MENÜ

ZİYARETLER

Senelerdir tâmirâtı devâm eden Yüce Sahâbî Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ın türbesini ziyâret
İstanbul, Fatih
19 Haziran 2021
1 yorum
Senelerdir tâmirâtı devâm eden Yüce Sahâbî Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ın türbesini ziyâret

Cübbeli Ahmet Hoca tâmirâtı senelerdir devâm eden Yüce Sahâbî Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ın türbesinin açıldığını haber alınca hemen ziyârete gitti.

Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ın türbesi, kapalı olduğu dönemde dahî kapısından da olsa Cübbeli Ahmet Hoca'nın mübârek gün ve gecelerde mutlakâ ziyâret ettiği yerlerden birisidir.

Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh, çok önemli bir Sahâbîdir, çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in sütkardeşi ve aynı zamanda Ebû Saîd el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ın kardeşidir. Osmanlı döneminde pâdişâhlar kılıç kuşanma merâsimini Ebâ Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin huzûrunda yaptıktan sonra ikinci olarak Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’ı ziyâret ederlerdi. Fakat Osmanlıdan sonra bu türbe unutuldu. Yıllarca da kapalı kalmıştı. Sonra bir dönem açık kaldı daha sonrasında tekrar tâdilât başlatıldı. Şu anda elhamdülillâh son tâmirât yapılarak ziyârete açıldı.

Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem bir hadîs-i şerifinde: “İstanbul surlarının dibinde salih bir zât defnedilecektir” buyuruyor. (Şihâbüddîn Ahmed İbnü Abdi Rabbih, el-'Ikdü'l-ferîd, 5/116) Bu hadîs-i şerîfe mazhâr olmak için nice sahâbe İstanbul’un fethine iştirâk ettiler. Fakat özellikle Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’a tam surun dibinde defnolunmak ve Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in bu müjdesine nâil olmak nasîb oldu.

Civârında da Ahmed el-Ensârî, Muhammed el-Ensârî, Umeyr ibni Bekr el-Ensârî ve Hazreti Kaab dâhil birçok sahâbe ve tâbi'în hazarâtının medfûn olduğu kayıtlarda zikrediliyor. Onun için ziyâret edenler Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh’a okuduktan sonra orada medfûn bulunup kabri belli olan olmayan binlerce sâlih kimselerin ve tâbi'în hazarâtının ervâhine de mutlakâ okuyup hediye etsinler.

Bu ziyârette Cübbeli Hoca’ya kayınbirâderi Mustafa Arabul eşlik etti. Bir kişi rüyasında Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh Hazretleri’ni görüp Mustafa Arabul’un ismini vererek: “Ona söyleyin! Benim türbem ziyârete açılsın, bununla ilgilensin!” dediğini ona haber edince çok etkilendi ve birkaç zamandır kendisi bu hususta yetkililerle görüştü ve çok gayret etti.

Allâh-u Teâlâ vesîle olanlardan özellikle bu hizmette hakkı geçen İstanbul Vâlimiz ve yardımcıları olmak üzere bu türbenin açılmasıyla ilgilenen herkesten râzı olsun ve onları da bizi de Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh Hazretleri’nin şefaatlerine mazhâr eylesin. Âmîn!

Cübbeli Ahmet Hoca senelerdir tamiratı devâm eden Yüce Sahâbî Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh?ın türbesinin açıldığını haber alınca hemen ziyarete gitti

Cübbeli Ahmet Hoca senelerdir tamiratı devâm eden Yüce Sahâbî Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Anh?ın türbesinin açıldığını haber alınca hemen ziyarete gitti

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • poyraz sinan bahadır
    04 Temmuz 2021 20:38
    Umarım hasbiyAllah ve tevekkültü ğalellah . Bize nasip olur inşallah
YORUM YAZ