MENÜ

Ulusal Kanal Yayınları
13 Nisan 2021
Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum HaberGlobal - 13 Nisan 2021

00:00:00 Kimi der ki nereden buldun / Bil ki sen yağcısın

00:01:00 Bu kadar ittifaklı bir cemaat / Herkes seviyorsa / Ya o ilk dönemdi / Antikorum da vardı / Biz de yakalandık

00:02:00 Perhiz lahana turşusuna döndü / Kız verdiğin zaman / Erkek tarafı düğünde ısrarcı oldu / Üç bin kişilik salon

00:03:00 Aynı anda bulunmayacak / Onlar salonu tuttular / Yapacak bir şey yok / Üç bin kişilik dâvetli yok / Mutlu olmak şöyle

00:04:00 Bundan üzülürüz / Dâvet ettiler / İzinleri aldık dediler / Düğün salonunun sâhibi / Onları da siz araştırın / Ben ağzımı açmadım / Başına Cübbeliyi koyduğun zaman

00:05:00 Değişik şeyler oldu / Haremlik selamlık yapılmış / Demirören grubu / Kapanmış mı gelmiş / Kadınlar çarşaflı kadınlar / Sen bunu gazeteye verdiler / Üzücü oldu / Bu kız çarşaflı / Mantolu

00:06:00 Bir tâne kızımız kaldı / Yemek işi / Kaymakamlık / Herkesin kandırılma payı

00:07:00 Eğer bu saat veyâ salon şeyinde / Üç bin kişilik salon / Eğer o izinler var dendiyse / Ben müsâfereten / Altmış ihtilâli / Senin baban harp mi kazandı / Efendi Baba

00:08:00 Bile bile değil / Sorumlu olmak lâzım / Özür diliyorum

00:09:00 Estağfirullâh

00:10:00 Kendinizi tehlikeye atmayın / Cumalara gidilmedi / Niye câmiler kapanıyor dendi / Şu anda açık olsa gitmem / Şu anda daha da berbat / Bulaşıcı hastalık / Evinizden çıkmayın

00:11:00 Siz bulunduğunuz yerde / Sizin bulunduğunuz yerde değil / Evinde durma şartı getiriyor / Evinde dur derken / İbâdet için gidiyor ama / Ayasofya’nın açılışı / Bende Anadolu yakasındayım

00:12:00 Girdiğimiz câmilerde / İsmailağa / Ne olursa olsun / Zâen Terâvîh namazı / Cumanın beşte biri

00:13:00 Gittiğim yerlerde / Evlerde kılınmasını / Ben şuna korktum / Cemaatle kılınması / Esas sorun şu / Terâvîh’ten korkmadım

00:14:00 Terâvîh istismarcısı / Cuma farzdır / Deve demiş: “Nerem doğru” / Çok tehlikeli bir şey

00:15:00 Kasıtlı bulaştırdıysa / Covit olduğunu bilerek gezen / Onu biliyor çünkü / Benden bulaşır

00:16:00 Öyle adam cumaya gidemez / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem evinizden çıkmayın buyurmuş / Gelme diyorlar / Kendinizi tehlikeye atmayın / Ben cumaya nasıl çıkarım

00:17:00 Cami içine de / Aşı orucu bozmaz / Diyânet / İstişârelerimi yaptım / Zâten gündüzleri bile / Verilen vakitte gitmezsen

00:18:00 Mezhep farklılıkların / Şu anda kılınan / Vakit girmeden / Bunun bozmadığına dâir

00:19:00 İmâm Ebû Yûsuf’a göre / Gönlünüz rahat etsin / O din adına otorite / Bir iki cenazeye katılmak durumunda

00:20:00 Fâtih Câmii / Aşı / Keyfî değil / Güçlü de bir antikorun varsa

00:21:00 Antikoru olan / Belirtisiz geçiriyor

00:22:00 Tehlikeye atmaktır / Birileri kırılır diye / Mesele şu / Bu işler devletin yapması gereken işler / Devlete diyorum / Yasak diye bir cevap verebiliyor

00:23:00 Devlet erkânının katıldığı / Ben zan altında kalıyorum / Sağlık Bakanı bile / Hepimiz suçluyuz / Ben de haberlerde gördüm

00:24:00 Mesele nedir / Bireyler rahat edecek / Kendin müritsen

00:25:00 Senin bir inandırıcılığındır / On iki yaşında Yavuz Sultan Selim Câmiinde / Ramazan vaazı yapmışım / Müftünün yazısıyla / Hemen hemen kırk beş sene olmuş

00:26:00 Onların çoğu vefat etti / Benim yaşımda çocuk yoktu / Cemaatlerimden iki nesil gitti / Konuşmamı beğenirlerse / Yazarlığım var

00:27:00 Yazar diyebilirler / Eski âlimler / Ben bir âlimim, allâmeyim / Devamlı okuyorum / Millet bana sevmesi / Bildiğim şeylerden / Ben Faydalanıyorum diyor

00:28:00 Benim kocama ben bunu dinlettim / Bana da iyi davranıyor diyorsa / Ben de Kur’an Kursuna gönderdim / Kötü örneği olabilir

00:29:00 Tarîkatler zâten kapalı / Kapatılsın diyen / Millet kapatacak / parti değil ki / Suç varsa, kandırma varsa / Biz bunları senelerdir / Adnan meselesi

00:30:00 Ama sizin yaşınız / Allah nazardan / Ali KALKANCI / Dernek ama

00:31:00 Bina altındaki mescitlere / Kanunsuz iş yapmam / Ses kaydı aldırmış / Bu sahtekâr / Çünkü millet / Para tuzakları / Çocuklara / Gayrimeşru ilişkiler

00:32:00 Buraya adam Allah için gelmiş / İnternette kutup gavs / Başına adam gönderiyor / Değişik değişik olaylar / Bizim camia bu işten çok çile çekmiştir / İbâdet yapar gibi keser / Ali KALKANCI

00:33:00 Şimdi şöyle bir / Partiler rey almak için / Bu adam sahtekar / O biraz çete gibi / Oradan çıkamıyordu / Kitap yazdım

00:34:00 Adam açıyor, kazanıyor / Özel ilişkilerle / Fasona ihtiyacı kalmadı / Bir tutam sakalla çıktı / Otuz beş sene / En iyi bildiğimiz hocalar bile / İçimizde de çatlak oluşuyor

00:35:00 Benim derdim ne / Dersen olmaz / Bu şâhitliğinize / Dinlerarası diyalog / Yahûdî Hıristiyan cennete giremez / Flash’daki programlar

00:36:00 FETÖ kırk iki de kalmış / Birileri başına bomba yağana kadar / Bu Türkiye’yi işgal projesidir

00:37:00 Ona oy vermek helal, buna oy vermek haram demedim

00:38:00 Ağan, hem de tek kolla demiş / HDP ilişkisi / Şeye kadrolar vaad edildi / Orada da bir birleşme / Millî noktada

00:39:00 Konu millîlik / Habertürk’te / Ekrem Bey / Elli iki kişinin / Bu adama medhiye düzülmez / Ben bu noktada özür diliyorum derse

00:40:00 Bağcıyı dövmek / Gerekçen ne / Sen siyâsete girdin / Bundan özür dilerse / Onlara bir şey söylemedim

00:41:00 İktidar partisi sahiplenmiyor / Adam aday olup mazbatayı alacak / Canan KAFTANCIOĞLU / Devlete kâtil demek / Biz onlara da karşıyız / KAFTANCIOĞLU

00:42:00 Benim görevim değil / HDP’ye peşkeş çekti mi? / Devlet tâkip edecek / Bebek kâtilinden / Orada birisi sâhiplense / Kimin çocuğu olduğu belli değil

00:43:00 Devlete kâtil diyen / Onun yönettiği kabak gibi ortada / Atatürk’ün partisi / Ermeni / Bu millet asla yapmadı / Bunlar devletin işi esâsen

00:44:00 Ne karışıyorsun bu işlere diyebilirsiniz / Buraya rey verirken / Ben çözüm sürecinin de / Aslâ / Şimdi haberlerde çıkıyor / Muhâlif / Çadır mahkemeleri

00:45:00 CHP / Doğu PERİNÇEK / Bizim kafayı / Bakıyorum / Namaz kılıp kılmaması / Ateist de olabilir / Ben Müslümanım dediği için / Vatanseverliği görürsem

00:46:00 Siyonist düşmanlığı görürsem / Devlet Çin’den zarar görmesin diye / Çoğu yerde uyuşuyoruz / Başkan yardımcısı bir hanım / Kadına şiddete / En ağır şekilde hakâret

00:47:00 Hiçbir partiden / Burada çok güzel bir / Ben bunu yapar mıyım? / Kardeşim / Faydalı gördüğümüzü alırız / Her zihniyet olarak / Her kesim olur

00:48:00 İcraatlarına bakmak lâzım / Faydalı görülünce / Partiyi din gibi görmek / Erbakan hoca zamânında / Siyâsetin dîni îmânı yok

00:49:00 Çözüm sürecinde / Genel sohbetlerimde de / AK Partideki bir adam / Ekrem Bey / Millî sâikle / Peygamberimiz Mekke’ye girerken / Gurur en büyük bir günah

00:50:00 Bakara Sûresi ile alay eden adam / Allâhıma peygamberime hakâret / Tamâmen din gibi görmemiz / Kim vatana millete / Devlet kadar ben mühim bir şey görmüyorum / Hepimiz devletçi olacağız

00:51:00 Ama PKK zihniyeti / GERGERLİOĞLU / Ben adamı da tanımıyorum / Hükümete muhâlif kanalları / Adam abdest alıyorken / Din istismârı

00:52:00 Ben de şunu söylüyorum / Namazı abdesti / Siz neye bakın / Siyâsette âmir durumuna getireceğin / Zimmet meseleleridir / Halka hizmet meseleleridir / Kamu malından / Burada önemi budur / İki dürüst aday

00:53:00 Şimdi HDP’nin içinde / Türkiye bölünmeli / Tamâmen Kur’an düzenini savunsa / Şeriatçıyım da dese / Şuur ne demektir

00:54:00 Bu vatana hâin olmasın / Ortak şartlar / Burada bu adam namaz kılıyor diyor / İstismar alanı müsait / Ben bunların isimlerini vererek

00:55:00 Bir kadın bir erkek / Haramdır / Hanımını götürüyorsun / Kapıyı kapat diyor / Öbür işyerinde / Din adına

00:56:00 Karını içeride bırakıyorsun / İmam Hatiplerde / İsimlerini verip hak doğurtmayalım / İstifâ edip bırakıp gitti

00:57:00 Çoluğunu çocuğunu göndermiş millet / Oranlar / İmam Hatip’te / Siz orada / Şimdi buradaki adam derste diyor ki / Kehf Sûresindeki / Fransız gâvuru

00:58:00 Orada ayağa kalkan / Bu âyetler değişmeli diyen / Çocuğa Kur’an öğreten adam / Sahâbe / Koca Eyyûb Sultân’a / Hepsi böyle demiyorum

00:59:00 Böyle adamlara vereceğinize / Adam matematiğini / Dînini de / Birkaç tânesinden kurtulduk / Bizim hoca peygamberin sahâbesine / Adamın görüşü

01:00:00 Hadîsler dinde delîl değildir diyor / Kanal D / Ben hiç hakâret etmeden / Senelerce uğraş uğraş / Hapishâneden yazdığım mektuplarda / Ehli Sünnete muhâlif / Zemin kayıyor

01:01:00 İ’tikâd derslerine başladım / Yanlışı da biz neşretmeyelim / Şu anda bende bu tehlikeyi görerek / Âişe annemiz / İyi bir hoca / Öyle bir korktuk ki

01:02:00 Benim aleyhime / Duâ da ediyorum / Peygambere iş gelince / İnkârlar, şüpheler / Âişe annemizin evlilik yaşı / Onla uğraşıyoruz, bunla uğraşıyoruz / Bunların cevaplarını / Eski şeylerde değilim

01:03:00 Adam Allâh’a karşı geliyor / Montrö / Tanışmıyorum / İyi bir din âlimi olduğunu duydum

01:04:00 Lâiklik meselesi / Ben lâikliği savunmam / Herkesin görüşü var / Devletin dîni İslam’dır / Ben bu vatanın bölünmemesi / İstanbul Sözleşmesi

01:05:00 Birkaç yerden maaş alma işi / Lâiklik meselesi / Görüş beyân ediyorsa / Amiral / Kanal İstanbul

01:06:00 Câminin arâzisi / Bir nenenin kulübesi var diye / Malı mülkü olanlardan / Gasp edilen arazi

01:07:00 Spor Toto / O camide ben kılmam / Kerhâne işleten birinin yaptırdığı / Millî Piyango

01:08:00 Kumar / Haram / Levent’te duruyor / Dernek para toplayarak / Bu karışık iş / Adam devletten ihâle almış / Hak olanları dışarı bırakmış

01:09:00 Bu cami biliniyor ki / Genelleme olduğu için / Çalıntı paraymış / Paranın tümü nereden / Kumara verilen para

01:10:00 Yanmaz Kefen / Kaymaz Terlik / Bu kitabın kaynağından / Özel insanlara / Benim kitabımdan çıkmış / Diyânet / Kaymaz Terlik dedi

01:11:00 Bunun timsâlinin bereketi yoktur dersin / Çarşamba’da / Seri imalat

01:12:00 Bunu istismar eden / Üç yüz altmış liraya / Bunların benle ne alakası var / Süleymaniye Kütüphanesi / Yeminli Müşavir

01:13:00 Benim konuşmam / FETÖ / Beni itibarsız / Elli iki sene / On on beş dakîka / Bir sene evvelden biliyordum

01:14:00 Cumhurbaşkanımız / Numaradan hukuk yürüyor / Cumhurbaşkanımıza neler yaptılar / Bizi Allah korudu / Millete inandıramadılar / Ben üç tâne şey arayacaksınız

01:15:00 Bunların üç tâne kaynağı var / İLK FETÖ / İKİ PKK / ÜÇ SELEFÎ / Çoğaldıkça çoğalıyor

01:16:00 Din konuşun

01:17:00 Ben de vergi veriyorum

01:18:00 Keşke adından da millî çıkarılsa / İlim adamları diyor ki

01:19:00 Geliri karışıksa / Devletinde / Genel mânâda bakarsak / Herkese her şey geliyor / O câmide namaz kılmakta / Odamız farklı

01:20:00 Baştan bir çıkışta bize / Bu kadar canınız çıkıyor / Kalp krizinden ölenler var / Anlaşmalı işler de / Kızmış bana / Hoca hoca / Gelirsin buralara

01:21:00 Takım ismi vermedim / Kader kurbânıyız / Görüşüyoruz / Dikkat ediyorum / İyi gününde arar / Orada tanışmış olduk / Bana çok iyi

01:22:00 Dostluğu çok iyi / İfâdeye gittik / İsim benzerlikleri çok olduğundan / Nihâyetinde doküman çıkar / Sonradan uyandım

01:23:00 Genel mânâda / Tevhîd isminde / Bunu bir inceleme yapalım / İnfaz var / İsim benzerliği çokmuş / Vatan’a gittiler / Benim verdiklerimle

01:24:00 Bâzısı takıyye yapıyor / Zihniyet tekfirci / Türbeye giden kâfir / Osmanlı torunuyuz / Hanımını helal görüyor / Suriye’de dibimizde

01:25:00 Cihat var diye / Benim devletten ricam / Suç oluşmadan / Kânûna göre / Cinâyet olduktan sonra / Devlet nereye yetişsin / Hasta okuyorum diye

01:26:00 Masum BAYRAKTAR / İsmailağa / Makbuz / Bekle bekle, seneler geçer / Adnan / Seksenlerde / IŞİD meselesinde de / Meclis kâfir / Bu zihniyette olduktan sonra

01:27:00 Bir silahlı teşekkülü varsa / Silahlı bir yapı var / Bana insafsızca / Onların kafasında / İnsanların çoluk çocuğu / Kısa konuşmak

01:28:00 Şundan hissetmiyorum / Burada proje yapıyor / Bina daha bitmemiş / Senin başka gelirlerin var mı

01:29:00 Edremit’te / Biz emlakçı değiliz / Ben bu parayı alacağım / Ben sana al demiyorum / Benim durumum bu / Koca profesör / Oradan bir şey gelmedi

01:30:00 Parasının ödenmesi lâzım / Gitti / Millete karşı bir operasyon yok / İftar olduğu anda / Orucu geciktirmemek lâzım

01:31:00 Ciddî sorular / Biz teşekkür ederiz / İyi bir örnek oluyorsunuz / Ramazan’ı gündeme getirmek

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ