MENÜ

ZİYARETLER

Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî’nin Türkiye Hizmet Binâsı’nın açılış merâsimine iştirâk etti
İstanbul
06 Mart 2022
0 yorum
Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî’nin Türkiye Hizmet Binâsı’nın açılış merâsimine iştirâk etti

Cübbeli Ahmet Hoca, dünyâ çapında birçok ülkede milyonlarca insanın hidâyetine vesîle olan Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî’nin Türkiye Hizmet Binâsı’nın açılış merâsimine iştirâk etti.

Bu cemaat aslında; Hindistan’ın Uttar Pradeş eyâletinin Ray Bereylî (راي بريلي - Rai Bareilly) kentinde bulunan ve büyük müceddidlerden İmâm Ahmed Rızâ Hân el-Kâdirî Hazretleri’nin kurmuş olduğu nurlu yolun tâkipçilerindendir.

Bu cemaatin kurucusu olan Ahmed Rızâ Hân Hazretleri’nin o senelerde hayatta olan en büyük torunu Allâme Muhammed Ahter Rızâ Hân el-Ezherî el-Kâdirî Hazretleri sekiz sene evvel İstanbul’a geldiğinde Cübbeli Hoca kendisini İsmailağa’ya götürmüş, daha sonra da Mahmud Efendi Hazretleri’ni ziyâret ettirmişti. Cübbeli Hoca ayrıca kendisinin rivâyet ettiği ilimlerden icâzet de almıştı.

Allâme Muhammed Ahter Rızâ Hân el-Ezherî el-Kâdirî Hazretleri 22 Temmuz 2018 târihinde vefât etti. Allâh-u Te‘âlâ kendisine yüksek dereceler ihsân eylesin.

Bu cemaatin şu anda dünyâ üzerindeki en büyük mümessillerinden biri olan Şeyh İlyâs el-‘Attâr Hazretleri Pakistan’da Dâvet-i İslâmî merkezinin başında bulunmaktadır. Allâh-u Te‘âlâ kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyetle daha nice hizmetler nasîb eylesin.

Dâvet-i İslâmî’nin kurucusu olan Şeyh İlyâs ‘Attâr Hazretleri çok büyük hizmetlere imzâ atmış ve bu Ehl-i Sünnet hareketini, Pakistan, Hindistan, İngiltere, Güney Afrika, Endonezya ve Malezya dâhil dünyânın birçok ülkesine neşretmiştir.

Bu hizmetin asıl merkez noktası; Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in yüce zâtıyla tevessül, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’e fart-ı muhabbet, onun kıymetli eserlerine son derece ta’zîm ve hürmet, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in mukaddes eserleriyle teberrük, Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem’in Allâh-u Te‘âlâ tarafından kendisine verilen mûcizelerine ve ğaybî ilimlerine bağlılık gibi önemli mefkûrelerden ibârettir.

Bu cemaatin önemli bir özelliği de radikallikten, vur kırdan ve insanları devlete karşı kışkırtarak sokağa dökmekten uzak durmalarıdır. Bundan dolayı Pakistan ve Hindistan devletleri de bu cemaatin hizmetlerine engel olmamaktadırlar.

Şeyh İlyâs el-‘Attâr Hazretleri, Dâvet-i İslâmî’nin İstanbul merkezinin açılışına katılmasından dolayı teşekkürlerini arz etmek üzere  Cübbeli Ahmet Hoca’ya bir video gönderdi ki onu da size arz ediyoruz.

Da’vet-i İslâmî Türkiye Hizmet Binâsı Açılış Merâsimi’nde Şeyh İlyâs el-‘Attâr Hazretleri’ni temsîlen Da’vet-i İslâmî Şûrâ Başkanı Hâcı İmrân el-‘Attar Hocaefendi bulunmuştur.

Dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen âlimler de açılışta hâzır bulunmuşlardır. Bunlardan bazılarını zikredecek olursak;

Da’vet-i İslâmî Türkiye Hizmet Binâsı Açılış Merâsimine İştirâk Eden Ulemâ-i Kirâm

Da’vet-i İslâmî Şûrâ Başkanı Hacı İmrân el-‘Attarî Hocaefendi,
Da’vet-i İslâmî Afrika Arap Devletleri ve Orta Asya Sorumlusu Hacı Şihâb el-‘Attarî,
Da’vet-i İslâmî Hindistan Şûra Heyeti,
Da’vet-i İslâmî İngiltere Medreseler Sorumlusu Mevlânâ Şâhid Hocaefendi,

İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden misâfirler,

Şeyh Seyyid ‘Alî es-Sebsebî er-Rufâ‘î Hocaefendi,
Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi,

Hatay'da ikâmet eden Şâm Âlimlerinden;
Mustafa er-Râ‘î er-Rifâ‘î,
Abdullah er-Râ‘î er-Rifâ‘î,
Hâlid er-Râ‘î er-Rifâ‘î Hocaefendiler,

Gaziantep'ten Târık el-Muhammedî eş-Şâzilî Hocaefendi,
Adana'dan ‘Alâ Zeyyât Hocaefendi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî?nin Türkiye Hizmet Binâsı?nın açılış merâsimine iştirâk etti

Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî?nin Türkiye Hizmet Binâsı?nın açılış merâsimine iştirâk etti

Cübbeli Ahmet Hoca, Pakistan merkezli Dâvet-i İslâmî?nin Türkiye Hizmet Binâsı?nın açılış merâsimine iştirâk etti

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ