MENÜ

ZİYARETLER

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret
Bitlis
31 Ağustos 2018
0 yorum
Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri, Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfesi Tâhâ en-Nehrî Hazretleri’nin halîfesi Gavs-ı Hizânî Hazretleri’nin halifesi olan Abdurrahman et-Tâğî Hazretleri’nin halifesi olup Hazreti Ömer’in soyundandır ve Üstâd Bediuzzaman’ın da hocalarındandır.

Tarikat âdâbı hakkında bir eseri bulunan bu zât zâhirî ilimlerde zirveye ulaşmıştır. O zamanın Ezher ulemâsı bile halledemedikleri müşkil meseleleri Mısır’dan kendisine yazarak suâl etmişlerdir. Kendisi Fıkıhta çok ileri seviyede olup Şâfi‘î fıkhını ezbere bilmekteydi. Tasavvuf ilimlerinde de tarikat âdâbı hakkında eser yazmıştır.

52 senelik kısa ömrüne rağmen şarkı garbı ilimle doldurmuş, birçok halîfe bırakmıştır. Oğlu Şeyh Alaaddin 11 yaşındayken onu Şeyh Abdulkerim Efendi’ye ilim bakımından yetiştirmesi için teslim etmiş, Şeyh Abdulkerim de bu vazîfeyi hakkıyla îfâ ederek Şeyh Alaaddin Hazretleri’ni zâhirî ilimlerde en üstün seviyeye çıkarmıştır.

Şeyh Alaaddin Efendi’nin oğulları olan Şeyh Mazhar, Şeyh Hâlid ve Şeyh Âsım Efendiler yakın zamana kadar, özellikle doğu ve güneydoğuyu ilimle, mârifet ve tasavvufla doldurmuşlardır. Bugün “Ohin Medreseleri” diye bilinen ilim merkezi de Fethullâh el-Verkânisî Hazretlerinin oğlu Şeyh Alaaddin Hazretleri’nin mahdumları tarafından kurulmuş ve torunları Şeyh Fethullah AYTE ve Şeyh Mesud AYTE Hocaefendiler tarafından devam ettirilmektedir.

Şu anda Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri’nin kabr-i şerîfinin bulunduğu medreseyi Sultan Abdülhamid Hân, Bitlis Vâlisine yaptırmıştır. Bu medreseyi şu anda yine Fethullah el-Verkânisî Hazretleri’nin torunlarından Şeyh Mazhar Efendinin Oğlu Müderris Fâruk AYTE Hocaefendi idâre ermektedir ve doğu usulü ile en derin ilimleri hiç değiştirmeden aynı geçmiş büyüklerin usûlüne riâyet ederek talebelere okutmaktadır.

Fâruk AYTE Hocaefendi’nin de TRT Kürdî de Müslüman Kürt halkını aydınlatmak üzere röportajı bulunmaktadır. Kendisi çok mütevâzı hâl sahibi bir zât olup Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi misâfir eden Ümit KİLER Beyefendi’nin hânesinde daha ilk geceden Hocaefendi’yi ziyâret etmiş, saatlerce orada sohbet etmişler ve netîcede kendisini medresesine dâvet etmiştir.

Zâten Cübbeli Ahmet Hocaefendi 8 sene evvelki Bitlis ziyâretinde Fethullah el-Verkânisî Hazretleri’ni gece vakti ziyâret etmiş, fakat o zaman müderrisler orada bulunamamıştılar. Onun için tekrar ziyâret îcâb etmiş ve bu vesileyle Cübbeli Ahmet Hocaefendi kabr-i şerîfleri ziyâret etmiştir.

Daha sonra medreseye geçilerek bâzı konularda ilmî müzâkereler yapılmış, sonrasında diğer müderris ve seydâların da gelmesi üzerine konu konuyu açmış, fakat o gün İstanbul’a dönmesi îcâb eden Hocaefendi orada çok oturamasa da feyizli bir muhabbet hâsıl olmuştur.

Allâh-u Te‘âlâ, Fâruk AYTE Hocaefendi’ye hizmetlerinin devâmını ve o mübârek makamda birçok müderris yetiştirip doğu ve güneydoğuyu tenvîr etmelerini ve terörden temizlenme husûsunda yaptıkları görevi tamâmına erdirmelerini nasîb eylesin. Âmîn!

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

Fethullâh el-Verkânisî Hazretleri'nin Kabri Şerifi ve Fâruk AYTE Hocaefendi'nin Medresesini Ziyaret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ