MENÜ

ZİYARETLER

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret
İstanbul
08 Ağustos 2019
1 yorum
Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret

Ashâb-ı Kirâm

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Rasûlüllâh Sallellâhu Te'âlâ 'Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Mihmandârı Hâlid ibni Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî (Eyüp Sultan) Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Rasûlüllâh Sallellâhu Te'âlâ 'Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Süt Kardeşi Ebû Şeybe el-Hudrî Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Rasûlüllâh Sallellâhu Te'âlâ 'Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in Ashâbından Abdullâh el-Hudrî Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ebâ Eyyûb el-Ensârî Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri'nin yeğeni olduğu rivâyet edilen Hazreti Hâfir Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Abdüssâdık ibni Âmir ibni Sâme Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Şu'be Radıyallâhu Te'âlâ 'Anh Hazretleri

Meşâyih-ı 'Izâm

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Fâtih Dersiâmı, Huzur Hocası, Dört Mezhep Müftîsi ve Nakşî-Hâlidî Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Nakşî Meşâyihınden Hâce Mahmûd-u Fağnevî Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin torunu ve yine Nakşî Meşâyihınden Hâce Ubeydullâh Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretlerinin mürîdânından Seyyid Emîr Ahmed Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Nakşî Meşâyihınden Hâce Ubeydullâh Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin mürîdânından ve hulefâsından Baba Haydar es-Semerkandî Kuddise Sirruhû Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Nakşî-Müceddidî Meşâyihınden ikinci bin yılın müceddidi Îmâm Rabbânî Hazretleri'nin üçüncü oğlu 'Urvetü'l-vüskâ Muhammed Ma’sûm Fârûkî Hazretleri'nin mürîdânından Murâd-ı Münzevî Kuddise Sirruhû Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Nakşî-Müceddidî Meşâyihınden 'Urvetü'l-vüskâ Muhammed Ma’sûm Fârûkî Hazretleri'nin Halîfelerinden ebu’l-Berekât Ahmed Yekdest Hazretleri'nin Halîfesi Mehmed Emîn Tokâdî Kuddise Sirruhû Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Nakşî-Müceddidî Meşâyihınden Mehmed Emin Tokâdî Hazretleri'nin mürîdânından Müstakîmzâde Süleymân Sa'düddîn Efendi Hazretleri

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Uşşâkî Tarîkatı Üçüncü Pîri Salâhuddîn-i Uşşâkî Kuddise Sirruhû Hazretleri

Hocamızın Âilesi

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin merhûme vâlidesi Râbia Anne

Ashâb-ı Kirâm ve Meşâyih-ı 'Izâm Kabr-i Şeriflerini Ziyaret Ünlü Âilesi

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Hatice Derya Ayılgan
    11 Ağustos 2019 00:42
    Rabbim ; Kıyamete kadar kesintisiz gani gani rahmet eyle ferahlık eyle bizden de selam eyle!! Güzel bir kabulden sonra hediyelerimizi saygı Ve muhabbet ile sunuyoruz ikram eyle aminn Aminnn sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
YORUM YAZ