MENÜ

ZİYARETLER

Cübbeli Ahmet Hoca, Şeyh es-Seyyid Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri’ni Ziyâret Etti
İstanbul
12 Mart 2022
0 yorum
Cübbeli Ahmet Hoca, Şeyh es-Seyyid Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri’ni Ziyâret Etti

Cübbeli Ahmet Hoca, Mardin ve Batman Yörelerinin Kanaat Önderlerinden Şeyh es-Seyyid Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri’ni Ziyâret Etti.

Cübbeli Hoca, Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri'ni, birâderi es-Seyyid Mehmet Aydın Hâmidî Beyefendi’nin mahdûmudu es-Seyyid Hamza Hâmidî Efendi'nin evinde ziyâret etti.

Şeyh Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri medrese tahsîli görmüş müderrislerden olup aynı zamanda Nakşî-Hâlidî kolundan icâzetli meşâyıhtandır.

Asılları Şâh-ı Mardin diye bilinen Şeyh es-Seyyid Hâmid Kuddise Sirruhû Hazretlerine dayanmaktadır.

Büyük dedeleri olan Şeyh Hâmid Kuddise Sirruhû Hazretleri, Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin mübâşir halîfelerinden Hâlid el-Cezerî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin halîfesidir.

Şeyh Hâmid Kuddise Sirruhû Hazretleri ve ondan gelen zürriyetin tamâmı Rasûlüllâh Sallellâhu Teâlâ Aleyhi ve Sellem’in şecereli torunlarından olmaları hasebiyle es-Seyyid diye anılmaktadırlar.

Doğu ve Güneydoğu'da birçokları seyyid olduklarını iddiâ etmekte iseler de Hâmidî Aşîreti, seyyidliği Osmanlı arşivlerinde de tescilli olan birkaç âileden biridir.

Şeyh Hâmid Kuddise Sirruhû Hazretleri ile Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerimizin arasında tek bir vâsıta vardır.

Zâten Doğu ve Güneydoğu'daki tarîkatlerin ekseriyeti Hâlid-i Bağdâdî Kuddise Sirruhû Hazretlerimize istinâd etmektedir.

Şu anda bu büyük yolun o bölgede devâmını sağlayan zevât-ı kirâmdan olan Şeyh Kutbüddîn Hazretleri ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında takrîben üç saat süren sohbet muhabbet gerçekleşti. Ziyârette büyük dedeleri, mahdûmları ve halîfeleri ile ilgili bir çok konudan bahsedildi.

Özellikle Şeyh Hâmid Hazretleri’nin mahdûmlarından Abdurrahmân Hâmidî Kuddise Sirruhû Hazretlerini, Sultân Abdülhamîd Hân Hazretleri'nin Yıldız Sarayı'na dâvet edip kırk gün misâfir etmesi ve ona yüz adet yazma eser ihdâ ederek Mardin'e göndermesi husûsunda bilgiler tâzelendi.

Şeyh Kutbüddîn Hazretleri, Cübbeli Ahmet Hoca’yı Batman, Mardin ve Hasankeyf ziyâretlerine dâvet etti.

Cübbeli Hoca da havalar ısındığında kendisini ziyâret etmeye niyet ettiğini beyân etti.

Allâh-u Teâlâ, Doğu ve Güneydoğumuzun mânevî direklerinden ve kanaat önderlerinden olan ve devletimizin bekâsı için azamî derecede gayret gösterdiği devlet ricâli nezdinde de müseccel olan Şeyh Kutbüddîn Hâmidî Hazretlerine hayırlı uzun ömürler, sıhhat-ü âfiyetler ve daha nice hayırlı hizmetler nasîb eylesin.

Kendisi aynı Cübbeli Hoca’nın tatbîk ettiği usûl üzere namazlardan sonra çok uzun virdler okuyan, sabah-akşam virdleri bulunan, Kur'an tilâvetlerini ve virdlerini hiç terk etmeyen çok nûrânî bir veche sâhip büyüklerimizdendir.

Hadîs-i şerîf’te buyurulduğu üzere: "Bereket büyüklerinizle berâberdir." Bu zâtların yokluğu, yeri doldurulamayan boşluklar oluşturacaktır.

Bundan dolayı her birerlerimiz bu büyüklerin sıhhat-ü selâmetleri için duâcı olalım ki; memleketimiz mânevî direklerinden mahrûm kalarak maddî-mânevî çöküntülere uğramasın. Âmîn!

Cübbeli Ahmet Hoca, Mardin ve Batman Yörelerinin Kanaat Önderlerinden Şeyh es-Seyyid Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri?ni Ziyâret Etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Mardin ve Batman Yörelerinin Kanaat Önderlerinden Şeyh es-Seyyid Kutbüddîn Hâmidî Hazretleri?ni Ziyâret Etti. Şeyh Hâmid Hazretleri’nin Mahdûmu Allâme Abdurrahmân Hâmidî Hazretleri’ni, Sultân İkinci Abdülhamîd Hân’ın Sarayda Ağırlaması Husûsundaki Ma'lûmât

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ