MENÜ

Sohbet Özel
28 Aralık 2006
Yılbaşı ve Noel Tehlikesi Sohbeti 28 Aralık 2006

- Senede ibadetle ihyası müstehap olan 5 gecenin 3'ü peş peşe, Terviye gecesi, Arafat gecesi, Kurban bayramı gecesi.

- Zülhıcce ayında Kelime-i Tevhid’i söylemenin fazîleti.

- Arefe gününün fazîleti ile alakalı hadîs-i şerîfler.

- (Kıssa) Yahudilerin hasretini çektiği âyet.

Hazreti Ömer Radıyallâh-u Anh’tan rivâyet edildiğine göre Yahudilerden bir adam kendisine gelip; “Ey Mü’min’lerin emîri! Kitabınız (Kur’ân)’da okuduğunuz öyle bir âyet var ki, o, biz Yahudi toplumuna inseydi biz o günü bayram ilan ederdik.” demiştir.

Hazreti Ömer Radıyallâh-u Anh:“Bahsettiğin âyet hangisidir?” diye sorunca, Yahudi: “Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim…” âyetidir dedi.

Ömer Radıyallâh-u Anh şöyle buyurdu: “Biz bu âyetin Peygamber Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e nâzil olduğu günü ve yeri biliyoruz. Bu âyet, Cuma günü Rasûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’e Arafat’ta iken nâzil olmuştur.” Hazreti Ömer böyle cevap vererek o günün bizim için de bayram olduğuna işaret etmiştir.

- Noel tehlikesi hakkında.

- (Kıssa) İsrailoğulları’nın kendilerine yasaklanan cumartesi günleri balık tutup maymuna, domuza dönüşmeleri.

- Allâh-u Teâlâ, Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in duâsı hürmetine bu Ümmettin suretlerini maymuna ve domuza çevrilmesini kaldırdı.

- Yetmiş bin evliyânın reisi İmâm-ı Rabbâni Kuddise Sirruhû şöyle buyuruyor:

“Bizim bir komşumuz vardı, Müslümandı. Fakat bazı yanlışları vardı. Vefat etmek üzereydi, komşuluk hakkı üzere beni çağırdılar. Gittim ve gördüm ki komadadır. Kendini kaybetmiş olarak onu gördüğümdendir ki teveccühte bulundum, manevi bir yönelişle kendisine yanaştım. Kalbine manevi bir hal üzere nazar ettim (baktım), zifiri karanlık bulutlar çökmüş, iman nuru sönecek bir mum gibi kalmış olarak gördüm. Komşuluk hakkını mülâhaza ederek ne yapabileceğimi düşündüm. Karanlıkları dağıtmak amacıyla teveccüh ettim lakin zerre kadar karanlık açılmadı, dağılmadı.

Bunu bir iki kere denedim ama fayda yok. Üçüncüde de olmayınca ‘Ya Rabbi! Acaba bende mi bir kusur var bugün’ diye düşündüm. ‘Bu kadar Sana müracaat ettim ama hiçbir faydası olmadı’ diye niyaz ederken tam o esnada kalbime bir nida:

‘Ey İmam! Eğer sen bu teveccühlerini dağlara yapmış olsaydın, senin hürmetine ve teveccühün bereketine dağları yerinden sökerdim. Ama bu adamdan sen bir karanlık açamazsın, çünkü bunun karanlığı bazı amel noksanlıklarından değil, bazı günahları işlediğinden değil, dinsizlerin ve müşriklerin Hinduların şirk merasimlerine katılmasındandır. Burada şirk vardır ve bu nedenle senin teveccühün burada sökmez’ diye bir ilham geldi.

O zaman Hindistan’da şirk bayramlarında boyalı, renkli pilav pişiriyorlarmış ve birbirlerine bunu hediye ediyorlarmış. Bu Müslüman adam da onlardan etkilenmiş aynı günde aynı şekilde pilav pişiriyormuş, yiyor, dağıtıyormuş ve de kutluyormuş. Bakın başına gelen belaya.

Son nefesinde ya senin imanın tehlikeye girerse seni kim kurtaracak? İmâm-ı Rabbâni bile bir şey yapamadı!

İmâm-ı Rabbâni Kuddise Sirruhû şöyle devam ediyor:

“En sonunda ümidimi kestim ve evime doğru yol aldım. Bir zaman sonra bana komşumun öldüğüne dair haber geldi. Ne yapacağımı düşündüm. Cenazesine gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Bu konuda şüphede kaldım.

Durum böyle olunca istihâre yapmaya karar verdim. İstihâremde buyruldu ki: ‘O kişi zor da olsa imanını kurtararak öldü, cenazesine gidebilirsin’…”

Bir Müslümanın imanını kurtarması ne demektir? O kişi son nefeste çok zorlandı. Kefen mi yırtmak istiyorsunuz? Bas bas bağırmak mı istiyorsunuz? Şeytanın tasallutuna mı uğramak istiyorsunuz? Peki, meleklerin gelip şeytanları defetmesini istemiyor musunuz? (Mektubat-ı İ. Rabbani 1/266)

- Zülhıcce ayında sadaka vermenin fazîleti.

- Zülhıcce ayında hasta ziyaretinin fazîleti.

- Zülhıcce ayında yetimlere yapılan iyiliğin fazîleti.

- Zülhıcce ayında ilim meclisinde bulunmanın fazîleti.

- Allâh-u Teâlâ, dört tane kadının seçti. Bunlar Firavun’un hanımı Asiye, İsa Aleyhisselâm’ın annesi Hazreti Meryem, Efendimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in hanımı Hazreti Hatice ile kızı Hazreti Fatıma validelerimizdir.

- Zülhıcce ayında oruç tutmanın fazîleti.

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ