MENÜ

ZİYARETLER

Doğu ve Güneydoğu’nun Saygın Ulemâsından Cübbeli Ahmet Hocaefendi’ye Ziyâret
Tefsir Hanesi
20 Nisan 2019
0 yorum
Doğu ve Güneydoğu’nun Saygın Ulemâsından Cübbeli Ahmet Hocaefendi’ye Ziyâret

Van’ın saygın ulemâsından, Erbakan Hocamız’ın yakın arkadaşlarından, 20. Dönem Van Milletvekili (FP), İSİLAY (İslâmî İlimler Araştırma ve Yayma) Vakfı Mütevellî Heyet Üyesi, Seydâ, Melle ve Müderris Şaban ŞEVLİ Hocaefendi, Bitlis Ohin Medreseleri Müderrisi ve Mahmud Efendi Hazretleri'nin (Kuddise Sirruhû) en yakın dostu Şeyh Hâlid Efendi Hazretleri'nin mahdûmu Seydâ, Melle, Şeyh Fethullah AYTE Hocaefendi, MEDAV (Medrese Âlimleri Vakfı) Başkanı, Diyarbakır’da büyük medreseler sâhibi ve kanaat önderi Seydâ, Melle Tayyip ELÇİ Hocaefendi, UMAD (Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği) Başkanı Abdulvahap EKİNCİ Hocaefendi ve beraberlerinde bulunan hocaefendiler, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’yi Hânesinde ziyâret ettiler.

Geç saatlere kadar süren ziyârette; Ehli Sünnet’in müdâfaası ve hassâsiyetlerinin korunması husûsunda nelere dikkat edilmesi gerektiği, hizmetlerin sürdürülmesi için gereken husûslar ile doğu ile batı ulemâsının sık sık görüşmesi gerektiği konularında fikir te‘âtîsinde bulundular. Eski hâtırâların da yâd edildiği ziyârette çok verimli sohbetler oldu.

Allâh-u Te‘âlâ, hocaefendilerin hizmetlerini dâim eylesin, şerlerden muhâfaza eylesin, özellikle doğudaki medreseleri kâim eylesin! Allâh-u Te‘âlâ, PKK teröründen yıllarca zarar görmüş olan bu misilli ulemâmızı ve talebelerimizi muhâfaza eyleyip doğu ile güneydoğu bölgesinin maddî-mânevî kalkınmasında ve ihtilâfların kalkmasında bu zâtları ve o bölgelerdeki vatanına bağlı ve bölünmeye karşı sâir seydâları ve melleleri vesîle eylesin! Âmîn.Doğu ve Güneydoğu?nun Saygın Ulemâsından Cübbeli Ahmet Hocaefendi?ye Ziyâret

Doğu ve Güneydoğu?nun Saygın Ulemâsından Cübbeli Ahmet Hocaefendi?ye Ziyâret

Doğu ve Güneydoğu?nun Saygın Ulemâsından Cübbeli Ahmet Hocaefendi?ye Ziyâret

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ