MENÜ

Ulusal Kanal Yayınları
25 Kasım 2020
Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge CNN TÜRK - Selefilik Tehlikesi - 25 Kasım 2020

00:00:00 Hakan BAYRAKÇI evinden katılacak / Nedim ŞENER

00:01:00 Bir mevzu o gün gündem oluyor / Fikrî tâkip / Ahmet Mahmut ÜNLÜ / İki bin dernek / Savcılığı gitti, ifâde verdi

00:02:00 Uzun uzun ifâdeler verdi / Falanca yerde

00:03:00 Nedim senle başlayalım / Fatih, Hama’ya döner / En son iki dakîkada konuştuk

00:04:00 Bu çarpıcılıkta / Silahlanıyorlar / Önlem alalım / Saygı ÖZTÜRK / Denk gelmesi mi?

00:05:00 Aleyhime / Kabartıyor dediler / Deniz ZEYREK / En boş konuşuyor diyen bile / Dört beş kanalın / Benim adımla berâber / Böyle bir tehlike yok demiyor / Kendini gündeme getirmek istiyor

00:06:00 Bilenlerden bilgi almak istedim / Saygı Bey / Savcılık çağırdı mı? / CHP / Savcılık niye çağırmıyor? / İki bin dernek meselesi

00:07:00 MHP’de ileri gelen / Bu işleri iyi bilen / Kaç sene evvel / Sizden bir şey duyduğumuz zaman / Sizin normal bir konuşmanızı / Sizde de ettim / Dernek meselesi olunca / Beni çağırırsa

00:08:00 Öyle bir mesele ki / Takvâ / Tevhîd / Vahdet / Kimisi Selefî / FETÖ’nün hizmet gibi / Yezîd gibi / Bereketten, ziyâdeden

00:09:00 Hazreti Ömer’in kardeşi de var / Kur’an’da geçen tâbirleri / Bizi şimdi çağırırlarsa / Kırk tâne Vahdet çıkabilir / Benzer şeyler çok kullanılıyor / Çuval gibi / Bana yakışmaz

00:10:00 Arkadaşlar / İnternete giremiyorum / Saygı Abi / O lafı duyunca / Çağırılma olabilir / Başka bir ekiple kıyaslama yaptım / Bunun hangisi silahlı / Otuz senedir sahada

00:11:00 Yüz elli tâne kadar / Savcılık çağırırsa / Niye gitmeyeyim / SÖZCÜ’de mi yazdı? / SÖZCÜ’ye röportaj verdi oldu

00:12:00 Kaşınıyorum gibi / Meşhûr olayım / Muhbir gibi / Vasıflar başladı / Haksöz, Özgürder / Her taraf, rahatsız olanlar falan / Devlet bulsun bunları / Haberlerden

00:13:00 Resimde silah var / İzmir’de / Vasat Kitabevi / Emniyet niye harekete geçmemiş / Ebû Hâris, Ebû Gadbân / Sen silahı nereden biliyorsun

00:14:00 Silah görünüyor dedim / Konya’daki grup / Şöyle de bir sorun oldu / Savcılık / Haberler çıkıyor / Alt yazılar geçiyor / Çağırılmadım

00:15:00 Celp olur / Zulüm gördüm / Savcılar / Tebliğ çıkartmadık / İki üç gün de bu dönüyor / İfâdeye siz gelir misiniz? / Emniyete gittik

00:16:00 Vatan’a gelin / Güvenlik / Zâten ben IŞİD’in listesindeyim / Nereye gidiyoruz? / Bana sır verme / Canlı yayında da söylerim

00:17:00 İfâdemin / Öyle bir şeyler oldu ki / Bir hafta bizi sıralı / Nasıl gelmeyeceksiniz diyor

00:18:00 Kabadayı kanallar / Uzman polisler olduğu için / IŞİD masası / Öyle bir muamma oldu ki

00:19:00 Saat yok, vakit yok / Biz de bu hazırlıklarımızı yaptık / Haklısınız / Biz de bunların peşindeyiz

00:20:00 Tekfircilik nedir? / Beyin yapısı / Adıyaman / Batman / İran yanlısı / Suriye olayı her şeyi değiştirdi

00:21:00 Polis memuru kardeşimiz / Adres veremem / Bir iki laftan / Adres bilmiyorum / Cuma yaklaştı

00:22:00 Cuma’ya yetiştim / Adıyaman’daki olay / İslam çay ocağı / Ben senelerdir takip ediyorum / Ben ifâdemde

00:23:00 Biz buna yapılanma diyelim / Seksen bir ilde mescidi var / Merdiven altıda / Dernek / Burada yapılanma var

00:24:00 Hiçbir bilgi veremedi / Ben silahların / Beş tâne / Kitabevinin resmini / Biz zâten bunları biliyoruz / Demediler / Boş konuşuyorsun demediler

00:25:00 Orada çalışırken / Arkadaşlar bana dediler ki / Sen bu ifâdeyi verirken / Bizim ismimizi ver / İnternete giremiyorsun, çıkamıyorsun / Benim birlikte çalıştığım / Derneklerinde sohbet yaptığım / İdlib

00:26:00 Milliyetçi bir kadro / Silahlısı var, silahsızı var / Bu işi böyle yapma / Medya on beş gündür bunu konuşuyor

00:28:00 Siz bir detaylı çalışma yapın / Emniyetle görüştük / Detaylandırıyoruz / Paslaşalım / Dokümanlarını

00:29:00 Yedi yüz elli yedi sayfaya imzâ attılar / 13099 sayfa doküman

00:30:00 Ebû Hanzala / Hâlis BAYUNCUK / Bu şahıs bu parayı nereen buluyor? / Yardım da topluyorlar / Suud / Selefîlerle çatışıyor

00:31:00 Körfez de / Siyonizm / Destekleme var / Mezhep olmadığı için / Epey bir okuma yapmaya çalıştım

00:32:00 Ulusal Güvenlik / Sizin bu anlamda / Yurt dışından doğrudan desteklenen / IŞİD / Suriye’de gitmiş / Fransa’da arana / O operasyonlar

00:33:00 Emniyetin yaptığı / Sosyal medyayı kapattılar / Bunlar o kadar rahat hareket ediyorlardı ki / Bizden sonra / Haber kanalları / Binlerce takipçisi olan

00:34:00 Bugün siteye giremiyoruz / Biz mâdem mübalağa yaptık / Ben şeyh değilim / Sen bana bir isnat yapabilirsin / İllegal iş yapan kapatır / Dünyâ kadar site kapandı / Kısa bir ara veriyoruz

00:35:00 Kısa bir aradan sonra

00:36:00 Türkiye’de fikrî tâkip yoktur / Çok konu var / İşin ciddiyetini anlamak bakımından / Emniyetin selefi raporu

00:37:00 Bu bir tehdit / Çevreden / Ben halk adamıyım / Kızımı bunlar kaçırdı / Üç dört talebeyi bozdu / İnternetlerde çok yayın yapıyor

00:38:00 İşin ciddiyetini anlamak bakımından / Emniyetin selefi raporu / Bu bir tehdit / Çevreden / Ben halk adamıyım / Kızımı bunlar kaçırdı / Üç dört talebeyi bozdu / İnternetlerde çok yayın yapıyor / Öldürdüğün sevâbı var / Öldürülmesi gerekiyor / Öyle bir boyutu var ki

00:39:00 Kocası müşrik olan kadın ne yapsın? / Adam niye müşrik? / Oy veren müşrikse / Bu dergilere hâlâ ulaşılıyor / Tâğut düzeni / İzmir’de kitabevi var / Askere giden de kâfir

00:40:00 Soğan doğrayan da kâfir / Adamların / Eline silah alan / Fikir boyutu / Dînin o olduğunu zanneden / Askere gitmek

00:41:00 Eyleme geçmeyince / Propaganda / Bâzı dernekler / İzmir’deki adam / Hukûkî işlem / Sistemi reddeden / Oy kullanan / Kâfiri öldürmek

00:43:00 Musa KESLER

00:44:00 Eyüp Sultan Türbesi / Kurucusu / Evliya türbeleri / Umumî helâ

00:45:00 Düzleyin / Hadis var / Osman b. Maz’ûn Radıyallâhu ‘Anh / Eski Osmanlıdan kalma

00:46:00 Tapıyorsun diyor / Onun yüzü suyu hürmetine / Ehli Sünnette var

00:47:00 Bu anlayış biz de tutmaz / Şu anda bakın / Yirmi bin / Ben bu raporu bilmiyorum / Ben arşivci biri değilim / Radikal

00:48:00 Öldürülmesini helal sayan / Bir tür deli gibi / Selefî tâbirini / Hangi anlamda kullanılıyor

00:49:00 Şeytânî bir devlet olarak / Çok geçmiş olsun Hakan Bey / Selef-i sâlihîn / Sâlih büyükler / Selefe mensûb

00:51:00 İbni Teymiyye / 900 küsur yerde öldürülür / Tekfirci zihniyet / İbni Teymiyye’yi hapse attılar

00:52:00 1111’lerde / 330 sene evvel / Bunun babası güzel bir âlim / Mekke-Medîne’de okurken / Büyük bir zındık olur / Kendini öne çıkartmak

00:53:00 Suud âilesini / Allah cisimdir diyor -hâşâ- / Genelevdeki fâhişe / Namaz kılmayan kâfir / Sen ne biçim sapıttın

00:54:00 Sen bana destek verirsen / Hep bedevî kabîleler / İşin aslı İngiliz / Basra’da keşfetmişler / Para nereden geliyor

00:55:00 Beyin, fikir / İbni Abdilvehhâb / Babasının adından / Âl-i Suud’la birleşiyor

00:57:00 İnançları o olmasa da / Sultan Mahmut / Ahsâ’ya kadar / Hepsi bedevî kabileler / Tâif’te bir katliam yaptılar 

00:58:00 Oradan Mekke’ye kadar geliyorlar / Cidde’deki paşa / O muhâsarada / Mehmet Ali Paşa / Riyad’a kadar sürüyorlar / Yine Osmanlının zayıf zamânında

00:59:00 Hiç türbe yok / Sıra Efendimizin kubbesine gelince / Geberdikten sonra / Şu anda İslâm devletleri / Libya’da da aynı belâdayız

01:00:00 Sürre Alayları / Bu adam geberdikten sonra / Hüseyin ismindeki 

01:01:00 O kabîle / Âlü’ş-Şeyh / Abdülaziz / Şu anda Diyânet / Üç yüz sene evvelki antlaşma

01:02:00 Seyyid Mâlik el-‘Alevî / Ama oluyorlar / Mekke’nin o zaman ki baskın / Kırk gün Mekke

01:03:00 İmamı da beğenmediler / O ekipten sonra / Güçlerini yavaş yavaş kesiyor / Halk vehhâbî değilse de / Namaz kılmayan kâfir diye öğretiyor 

01:04:00 Mecbûrî kapanıyor / Sen namaz kılmayanı öldürmüyorsun / Vehhâbî değilsin diyor / Tırpanlamaları devâm ediyor

01:05:00 Şeytan taşlamak diye bir şey yok diyen ilâhiyatçı

01:06:00 Hac vazîfesi / Bütün Müslümanlara / Marmara ilâhiyatta / Siz Yâsîn Sûresi / Ben bâtıl  / Ben Ehli Sünnet bir insanım

01:07:00 Tarîkatı inkâr etmekle / Îmân şartları belli / İslâm’ın şartı kaç? / Sana tâbî olmayı ekledin diyor

01:08:00 Bu on milyon nerede? / Senin hocalarının durumu ne? / Benim sözümü getirecek / Bid’at demek

01:09:00 Biz şî’aya kâfir mi diyoruz / Müşrik, Allâh’a ortak koştu diyor / Türkiye’nin

01:10:00 Bizim bildiğimiz vatandaş / Halkımız / O adamın 

01:11:00 Emniyet raporu / Doğu ve Güneydoğu’da neden yok? / Anadolu / Ankara, Yozgat

01:12:00 Komşunuz / Tebliğcilik / Yapılanma / İkinci cemaat yerleri / Avlumsu bölüm

01:13:00 Adam avlamak için duruyorlar / Biz Allah’tan bu konuları yaptığımız iyi oldu / Ev sohbetleri 

01:14:00 Yüzlercesi / Tunus / Suudi Arabistan / IŞİD’e katılım / Türkler gitti / Geri geldisi / Dalga dalga arttı / Devletimize ricâ ediyoruz / Asker

01:15:00 Bir eylemin kaça mâl olduğunu / 26.8 ton patlayıcı

01:16:00 Bu adamların elinde / Sahâbe ve sahâbeden sonraki

01:17:00 Mâturîdilik / Eş’arîlik / Nereden bilsin?

01:18:00 Önüne geleni kâfirlikle suçluyorsa

01:19:00 Hilmi Demir hoca

01:20:00 Adıyaman’daki çay ocağı / IŞİD Flaması

01:21:00 Adıyaman / En sâkin / Suruç / Gar patlaması / HDP mitingi 

01:22:00 Provokasyon / Bizim bu programımızdan sonra

01:23:00 REKLAM

01:24:00 Suç, eylem olmadıktan sonra / Selefî grupların / Gidin yurtdışında / Koruyamayız / Konya’daki / Eskiden çevremiz zayıftı

01:25:00 Türkiye’nin her yerinde / Adamın / Karısına gel diyor / Videolar çekilmiş / Sizi bakarız diyor / Bizden sonraki meselelerde / Adana’da / 20 kişi tutuklandı / 150’si tutuklanmış / Kayseri’de / Rakka / Sultanbeyli

01:26:00 Çok sayıda silah / O dediğimiz bölgeler / Tunus uyruklu / Onlar niye işlemiyor?

01:27:00 Bunlar istenirse / Arayan da bulur / Saldırı hazırlığında ki / Diğer konuya geçmeden / Hücre evi / Ankara / Osmaniye / 23 Kasım / Eskişehir / Urfa

01:28:00 Eğitim / İki yüz tâne kreş / Resmini çekmiş paylaşmış / Yüzlerce çocuk var yâ / Eğitim faaliyetleri / Anadolu Ajansı

01:29:00 Hepsini anlatmaya gerek yok / Demek ki böyle tehlikeli varmış

01:30:00 Çok tartışılan bir konu var / Kıyâmetten önce / ‘Îsâ Mesîh

01:31:00 Ehli Sünnet îtikâdında var / ‘Îsâ Aleyhisselâm

01:32:00 Mehdî Aleyhisselâm / Hadis literatüründe / Zührûf Sûresi / Dinden çıkar demiyoruz / ‘Îsâ Aleyhisselâm’ın nüzûlü

01:33:00 Mehdî diye bir şey yok dese / Zayıf hadîslerle amel edilir mi? / Mehdî Aleyhisselâm kimdir?

01:34:00 ‘Îsâ Aleyhisselâm / Mehdî Aleyhisselâm’ın geleceğine inanmıyorum diyen / Son zamanlarda çoğalması / Adnan OKTAR / FETÖ’de de Mesîh

01:35:00 Mehdî bir mefhûmdur / Adnan diyor ki / Sen dedim

01:36:00 O buluttan / Öyle bir para / Sûnî bir bulut / Korktum heriften / Dünyâ zulümle dolduktan sonra

01:37:00 Bütün bu IŞİDçilerin / İstanbul’un fethi / Kostantiniyye / Roma

01:38:00 İstanbul’u çökertecek / Sekiz ülke / Selefî akım / Şu an bizim üzerimizde / O konuda haklısınız / Kilit bir tehlikesi var

01:39:00 Reina baskını / İki tâne şeyle / Bu çok basit / Millet ortada kabak / Hangi tarikatlarda kimler / Benim zürriyetimden birisini gönderecek

01:40:00 Malı dağıtacak / Kudüs’te imâm olacak / Peygamber torunu / Haram işliyor / Bütün fakirlere yardım edecek / Kâfir olmaya yakın / Bir iftirâ yapmış oluyor

01:41:00 İsmail SAYMAZ / Bâzı klişeleri var / Böyle bir şey olamaz / Onun îtikâdını düzeltmeye uğraşıyoruz / Kutup demek / Bunu diyebilir

01:42:00 Gavs ne demek? / Sen bir zât için / Kavgaya bir lüzum var mı? / Bu tabîb gibi bir şey

01:43:00 Senin şeyhinin adı bile yok / Deccâl / Bâzı cemaatler / Kendi üstatlarına / Müceddid / Her yüz başında

01:44:00 “Benim şeyhim mehdîdir” dediğin zaman / Liderler / Hadîs tam cuk diye oturuyor / İmam tâbiri / Bu FETÖ

01:45:00 Dünyâ çapında ifsat / Büyük Deccal / Öncü Deccaller / İkisi Türkiye’de büyük cemaat / Bizim üstadımız Mehdî

01:46:00 Hiçbiri gerçekleşmemiş / Adamlar / Kapalı bir kutu / Bizim üstâdımız

01:47:00 Atatürk’e Deccal / Atatürk’ün sol gözü / Deccal bütün dünyâyı kasıp kavuracak / Bu kadar hadîs varken / Senin üstâdın / Hani her fakire / Mehdî’nin en büyük alâmeti

01:48:00 Vatikan’ın altındaki / Araları su olan şehir / Bin iki yüz senelik mürekkep / Mürşidine Mehdî diyen / Üç yüz yirmi civârında Mehdî

01:49:00 Bunlar akıl hastânesinde olanlar / Bu konunun insanlar için / Biz çocukken / Mahmut Efendi / Mahmut Efendi’nin yeğeni

01:50:00 Bu laftan kırk sene geçti / Şu anda Mehdî çıktı, çıkmak üzere / Benden eskisi mi var? / Nereye gidecek bu iş / Yakında İsmailağa’nın çevresinde de çıkabilir

01:51:00 Üç yüz on üç kişi / Bir adam bu mehdîlik konusunda / Siz de rollerinizi alın

01:52:00 Biri Mehdîyim diyecek / Çıkarsa milleti yola / Ben bu milleti uyarıyorum / Mehdî hikâyesi anlatıyor / Kur’an’da var mı sorusunu

01:53:00 ‘Îsâ ölmeden Ehli Kitâbın hepsi / O âyeti incelerseniz

01:54:00 Kur’ân / Şöyle bir şey var / Yahûdîler Mesîh’i bekler / Değiştirilmeyen / Meryem’in oğlu ‘Îsâ

01:55:00 Mehdî hakkında şunu yazdım

01:56:00 Hasan MEZARCI / Müftü adam bu hâle nasıl geldi? / Mehmet TALU

01:57:00 Yakın mı? Uzak mı? / Mehdî geleceği zaman / Şu anda görülmüyor / Yüzün başında çıkacak

01:58:00 İmam Rabbani / Herkes / İlk çeyrek / Kırk iki sene geçmiş

01:59:00 Bu yüzyılda çıkma / Biz bu milleti uyaralım

02:00:00 Kesin değil / En büyük alâmeti / Arapların nüfusunun ekserîsi / İkrime Sabrî / Üç yüz elli bin / Müslümanlık gerilemiş olacak

02:01:00 Mekke - Medîne harâb olacak

02:02:00 İmam Süyûtî / Kayıtlarda var / Ali Haydar Efendi gibi / Hani ne oldu / Bu ümmetin ömrü

02:03:00 Mehdî kırk sene hüküm sürecek / Son yedi sene Deccal / Mehdî önce olacak / Evlenecek, çocuğu olacak / Müslümanlık / Ortalıkta alenen çiftleşme

02:04:00 Güneş batıdan doğduktan sonra / Beş yüz altmış sene var / Bin beş yüzü geçmez / Zâten o hadîs değil / Ebced / Yabancı istihbaratçıların

02:05:00 İlgileniyorlar / Fâtih Nûrullah / Alman Ekolü

02:06:00 Ben bunu derken / Yeşil sarığını buna hediye etmemiş / Nûrullah gibi tırışkadan

02:07:00 Ne hikmet ise / Almanya / Türkiye’de Milli Görüş

02:08:00 Milli Görüş yeni bir tarikat / Erbakan / Ahmet Bey de bilir / Tarîkat-ı Muhammediyye

02:09:00 Sapık tarikata bağlanıyorsa / Millet namaz kılsın diye / Hadîslerden zikirler bulduk

02:10:00 Türk milliyetçiliği / Örgütlenme konusu / Millî görüşte sorun yok

02:11:00 Cumartesi Pazar oradayız / Vatanım da rahat ederim

02:12:00 İlk duruşma / Çocuk tâcizinden / Cübbeli Ahmet / İftirâ ve / FETÖ

02:13:00 Siz de bunun içinizdesiniz

02:14:00 Ben çıkalı sekiz sene oldu / Ben sahâbenin aleyhine konuştu diye

02:15:00 REKLAM

02:16:00 Millî Görüş / Erbakan / Kontrolden çıkan / Devletçilik / Almanya’nın lehine çalıştı

02:17:00 Şu zihniyet yasak / O adam o planı yapacak

02:18:00 Almanya İslâm ilişkisi / Târihî geçmişi var / Hitleri seven varmış / Tarikat, cemaat / Şeyh Nâzım Kıbrısî / Kraliyet âilesi / Bu sömürgeci / Müslümanlar uyanık olacak

02:19:00 Adam bana geldi / Lordlar kamarası / Beni çok yukarılara çağırıyorlar / Talebe yetiştirelim / Ben bunu anlamıyor muyum? / Gavurlar baş edemiyorlar

02:20:00 Genel Merkez / İmkân veriliyor / Almanya bu işe çok merak / Sana niye imkân veriyor demiyorum ki

02:21:00 Beş para etmeyen bir adama bile

02:22:00 Senelerce sohbet ettik / İlginç bir şey / Tanıdığımız birisi / Diyalog merkezleri / Kadın imamı olan

02:23:00 Süleymancılar / Adıyamanlılar / Diyânet câmileri / O gruplardan bir tânesi

02:24:00 Çokça muhâlefet ettiğini görüyoruz / En düzgün çalışanı / Çoğuna baskın yapıldı / Türk ibâdethâneler

02:25:00 Müslümanlar uyanık olacak / Malzeme olan olmadı mı? / Türkiye’yi istikrarsızlaştırma / Çarşamba’da ajanlar

02:26:00 Atatürk’ün aleyhine / O kitabı gösteriyor / Yasaklı yayınlar / Râzı olmadığı şeyler

02:27:00 Dolanıyor, geziyor / Şöyle oldu, böyle yaptı / Bizi daha etkiliyor / Bu devlet / Burayı koruyamazsak / Bunu bizimkilere anlatamadık

02:29:00 Bizim devletimiz bölünmek isteniyor / Sen nasıl Müslümansın? / Haksöz dergisi / Medya maymunu diyor / Bu da Müslüman değil mi diyor / İkisinden biri kâfir olur

02:31:00 Memleketi işgâl ettirecek / Ben bunu söylediğim için / Bu arkadaşlar kim? / Bunlar nedir dedim / Namazında, abdestinde / Sistemi tâğûtî sistem

02:32:00 İşgal mi ettirelim / Küresel boyutta / Türkiye’de saldırgan gelenek / Zorunlu askerlik / Bu devleti böldüreceğiz / Herkese yardım ediyor

02:33:00 “ABD’den âferin mi alacaksın?” diyor

02:34:00 Memleketin içine etti / Biz bu adamları konuşuyoruz diye / Hâlis hoca tutuklandı / Tek bağımsız Türkiye kalmış

02:35:00 Ümmet şuurunda olan / Bana ne müftülüğünden / Vatan sevgisi îmandandır / Şu memleketi bölmesi

02:36:00 Bu kadar câmileri yıkan / Bana ne abdesti, namazı / Ümmetçilerin başıyım ama / Bu Türk devletini korumak zorunda

02:37:00 Sizin açıklamanızı okudum / Üzüntüyle izledim / Çok ciddî yapısı olan / Sivilliği

02:38:00 Fonlarıyla / Bu kadar câmileri / Millî Görüş / Hocaefendi’ye yakıştıramadım / Gücünü tamâmamen

02:39:00 Size yakıştıysa / Bu genellemeci / Zandan bahsediyoruz

02:40:00 Almanya benim de ilgilendiğim bir yer / Merdiven altı oluşumlar

02:41:00 Avrupa genelinde 618 câmi / Almanya’da 468 / Devletin bu konularla ilgili

02:42:00 Alman güvenlik birimleri / Diyanet İşleri Başkanlığı Câmileri / Anayasayı koruma / Abdestimizden şüphemiz yok

02:43:00 Süleymancılar / Gâyet güzel çalışmalar yapan / Herhangi bir sıkıntı görmüyorum / FETÖ’cüler hangi câmiye gidiyor

02:44:00 Kendi cemaatimiz / Ahmet Hakan Bey / Bizim câmilerimizin muhtevâlarına / Diyânet’in câmilerine

02:45:00 Kemal Bey haklı / Bizim camilerimiz çekirdek / Herkes bizim camilerimize gelebilir

02:46:00 Benim para toplamaya ihtiyâcım mı var? / Noel yılbaşı / Oranın devleti bir baskı

02:47:00 Millî Görüş / Onlar da baskı altına girdi / Bizim de sohbetler kalabalık

02:48:00 Allah cümlemize cumâ günü ölmeyi nasîb etsin / Hasbi hoca / Her tarafı patlıyor / Ama bu sene değil / Kırk sene

02:49:00 Bu espriler / Çok teşekkür ediyoruz / Hoşça kalın

 

KULLANICI YORUMLARI
  • Mehmet Erdem
    01 Aralık 2020 21:15
    Hocam, ellerinizden öperiz. Cesaretinizi hep takdir ediyoruz. Mektûbat-ı Rabbâniyye'den İ'tikâd derslerini ne zaman bitireceksiniz? Az bir ders kalmıştı... Allah sizden razı olsun
YORUM YAZ