MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri 92. Bölüm

00:00:00 Ses tellerim / Mevlid ayı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den bahsedilmek / Duâ / Gerideki derste

00:01:00 Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh / Babası Hazreti Ali / Hazreti Huseyn

00:02:00 Babama / İkisinin de, kardeşler / Aynı şeyleri tekrar etmiyorlar / Girdisiyle, çıktısıyla / Ahlâkıyla vs / Önümüzdeki hafta / Duâ

00:03:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in evine girmesinden / Kaylûle / Büyük sünnettir / Annelerimizin odalarına / Babam dedi

00:04:00 Eşlerinden izin alması / Gece nöbeti / Adâlete riâyet etmesi

00:05:00 Adâleti gözetmesi / İstediği vakitte / O noktada kendisine hâs hükümler vardı / Onun evinde onunla görüşür / Bilgi vermesi

00:06:00 Giriş zamânını / Üç bölüme ayırırdı / Hâli devamlı hüzünlü / ‘Alî el-Kârî / Sünnetleri evde kıldığı için / Hemen orada geçerdi evinde

00:07:00 Ümmü Seleme / يا مقلب القلوب / Onlar bize naklediyorlar / Şunu okurdu / Mesâfe yok arada

00:08:00 Tefekkürlerine / Allâh-u Te’âlâ’yı murâkabe / Eşine ayırırdı / Şu lâzım / Konuşmak lâzım / Telattuf / İnsan hanımına bir vakit ayırmak durumunda / Sormak için

00:09:00 Eşinin ihtiyaçlarını temin edecek şekilde / Kendi istirahatine / Çok uyumaz da / Gece namazına kuvvet olsun diye / İtikafın dışında

00:10:00 Bâzı istişâreler lâzım gelirdi / Seriyyeler, gazâlar / Hadîce annemiz / Cihadla ilgili meseleler / Kendisi mi çıkacak? / Ne tarafa çıkılacak? / Kimin ne ihtiyâcı var?

00:11:00 Ebûbekr es-Sıddîk’ı çok çağırırdı / En büyük müsteşarlar / İstişâre genişleyebilir / Hazreti Ebûbekr ile Hazreti Ömer

00:12:00 Ümmetin halleri / Hepsini o arada görürdü / Kendisi ile insanlar arasında / Buna vakit ayırırdı ama / Hangi sahâbe ile istişâre ediyorsa

00:13:00 Bunun menfaatini / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in evine girmeye imkan bulamayan / O husûsî / Vâsıtasıyla / Onlarla genel ümmet arasında / Herkes nasıl girsin

00:14:00 Haremliğe riâyet edilecek / Âişe annemizin bir tâne odası var / Oturma odası / O husûsî kimselerle yaptığı / Bu konuda karar aldık / Bu helali beyân edin / Emrediyor, nehyediyor

00:15:00 O husûsî kişiler / Herkese yayarlardı / Gizlemezdi / Hiçbir şeyi gizlemezdi / Et gelmiş, hemen paylaşırdı / Güzel yaşamı

00:16:00 Eşleriyle / Dünürleriyle / Umûmî Ashâb-ı Suffe ile / Geçim yolu, yaşama yolu / Nasıl oturacak? / Kendi özel ihtiyaçları / Kendisine ayırırdı

00:17:00 O bir saat iki saat / Ümmetle ilgili meselelere sokar / Müslüman olmuş ümmetine ayırdığı / Zaman dilimindeki / Fazîlet ehlini tercih ederdi / Girme izni verme husûsunda

00:18:00 Herkesi sokacak yeri yok / Kimi tercîh ederdi? / Yerine göre, zemine, zamana göre / İlim erbâbı olan / Maddî bir konu var / Zengin sahâbeyi çağırır / Abdurrahman b. Avf Hazretleri

00:19:00 Kuyu konusunda / Ebû Talha Hazretlerini çağırır / Ensardaki bir kabîleden / Bütün ümmetin meseleleri ile ilgileniyor

00:20:00 Fazîlet ehlini tercîh / İhtiyâca göre / Mekke döneminde zengin idi / Malının yarısını / Bin deve / Öbürü evlenecek / ilgili kimse / Akrabana sadaka ver

00:21:00 Neler buyuracaksa / İzinsiz nasıl girecek? / Câmi değil ki burası / Bu durumda / Kasmet: Taksim mânâsına geliyor / Vakit ayırmaktaki / Onların fazîlet

00:22:00 Kimlerle ne kadar konuşur? / Kimin nesebi / Ancak mal meselesi / Elinde imkan olan / O özel bir durum / Yanına yaklaştırma / Vaktini ayırmak husûsunda

00:23:00 Bedir ehli / Dindeki fazîlet / Hepsi aynı mertebede değil / Haramlardan en ziyâde sakınanınız / Onlardan olurdu / Bir konuda

00:24:00 Rasûl o / Yönetici o / Kiminin iki işi olur / Çocuğu ile ilgili / Cihada gidilecek / Dolu dolu / On binlerce mesele çıkar / Kimisi fetvâ soruyor

00:25:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem varken / Tevbesinin çâresini soruyor / Onu paylaşmak istiyor / Meşgul olurdu / Sorularına cevap vermekle / Onları hidâyet etmekle / Hangi etler helal / Başı ağrıyan geliyor

00:26:00 Bal şerbeti içir diyor / Esmâ vâlidemiz / Çıban çıktı diyor / Baldızı / Üç kere / Bunlar hep “Bulaşıcı Hastalıklar” kitabında / Fakir geliyor

00:27:00 Beytü’l-mâl’den / Harbe katılmamış / Fukâraya / O bütçeden benim istihkâkım / Bu nasıl bir iştir yâ / Kalbi uyumaz

00:28:00 Dersi bitirip gelirim / İnşâallâh / Meşgul ediyor

00:29:00 Düzenlemiş oluyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem soruşturuyor / Hazreti Ömer geliyor / Ümmetin işlerini de yoluna koyuyor / Onların hallerinden / Durumlarından / Hastaydı, iyileşti mi?

00:30:00 O fazîlet ehli dediğimiz / Verdikleri haberlerle / Onlar için / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ahvâlinden suâl ettiği / O evlenemedi / Şifâ bulamadı

00:31:00 Gidelim, mezarını ziyâret edelim / Her zaman Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Medîne’de değil ki / Falanca vefât etti / Mescid’e niye gelemiyor? / Kendi nefsine ayırdığı

00:32:00 Üçe bölmüş yâ / Kendi mi şimdi bu? / İlgililerini çağırtarak / Onlar vâsıtasıyla / Onlar da Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e / Onlar da birinin durumunu bildirebilirler / Evine girdiğindeki durumu bu

00:33:00 Verdiğimiz fetvâları / Burada bulunan / Evine girenler marka isimler / Medîne merkez / Bâdiye / Sahâbenin çoğu Medîne’de değil ki / Evimde olan / Medîne’de olan

00:34:00 Çölden gelen oluyor / Köylerden şehre iniyorlar yâ / İşitien işitmeyene / Dînî bir mesele / Kâfire tebliğ edeceksin ki / O kimsenin hâcetini ki

00:35:00 Bana derdini anlatmaya / Herkes benle görüşemez / Biz dahî / Bâzen bin kişi / Elli bin, yüz bin / Millet de yanaşmaya da çalışıyor / Arkadaşa telefon vermişiz

00:36:00 Mesajlar çıktı / Sitemiz var / Her şeye de vakit kalmıyor / Duâ isteyene / Para isteyene / Akıl isteyene / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem öyle değil ki / Gözü çıkmış / Katâde Radıyallâhu ‘Anh

00:37:00 Hocalara, zenginlere / İnsanların işleri düşer / Tayyip Bey / Müdüre ulaşamaz / En alttaki bir bürokrata bile / Kişinin derdini bana ulaştırın

00:38:00 Yakın adamlarına emrediyor / Ensâr olanlar / O kabîlenin / Hazrec’in büyüğü / Sa’d b. Mu’âz / Derdini bana ulaştırın / Devlet yöneticisi

00:39:00 Tayyip Bey’le görüşebilen biri / Toplumun derdi / İstanbul Sözleşmesi / Yanındaki bir kişiye ulaşabiliyorsak / Bir vatandaşın / O mahallenin / Suyu yok / İlçenin bir sıkıntısı var / Burada sultan

00:40:00 Herkes kaymakama gidebiliyor mu? / Vâlinin yapacağı iş var / İdâre ve yönetim elinde olanlar / O güç yetiremiyor / Bende bir yöneticilik olmadığı için

00:41:00 Fakirlerde / Elimizden ne gelirse / Devlet yönetiminde bulunanlara / Bir yöneticiye ulaştırırsa / Ayakların sırat köprüsünden kayıp / Cehenneme uğramayan kalmayacak

00:42:00 En tehlikeli günümüz / İsteyen varsa / Âmirinden / Şimdi başbakanlık kalmadı / Bir sultana, yöneticiye / Çoklarının ayaklarının kaydığı / İnsanların ulaşması çok zor oldu

00:43:00 Büyük bir müjdedir / Vâliyle görüşebiliyorum / Kaymakam Bey’e / Adam benle ilişkiyi keser / Akrabada gitti şimdi

00:44:00 Bir Müslüman / Sırat köprüsünden / Cennete geçirecek / Yüzlerce, binlerce sene / Başkasının işini, derdini / Kendime saklayayım / Elindeki imkânı

00:45:00 Devlet bana koruma versin / Hakkımı kullanmayayım / Kendine saklama Müslüman / Onun müşkilini görmek için adım at

00:46:00 Bu gibi şeyler / Müslümanların faydasına olan / Kendine ayırdığı / Başka sözlere râzı gelmez / Asla boş bir şey

00:47:00 Kimse cesâret de edemez / Vekî’ b. Cerrâh / Babası zâten

00:48:00 Ruvvâd: Öncü / Dertlerini anlatmak / İlim öğrenmek için / Taleb ediyor / Komşum çok aç / Buğday / Ruvvâd

00:49:00 Hep tâlip olarak girerler / Ayrılmazlardı / Mutlaka bir şey tadarak ayrılırlardı / İstediklerini alamdan / Derdine derman bulamayan / Mağfiretten / İmkanlardan

00:50:00 İlim ve edep / İlim en büyük gıda / Ölü ziyâretine dönmesin / Sanki ölüye gittin / Bir şey tatmadan / Evinde bir şey varsa

00:51:00 Şifâ / Duâ / İstediğini almadan / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yanından çıkarlardı / Fıkıh ilmine sâhip / İnsanları hidâyete eriştiren / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yanından ayrılırlardı

00:52:00 Bâzı sahâbe / Göktaş / Hepsi de müctehid değilmiş / Bâzı Hanefîler / Sahâbenin hepsi müctehid değil / Aşere-i mübeşşere

00:53:00 Tâlib olarak / Şaşkın vaziyette / Yanından / Fıkıh ilmine sâhip / Hangi konuda ne soruyorlarsa / İlim öğretecek / Şu ana kadar

00:54:00 Öbürü sormuş, ne cevap almış / İlim alan o zâtlara muhtâcız / Yol gösteren rehber insanlar / Hazreti Mu’âviye / İbnü Abbâs Radıyallâhu ‘Anhumâ / Hayrettin KARAMAN

00:55:00 Sahâbenin hepsi hakkında / Hayâtü’s-sahâbe / Hakkında hadîs bulunan kaç tâne sahâbe var? / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e hakârettir

00:56:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed / Önümüzdeki ders

00:57:00 Önümüzdeki ders daha güzel olacak / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

 

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ