MENÜ

ZİYARETLER

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Merhum Halil Tatlıgül Hocaefendi’nin Kabrini Ziyâret Etti
Ordu, Fatsa
13 Temmuz 2019
0 yorum
Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Merhum Halil Tatlıgül Hocaefendi’nin Kabrini Ziyâret Etti

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Merhum Halil Tatlıgül Hocaefendi’nin Ordu’nun Fatsa ilçesinin İslamdağ Mevkii’nde bulunan kabrini ziyâret etti. Halil Hocaefendi, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin de Hocası Olan Rasul Hocaefendi’nin Hocası Zavendikli Mustafa Efendi’nin en ileri gelen talebelerinden olup çok büyük bir âlim hattâ allâme denilebilecek vasfa sahipti.

Cübbeli Ahmet Hocaefendi 79-80 yılları arasında Rize’de okurken onun nâmını çok duyar, hep onunla görüşmeye heves ederdi. Sohbetini ilk olarak Çayeli Büyükköy’de yapılan bir icâzette dinlediği Halil Hocaefendi daha sonra Hendekli Abdurrahman Gürses Hocaefendi’den kıraat okumak üzere İstanbul’a gelerek birkaç sene kaldı. İsmailağa Camii’ne sık sık gelen Halil Hocaefendi ile çok görüşme fırsatı oldu.

Mahmud Efendi Hazretleri kendisini çok sever, çok iltifât eder, itibâr ederdi. Fakat bu kıymetli hocamız aşırı zekâsı, aşırı hâfızası ve faaliyetleri nedeniyle Üstâdımızın “nazara geldi” tespiti vechiyle ağır hastalıklara tutularak 42 yaşında vefat etti.

Mahmut Efendi Hazretleri devamlı kendisini okur, ona duâ eder, himmet ederdi. Fakat kadere çâre olmadığından bu mübârek hocamızı yıllar önce kaybettik. Trafik kazâsında şehîd olan zevcesi de yanında medfûn olup civârında büyük bir medrese, câmii şerîf bulunmakta ve tedrîs faaliyetlerini de mahdûmu Abdurrahman Hocafendi yürütmekte, âbisi Abdülfettah Hocaefendi de hem câminin imâmetini hem de medresenin iâşesini ve yönetimini üstlenmekte, diğer oğulları da muhtelif yerlerde müderrislik ve imamlık yapmaktadırlar.

Allâh-u Teâlâ, Halil Hocamıza ve zevce-i tâhiresine ğarga-i ğarik rahmet, kabrini nûr, derecesini ‘âlî eyleyip mahdumlarına onun yolunu yürütmelerini müyesser eylesin. Âmîn!Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Merhum Halil Tatlıgül Hocaefendi?nin Kabrini Ziyâret Etti

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Merhum Halil Tatlıgül Hocaefendi?nin Kabrini Ziyâret Etti

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ