MENÜ

ZİYARETLER

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, İsmailağa Fıkıh Heyeti tarafından hazırlanan
İstanbul, Fatih
06 Ocak 2020
2 yorum
Cübbeli Ahmet Hocaefendi, İsmailağa Fıkıh Heyeti tarafından hazırlanan "Fıkhı Mukâren" dersine katıldı

Hanefî ve Şâfi'î mezheplerinin görüşlerinin delilleri ile birlikte mukâyese edildiği bu ilim meclisinde İhsan ŞENOCAK Hocaefendi gibi diğer bâzı ulemâ da hâzır bulundu.

Dersin bu defâ ki celsesinde Hanefî ve Şâfi'î mezheplerine göre "Nikahta Velînin Şart Olup Olmaması" konusu, her iki mezhebin Kur'an, Sünnet ve Ulemânın ictihâdlarından oluşan delilleri ile birlikte işlendi.

Hocaefendiler, Fıkıh Heyeti'nin çalışmalarını ve yeni yetişen hocafendilerin ilmî ihâtalarını ve vermiş oldukları fetvâları Kur'an ve Sünnet gibi kaynaklardan delillendirmelerini çok beğendiler.

Allâh-u Te'âlâ, Fıkıh Heyeti'nde bulunan Hocaefendilere ve yetiştirdikleri talebelerine muvaffakiyetler ihsân eyleyip yurt içinde ve yurt dışında Ehli Sünnetin fıkhî mezheplerine göre fetvâ verebilen daha nice âlimler yetiştirmelerini nasîb eylesin. Âmîn.

Ayrıca İsmailağa Fıkıh Heyeti'nin yetiştirdiği Hocaefendiler arasında Şafi'î mezhebine göre fetvâ vermesi Halil GÖNENÇ Hocamız tarafında da tasdîk edilen Tahir KOCABEY Hocaefendi'nin de bulunduğunu, buna göre Şafi'î mezhebine mensûb olan kardeşlerimizin de fetvâlarını İsmailağa Fıkıh Heyeti'ne sorabileceğini öğrenmiş olmak da ayrıca Hocaefendileri çok memnûn etti.

Allâh-u Te'âlâ, kendilerini şerlerden, nazarlardan, gözlerden muhâfaza eylesin. İsmailağa Vakfı'nın bu hizmetlerini dâim eylesin. Herkesin başka işler peşinde koştuğu bu zamanda ilme, dîne ve fıkha yaptıkları bu hizmetlerinden dolayı kendilerini me'cûr eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Ahmet Arığ
    27 Ocak 2020 14:59
    Allah salih alimlerimizi artırsın
  • Emre Nebioğlu
    06 Ocak 2020 14:17
    Maşallah Allah kabul eylesin
YORUM YAZ