MENÜ

Sohbet Özel
15 Ağustos 2006
Özbekistan Ziyaretleri 5. Bölüm (Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri) 15 Ağustos 2006

Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin Hayatı (Özbekistan Ziyaretleri) 15 Ağustos 2006

Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin, 2006 yılında yapmış olduğu Özbekistan Ziyâreti dönüşü, kabr-i şerîfleri Özbekistan'da bulunan büyüklerimizin hayatlarını ve kerâmetlerini anlattığı sohbet serisinin 5. Bölümü

 

- Mübarek geceleri ihya etmenin en büyüğü ilim (sohbet) meclisinde bulunmaktır.

- Sizden biriniz vefat ettiği zaman kabirde sabah akşam gideceği yer gösterilir.

- Ehli Sünnet’e göre kabir azabı haktır. Bunun delili Kur'an-ı Kerim’de Mü'min Sûresi’nin 45 ve 46. ayetleri ile sabittir.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin hayatı.

İstanbul fethine Semerkant’tan tayy-ı mekân ile katılmıştır. Halifelerini göndermiştir. İstanbul fethinden sonra İstanbul’a ilk gelen Nakşibendi kolumuzdan “Ahrariyye” kolundandır.

Nakşbendi tarikatı bir ismini de bu zattan almıştır. Bu yola isim veren reislerden, önderlerdendir. Diğer silsile ricalinin hepsinde bu özellik yoktur çünkü tarikat kimden isim almışsa demek ki o çok büyüktür. Bu itibarla “Nakşibendiyye”nin bir sonraki ismi “Ahrariyye”dir. Bir sonraki ismi de “Müceddidiyye”dir bu ismi'de Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî Müceddîdi’l-Elfi’s-Sânî Kuddise Sirruhû’dan almıştır. Ondan sonraki son isim ve şuanda o isim devam ediyor. Muhammed Hâlîd Ziyâüddîn Kuddise Sirruhû’dan “Halidiyye”dir.

- “Kabirlerden medet beklenmez” derken her kabirden medet beklenmez. İmâm-ı Şafii Hazretleri Bağdat’ta kaldığım sürece her gün vazifem İmâm-ı Âzâm Ebu Hanife Hazretleri’nin kabrini ziyaret etmekti. Hangi derdim olsa iki rekât namaz kılarım duâ ederim “Ya Rabbi! İmâm-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri’nin hürmetime bu işimi gör” derim ve camiden çıkmadan o işim görülür.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin gençliği.

- İmâm-ı Âzâm Ebu Hanife Hazretleri 55 kere hacca gitmiştir.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin, Yâ’kûb el-Çerhî el-Hısârî Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin ziyareti ve tarikatta ona intisabı.

- Bu yol hizmet yoludur, insanlara hizmet, fakir insanlarının işini görmek bazı nafile ibadetlerden eftal olduğunu, Muhammed Behâuddîn Şâh-ı Nakşibendî el-Buhârî Kuddise Sirruhû Hazretleri: Ben bu yolu kitaplardan öğrenmedim hizmetle bu yolda ilerledim. Halka hizmet hakka hizmettir.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin Edebi: Ebu Said Hazretleri anlatıyor. 35 sene yanında kaldım hiç ayrılmadım. Üzüm yese, elma yese bir çekirdek çıkardığını görmedim, bir kabuk çıkardığını görmedim, esnerken görmedim, sümkürürken görmedim, tükürürken görmedim, bağdaş kurduğunu görmedim 35 sene de hiç yanından ayrılmadım.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin kerametleri.

- Fatih Sultan Mehmet Hazretleri’nin Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nden himmet istemesi ve Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin İstanbul'un fethine katılması.

- Ubeydullâh el-Ahrâr Kuddise Sirruhû Hazretleri’nin 7 oğlu vardır.

KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ