MENÜ

ZİYARETLER

Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin Babası Ali Efendi Hazretleri’nin Kabrini Ziyâret
Ordu, Kumru
13 Temmuz 2019
1 yorum
Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin Babası Ali Efendi Hazretleri’nin Kabrini Ziyâret

Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Ordu’nun Kumru ilçesinin Fizme köyünde bulunan Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin babası Ali Efendi Hazretleri’nin kabrini ziyâret etti.

Hocaefendi yıllardır bu ziyâreti bekliyordu ancak şimdi nasîb oldu Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri, Hâlid-i Bağdâdî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin en büyük halîfelerindendir. Kendisini Mekke-i Mükerreme’den irşâd hizmeti için görevlendirmiştir. Tekkesi, Ebû Kubeys tepesinin (Safâ dağının arkasında, şimdi sarayın olduğu dağın) üzerinde bulunmaktaydı.

Bunun bizim için önemi; Ali Haydar Efendi Babamızın, “Büyük Şeyh Efendi” diye tesmiye buyurduğu “Risâle-i Kudsiyye” sâhibi Mustafa İsmet Garîbullah Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin orada yetişmesi ve Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin kendisine orada hilâfet vermiş olmasıdır.

Hâlid-i Bağdâdî Kuddise Sırruhû Hazretleri, Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’ni çok severdi. Hatta bir kere hacca gittiğinde: “Ey Abdullah! Bu sefer hac için değil seni ziyâret etmek için geldim!” demişti, bu da insanın hürmetinin Allah ‘ındinde Kâbe’nin hürmetinden büyük olduğuna delâlet eden hadîs-i şerîfe dayanmaktaydı. Sonra Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri’ni Anadolu’da halîfelikler vermek üzere tayin etti. Bundan dolayı kendisi Erzurum ve Erzincan beldelerine ziyâretler yaptı.

Erzurum’da Hacı Osman Efendi’ye, Erzincan’da da Terzi Baba’ya da tarîkat hilâfetini Abdullâh el-Mekkî el-Erzincânî Kuddise Sırruhû Hazretleri verdi, tabî ki bu, Şeyhi Mevlânâ Hâlid Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin beyânıyla olmuştu. Bu yüzden Abdullâh el-Mekkî Kuddise Sırruhû Hazretleri’ne Erzurum ve Erzincan’da bulunması hasebiyle “el-Erzincânî” de denmektedir.

Velâkin kendisinin Mekke-i Mükerreme’ye göçmeden ve Hâlid-i Bağdâdî Kuddise Sırruhû Hazretleri ile buluşmadan önceki köyü Ordu – Kumru’nun Fizme köyü olduğu eserlerde zikredilmektedir. Nitekim babası Ali Efendi Hazretleri’nin kabr-i şerîfi de Fizme’de bulunmaktadır. Biz bunu yıllar önce duymuştuk fakat her sefer niyet etmekle berâber Rabbimizin kaderi ancak bu günlerde ziyâretini nasîb buyurdu.

Bu vesîleyle Abdullâh el-Mekkî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin Mekke-i Mükerreme’de bulunduğu rivâyet edilen fakat yeri tam tespit edilemeyen kabr-i şerîfini ziyâret edemesek de, tam tayin edemesek de babasının kabr-i şerifini ziyâret ederek onun kabrine de râbıta yapma fırsatı bulduk ve babasını vesîle kılarak kendisi hürmetine Allâh-u Teâlâ’dan bu mübârek Tarîkat-ı ‘Aliyye-i Nakşibendiyye-i Müceddidiyye-i Hâlidiyye yolunda devâm, sebât, istikamet nasîb ederek Mahmud Efendi Hazretleri’mizin yed’inde seyr-i sülûkümüzü itmâm edebilmemiz ve hüsn-ü hâtimeyle çene kapayıp bu silsile-i meşâyıhımızın şefaatlerine yarın âhirette mazhâr olmak için niyazda bulunduk.

İslam ümmetimizin halâsı için, maddî mânevî hastalıklarımız için, Ehli Sünnetin izzeti için, Ehli Bidatin zilleti için ve bizden duâ talep eden kadın erkek, uzak yakın, bütün kardeşlerimizin, cemaatlerimizin iki cihanda hayırlı muratlarının husûlu ve şerlerden halâsı için duâlarda bulunduk.

Rabbimiz, Abdullâh el-Mekkî Kuddise Sırruhû Hazretleri’mizin babası Ali Efendi Hazretleri hürmetine, Abdullâh el-Mekkî Kuddise Sırruhû Hazretleri’nin hürmetine ve onun halîfeleri olan Mustafa İsmet Garîbullâh Babamız vesâir meşâyıhımız hürmetine ve onların şeyhleri olan İmâm Rabbânîler, Şâh-ı Nakşibendler hürmetine cümlemize yaşadığımız müddetçe bu dostlarının muhabbetini ihsân eyleyip kabirlerini ziyâretler müyesser eylesin, imkânlar halk eyleyip mânîleri izâle eylesin. Rabbim sizlere de ziyâretlerini müyesser eylesin. Âmîn!

YORUM YAZ
PAYLAŞ
KULLANICI YORUMLARI
  • Ramazan Bural
    02 Ocak 2023 09:54
    Selamun Aleyküm Hocam. Meşayıh-ı Kiramın kabirleri hakkında araştırma yaparken sitenizde bu yazıyı gördüm. Rabbim Razı Olsun. Bana da inşallah tüm Meşayıh-ı Kiramın Kabirlerini ziyaret etmek nasip olur. Rabbim bu dünyada yollarından, ahirette de yanlarından bizleri ayırmasın.
YORUM YAZ