MENÜ

ZİYARETLER

Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın hânesini şereflendirdiler.
İstanbul, Beykoz
14 Nisan 2022
1 yorum
Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın hânesini şereflendirdiler.

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin 22. Kuşaktan Torunu, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in 32. Kuşaktan Torunu ve “Mekke’deki Şâfi‘îlerin Müftüsü” ünvânıyla meşhûr büyük âlim Seyyid Ömer Ceylânî Hazretleri ile mahdûmu ve torunu, Uşşâkî hulefâsından Hacı Mehmet Efendi, Şâm ulemâsından Şeyh Mücebbir Hocaefendi ve Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın hânesini şereflendirdiler.

Meclise iştirâk edenler arasında Cübbeli Ahmet Hoca’nın babası Yusuf Ünlü Beyefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’yı evvelce sohbetlere getirip götüren kadîm dostlarından Turan Uyan, Necdet Ertem, Zeki Aydın, İsmail Işıkkaya ve Halil Yüksel Beyefendiler gibi daha nice zevât-ı kirâm hazır bulundular.

Akdedilen mecliste ilmî müzâkereler yapıldı, hâtıralar yâd edildi, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem hakkında nazmedilmiş medhiyeler inşâd edildi, Fatih Çıtlak Hocaefendi de mürîdânı ile birlikte Osmanlı usûlü üzere Halvetî zikrî icrâ ettiler.

Meclisin nihâyetinde Fatih Çıtlak Hocaefendi, Cübbeli Ahmet Hoca’da bulunan kadîm hât levhalarını iki saat kadar incelediler, zikirler ve dualarla ayrıldılar.

Allâh-u Te‘âlâ, hâzirûnun cümlesine hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve dînine hüsn-ü hizmetler nasîb eylesin ve bizleri daha nice böyle meclisler akdetmeye muvaffak eylesin. Âmîn!

Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca?nın hânesini şereflendirdiler.

Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca?nın hânesini şereflendirdiler.

Fatih Çıtlak Hocaefendi ile mürîdânı, Cübbeli Ahmet Hoca?nın hânesini şereflendirdiler.

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Aisha
    16 Nisan 2022 21:30
    Subhanellah Elhamdülillah, meclisimiz mübarek olsun... Muhterem Fatih Bey i de görmek de bizi ziyadesi ile memnun etti...
YORUM YAZ