha çok medreseler açılarak Ehl-i Sünnet’in yayılacağını, boko haram gibi işid uzantılarının oralarda fesat yapamaması için Ehl-i Sünnet medreselerinin kurulmasının çok önem arz ettiği müzâkere edildi. Şeyh Efendi, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi ülkesine dâvet etti, Hocaefedi'de 'İnşâallâh ziyâret etmeye niyet ettiğini' söyledi.

Allâh-u Teâlâ, Şeyh Efendi’ye hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân etsin, Afrika’da milyonlarca müridi olduğu bilinen Şeyh Efendi’ye Allâh-u Teâlâ daha nice hayırlı talebeler ve halîfeler yetiştirmeye müyesser etsin, şirk ehlinin ve bid'at ehlinin bütün sû-i tesirlerini bu gibi zâtlar ve medreseler vâsıtasıyla Rabbim yakın zamanda izâle eylesin. Âmîn!

Fildişi Sâhili ülkesinin ve genel mânâda Afrika?nın en büyük Tîcânî şeyhi Şeyh Abdülaziz et-Tîcânî Hazretleri'nin ziyâreti

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ