MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
29 Eylül 2020
Şifa-i Şerif Dersleri 91. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf dersinde / Yarın da Kavâ’ıd’ül-‘Akâid / 20:45

00:01:00 Şemâil / Hazreti Hasen / Hind b. Ebî Hâle / Demisen kelimesi

00:02:00 Demisen: Sıfat-ı müşebbehe

00:03:00 Kumlu toprak / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem idi / Ahlâkı çok mülâyenetli / Çok letâfetli / Tevâzûlu

00:04:00 Câfî: Cefâdan geliyor / İnsanlara güzel muâmele yapan / Bu hareketler tabî / Ezâ cefâ

00:05:00 Onu üzmüş oluyorsun / Mühîn de okunuyor / Mûsâ ‘Aleyhisselâm hakkında Firavun / Zillet be hakâret

00:06:00 Yaranmacı / Zorba da bir huyu olan insanlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem aslâ / Kimse onu küçümseyemezdi / Tevâzû yapayım derken

00:07:00 Heybet sâhibi idi / İhânet / Hıyânet / Hı noktalı / Arkamdan iş çevirdi

00:08:00 Çaldı, çırptı / Galat-ı ‘azîm / İhânet edici / İnsanları dışlayan / İnsanların gururuna dokunacak / Hepinizin bildiği bir huyudur / Kimseyi hakir görmez / Zenginlerden daha fazla değer verirdi

00:09:00 Asla bir insanı alçaltmaz / Hor görmez

00:10:00 Az bir şey de olsa o nimeti büyük tutardı / Sofrasında ne var? / Başka da bir şey yok / Yemeğin yanında katık / Sirke / Kahvaltı sofrası kuruluyor

00:11:00 Beş çeşit reçel / Ekonomi bozuldu / Böyleyiz / Eskiden / Beşe düştün / Bir çeşidin yanında bir de katık olursa / Kahvaltıya kaldırıyor anası / Bir şey yok mu? / Fast food

00:12:00 Kaç çeşit yemek olsa / Hangimiz sabah kahvaltısında / Zeytinyağı / Peşinden çorba gelecek

00:13:00 En azı bu / Çorba, orta yemek, ana yemek, dana yemek, tatlı olmadı mı / Sedir takımına / Kuruyemişler / Bir eve misafir gitsen / Erzurum / Kuzu kesmiş / Öküz kesmiş ama

00:14:00 Arkasından konuşurlar / Çayı unuttular mı acaba / Mükellef sofra / İnsan çerez getirir / Bilmiyorlar / Adâb-ı mu’âşeret / Hacımız dâhil

00:15:00 Arkasını gözlese / Fasulye / Patates de mi yok / Ne geliyor? / Bir şey yok / Normal yemek / Bu nasıl iş yâ / Arkasını aramayan, sormayan

00:16:00 Yemen / Temiz, çöpten falan toplanmamış / Kırık lokmasını bulamayan var / Hangi takvâ sâhibi böyle yapar

00:17:00 Sonradan biri îkâz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem şu kadar bir ekmek parçası gelse / Üç gün hiçbir şey bulamaz / Lokmayı çok tutar / Sünnet nerede?

00:18:00 Ne yiyeceğiz? / Oruç günü değilse / Bâzı gün gelirdi / Bir şey yok bugün / Bir zeytin yok / Öyleydi evi çoğu zaman / Ufacık bir şey / Mevlânâ Celâlüddîn

00:19:00 Hânemiz Firavun’un hânesine dönmüş / Bir şey yok dese / Meşâyıh budur / Kuruk kemik ekmek getirdiğin zaman önüne / Nimeti çok değerli tutardı

00:20:00 Tenkit etmez, ayıplamazdı / Kötü konuşmaz, eziyet yapmaz / Hiçbir şeyi zemmetmez / Tenkit edilmeye değer bir şey

00:21:00 Çok kötü kokulu / Çöplüğün yanından geçerken / Kuzu leşi / Nasıl kokuyor falan / Ne güzel de dişleri varmış / Hafîflik işâretleri

00:22:00 Haber-i mensûbesi / Yemekten, içmekten / Çok tuzlu olmuş / Şekeri fazla kaçmış / Çay çok demli / Tadılan şeyler / Medih de etmezdi

00:23:00 Allah’dan başka bir şeye / Nefsinin hazzına, zevklenmesine / Kalp sahası / Biz olsak / Benim kadar / Mübâlağa / Çok beğenmişimdir / Bu nasıl Âşûrâ olmuş

00:24:00 Ahlâkı oturmamış / Amma da tuzlu olmuş / Ben böyle bir şey daha yemedim / Bunlar Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e yakışır mı? / Bunlar da sünnet / Aşırı beğenmek

00:25:00 Geçmiş büyüklerin vaazları neden tesir ediyordu? / İlk üç asır / Çoğu kere de fayda vermiyor / Geçmiş âlimler kendileri uyanıktı / Kalbi zikirde

00:26:00 Uyanık adam uyuyanı uyandırabilir / Halefin halefi oldu / Kendileri uykuda / Uyur konuşurlar var / Kendi uyanık değil

00:27:00 Seçkin âlimler / Onlar hepten ölü / Rabbini zikredenle / Âlim adam / Zikirsiz / Davarlar hükmünde yoldan çıkmış / Ölüyü uyandırabilir mi? / Bir vaaz ediyor / Önce kendine vaaz et

00:28:00 Nefsin vaazdan bir şey anlamıyorsa / Durulamazdı / Kızdığı zaman kızgınlığına karşı

00:29:00 Gazabının karşısında durulamazdı / Dokunulduğu zaman / Herhangi bir şey / Yasak kılınanlardan / Allâh-u Te’âlâ’nın haram ettiği bir şey / Çalmış, çırpmış

00:30:00 Nefsi için gazaplanmaz / ‘Arâbî / Payı beğenmemiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Buraa Allah rızâsı yok / Hazreti Ömer / İzin vermedi / Münâfıklar

00:31:00 Bir A’râbî / Cübbesinin / Arkadan bir çekti / Yapıyorsun yâ / Durulamazdı / Ne zaman gazaplanır? / Zulüm yapılır

00:32:00 İntikâm alıncaya kadar / Hılâfını iptâl edinceye kadar / Hak kimindi? / Müslümanım diye / Bir iddiada bulundu / Çok sinirlenir / Zulüm var, eziyet var

00:33:00 Karşı taraftaki / Geri iâde edinceye kadar / Bir öfkelenirdi / İki kaşının arasında / Bu dersin gerisinde okuduk onu / Sinirlenmezdi / Canının keyfi için

00:34:00 Sırf nefsinin hakkı için / Kendi nefisini ön plana çıkararak / Şimdi geldik el hareketlerine / Sohbet yapılırken falan

00:35:00 Elinin tamamıyla / Avucunun tümüyle / En fazla / Lâ da kaldırıyorsun / O müsebbiha / Tesbih parmağı / Bütün avucuyla

00:36:00 Avuç içini göğe çevirirdi / Hâdise oldu / Sübhânellâh / Şaşkınlık ânında

00:37:00 Bunlar hep sünnet / Her işte Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i hatırlatıyor / Bana her şey onu hatırlatıyor

00:38:00 El işâretleriyle / Konuşmasında el hareketleri yapardı / Son üç beş senem / Her akşam bir yerde / Tefsîr’in bereketiyle / İlk gördüm

00:39:00 Kelâmını eklerdi / Baş parmağını / Rahatlık mânâsı da var ama / Sol elinin avucunun

00:40:00 Mühim olmayan bir şeyi yok / Ümmete bildirdiği konular / Âyet de vahiy, hadîs de vahiy / Hem dilinin konuşmasıyla / Konuşturarak

00:41:00 İbhâm parmağı / Bak bu mesele çok önemli / Sağ el baş parmağını / Sağ el ayasına

00:42:00 Demek ki / İkisi de sünnette olduğu var / Baş parmağının iç tarafı / Ne güzel sünnetleri var / Bize her şey onu hatırlatacak

00:43:00 Ondan yüz çevirirdi / Hanımla aranda / Bu tehlikeye gider / Evden de çık git / Öyle dönsen daha iyi / Laflar muhâkemesiz

00:44:00 Fındık kabuğu doldurmayan / Gerisi de yok / Uzaklaşır / Yüzüne de döndürür / Levm yok, ‘ıtâb yok / Tenkitsiz, sitemsiz

00:45:00 Adama da saydırıyorsun / Döner, gider / Onlardan yüz çevir / Ona da / Eyvallah / Cahillerle işimiz yok / Yakınınla da / Bana nasîb olmadı

00:46:00 Helâk olursunuz / Mevlâ / Kamu davası gibi / Devlet devâm ettirir / Onun hakkını arar

00:47:00 Görmezden gel / Âişe annemiz / Onun ahlâkı Kur’an’dı / Sesini kıs biraz

00:48:00 Fizikinden, yürümesinden / Her şeyde ona vahiy gelmiş / Çok sevindi / Şımarıklık

00:49:00 Sevindi meselâ / Kutlamalar / En ufak nimeti büyük bilir / Başını eğerek Rabbine tevâzu / Mekke’yi feth / Babalarının, atalarının / Allah ona nasîb etti / Sevinçli

00:50:00 Başını eğerek / Nasılmış falan / Canımın istediği bir şey / Gülmesinin toplamı / Güleç bir insandı / Ümmetinin âhireti ne olacak?

00:51:00 Onları yapmamak için / Tebessüm / Sessiz olan / Dişleri bile çıkmaz / Mübârek dişleri belirdi

00:52:00 Kahkaha hiç yok / En uç noktası / Ayarımız yok / Mevlâ bizi görüyor, gözetiyor / Allah çok sevinenleri sevmez / Kendini beğenenleri / Merah: şımarıklık

00:53:00 Taşkınlık yapıyor / Kutlama yapıyor / Cehennem’den berâet mi aldın? / ‘Îsâ Aleyhisselâm / Evlenmemiş / Göklerde hayatta / Deccal

00:54:00 Evlenmek büyük sünnet tabî / Yahyâ Aleyhisselâm / Erkekliği olmamak / Gönderilen bütün peygamberler erkek / Teyzeoğulları / Dağlarda Allah diye bağıran

00:55:00 Mütebessim bir edâ ile / Yahyâ Aleyhisselâm da / Ağlayana benzeyen bir tavırla / Karşılaştığımızda / Çok tebessüm ediyorsun falan

00:56:00 Üzüntülü ve kederli görüyorum / Allah beni affetmez desen / Kâfir olamayanlar ümit kesmezler / İkisine de vahyetti

00:57:00 İçinizde en çok sevdiğim kim? / Hanginiz daha fazla tebessüm ediyorsa / Güleç yüzle / İyiliği hakir görme / Bir Müslüman kardeşini gördüğünde / Selâmet diliyorsun ona

00:58:00 Güleç yüzle / Para verecek / Tebessüm ettiğin zaman / Güler yüzle bir Müslümana bakman bile / Buhârî hadîsinde de var / Tasavvufta da / Hacı Salih Efendi / Gönenli Mehmed Efendi

00:59:00 Ali Haydar Efendi / Behâuddîn Âbi

01:00:00 Kemâl: Mükemmellik / Rahmetim gazabımı geçti / Müslümanın zatına olmasa da / Kemal ne? / Celal lacak / Korku hâli olacak

01:01:00 Tamâmen / Gülme hâli / Ferahlık hâli de olacak / Öyle olursa / Korku tarafı ağır bastığı zaman / Güldüğü zaman / Âşikâr olurdu / Gülerdi

01:02:00 Gülerken mübârek dişleri belirirdi / Râ da şedde var / Buluttan buradaki maksat

01:03:00 Buluttan kar da gelir, yağmur da gelir / Bugün nasıl dolu yağdı? / Dolu tânesinden bahsediyor / Hangi şeyler / Çürümüş, simsiyah

01:04:00 Dolu tânesi benzeri / Parıl parıl parlak / Karşı tarafa bir ışık yansıtır / Yeşillik var / Bembeyaz görünüyor 

01:05:00 Bugün oldu / Beykoz’da / Hasen Radıyallâhu ‘Anh ile ilgili bölüm burada bitti / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in torunu

01:06:00 Dayısı Hind b. Ebî Hâle / Bir zaman gizledim / Sonra bildirdim / Kelimesi kelimesine / Kelime oynamasına mânâ değişir / Benden evvel öğrenmiş

01:07:00 İlmi ehlinden gizleyen / O benden evvel öğrenmiş / Şemâili iki kişi anlatıyor / Hazreti Ali’den gelen / O biraz daha uzun

01:08:00 Babasına sormuş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mescide / Girişinden / Çıkışından / Şekil Arapça / Sen biliyor musun? / Babama sordum

01:09:00 İlme doyarlar mı? / Hazreti Hasen terk etmedi / Hiçbir şey terk etmeden / Bu da Hazreti Hasen’in / Onun nezâketi / Beyefendi

01:10:00 İki Müslüman cemaat / Bu benim oğlumla / Böyle bir mübârek / Güzel ahlâkı / Sende fazla da mâlûmât mı var / Sen de anlat / Tafsîlâtına geldik / Huseyn dedi ki / 

01:11:00 Bu ders Rasûlüllâh’ın dersidir / Lâlegül / Yeni yayın dönemi / Hangi günler / Biz salı çarşambaya devâm ediyoruz

01:12:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ