MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
22 Eylül 2020
Şifa-i Şerif Dersleri 90. Bölüm

00:01:00 Ben dedim / Hind b. Ebî Hâle / Hadîce Radıyallâhu Anhâ

00:02:00 Hazreti Hasen diyor / Nutk / Kuş dili öğretildi

00:03:00 Dedesinin konuşma şeklini / Sen daha onu yetişkin çağında / Üzüntüleri

00:04:00 Üzüntüleri devamlı birbirine ekli / Bakanlar açısından / Allâh-u Te’âlâ’nın sevmediği vasıflar / Ne rahat adam -hâşâ-

00:05:00 Keyifli insan çok konuşur / Maydonoz serper / Kederli bir insan / Tefekkür ettiği / Beynini / Âhiret işleri / Benim dünyâ ile ne alakam var

00:06:00 Güzel elbiseler bulamadığına / Çocukları yaşamadığına / Bunlara üzülmesi mümkün mü?

00:07:00 Haddi aşmayacaksınız / Dünyâya üzülmek

00:08:00 Dünyâ değerli olsaydı / Köşkler, saraylar / Habîbi niye üzülsün / Yakının hasta

00:09:00 Şekerine dokunmasın / Zarar verecek ona / Sizin biriniz hastasından / Üzüntüleri muttasıl / Mağarada / Arkadaşına / Allah bizimle

00:10:00 Ama bunların mânâları başka bir şey / benim adıma / Ebû Cehl / Ebûbekr / Onlar ne korkar, ne üzülürler / Hiç mahzûn olmayacak

00:11:00 Hiç hüzün dokunur mu? / Ortalık karışmış tabî / Hadi bakalım, bunu ne yapacaksın şimdi / Devamlı güleç yüzlü idi / Dişi çok gülen kimse

00:12:00 Yüzü devamlı güleç / Çelişki var mı? Yok / Ona göre mânâ verdiler / Buradaki mânâlara gelince / Ezkâr’ın ikinci cildinde olacak

00:13:00 Çok meşhûr bir duâ / Hazen: Üzüntü / Nasıl devamlı üzüntülü oluyor / Buradaki üzüntüden maksat / Ümmetinden cehenneme gidecek olanlar / İrâdelerini kötüye kullanmaları / Yanacakları da sâbit

00:14:00 Âyetle sâbit / Rabbin sana o kadar makam verecek ki / Bir ümmetim ateşte kaldığı sürece / Ona bildirilmiş, girecekler var / Yetti yâ Rabbi

00:15:00 Ve’d-Duhâ Sûresi’nden âyetler / Doğarken de “Ümmetî! Ümmetî!” demiş / Raûf ve Rahîm sıfatları / Devamlı düşüncesi

00:16:00 Şu zikri yapan af olur / Allah da kullarını af etmek için / En az başa baş gelse bile / Yine ileri de geliyor / Fikret adam ismi / Masdar binâ-i nev’ gibi

00:17:00 Dünyâ derdinden düşünceli değil / Herkesin derdi; hanımına nasıl bakacak / Hiç rahatlığı yok / Rahat rahat yatmamış

00:18:00 Siz benim bildiklerimi bilseydiniz / Dağlara çıkardınız / Yataklarınızın üzerinde / Ben neler biliyorum diyor / Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın

00:19:00 Gevşeklik etmeyin / Dünyâ malına üzülmeyin / Musîbetleri için üzülmeyin / Cennete girenler ne diyorlar? / Üzüntüyü bizden giderdi / Çok üzer insanı yâni / Komşu

00:20:00 Eltim bilmem ne / İnstagram / Atıyor resmi / Kaç bin liralık fark varsa arada / Dertleri dünyâ / Ulaşamayınca / Kimisi de hırsızlık yapıyor / Yalan yeminler niye

00:21:00 Çıkanı binde bir / Hep dünyâ / Çoğunda böyle bir durum yok / İslâm’da hırsızın eli kesilme durumu var ama / Ümmetini kurtarmak için / Nasıl rahat edecek? / Bizim babamızdan yakın

00:22:00 Başına gelecekleri bilsen / Bundan sonra kıyâmete kadar / Onları düşünüyor / Namaz yok, abdest yok / Âhiret derdi

00:23:00 Bizim hakkımızda / Allah ondan râzı olduğunu / Onun için / Bu hadîslerde çelişki yok / Güzel îzahlar yapmışlar / Boş konuşur / Dünyâya değmez buyurulmuş

00:24:00 Ümmetin için / Hâl böyle olunca / Düşünceli olmasında / Bu kadar tebliğ vazîfeleri / Medîne’de münâfıklar / Rumlara karşı falan / Hayâtı sıkıntı içinde geçmiş / İnsanlarla ilişki

00:25:00 Beytü’l-mâl / O zaman tebessüm eder / Asık suratlı dursa / Adam alınır / Bana kızgın mı acaba / Tebessüm ettiği zaman / Soranın içi rahat olmuş oluyor

00:26:00 Dertli olmasıyla zıt değil / Ümmetinin işlerini / Sükût hâlinde / Mübârek dişleri çıkıyor / Ömrünün vakitlerinde / Konuşmasında

00:27:00 Ters düşmedi yâni / Devamlı düşünceli / Âhirette ümmetinin başına gelecekler / Üzüntülü dertli durunca

00:28:00 Hepsi lüzumluydu

00:29:00 Korona / Oraya siz girmeyin / Aranızda bir mızrak mesâfe olsun / Ümmetinin kıyâmete kadar / Bu kadar sıfatlar / Mehdî’yim diye çıkar / Ümmeti için

00:30:00 Kişinin güzel müslüman olduğunun delilleri / Terk edecek / Bunu söyleyen / Sükûtu uzundu / Zarûret meydana gelmiyor / Konuşması gerekmiyorsa

00:31:00 Efkâr / Fikret / Zikirleri çok / Bir kitap yazıldığı zaman / Her an ve zaman / Kalkana kadar

00:32:00 Habîbim! Tesbîh et! / Ümmeti adına düşünceli olduğu için / Dünyâ ile ilgili olduğu için / Çorban var mı? / Sebze var mı? / Peynir / Yemekle ilgili konuşmamız / Günde o kadar Allah diyor musun?

00:33:00 Kendi ihtiyaçları ile ilgili konular / O konularda sükûtu uzun / Sormuyor / Yemek tuzsuz olmuş diye / Kaynar çorbayı / Huysuz

00:34:00 Mevzûmuz dünyâ / Biz de sükût ne arar / Maddî bir şeyler konuşmuyor / Ağzının yanlarıyla

00:35:00 Ağzı genişdi / Fesâhatine delâlet ediyordu / Ağzının tümünü kullanarak / Dudak ucunda / Öbür türlü yapmacık

00:36:00 Allâh’a nisbetle / Yapmacık konuşmalar yapanlar / Youtube / Kapat şunu diyorum

00:37:00 Bana ne fayda var, sanan ne fayda var / Bütün kelimeleri / Yüzlerce kelime isrâfı / Kimi güldürüyor / Kahvede oturuyor / Şadırvan / Çene o biçim / Kendine yarıyor diyelim

00:38:00 Bir fayda sağlıyamıyor / Zoraki konuşanlar / Size söylüyorum

00:39:00 Geniş ağzının / Devreye girerek / Cevâmi’ / Sıfatının mevsûfuna izâfeti / Câmi’ıyyetli / من صبر ضفر / Adâlet mülkün temeli

00:40:00 Duâların en fazîletlisi / Şerh etmeye kalkarsa / Vecîz beliğ / Darb-ı mesel olacak / Bir âyeti bitiremezsin

00:41:00 Mânâ bakımından vahiy olduğu için / Kırk Hadîs hazırlayacağım / Kutbüddîn Nehrevâlî / Kısalığından

00:42:00 Adâletli demiyorsun / Adâletin tâ kendisi olmuş / Hasımları, dargınlıkları gideren / Konuşulan sözü / Üç saat, beş saat konuşma yapan / Kısa ve öz

00:43:00 Fazlalık / Maksadını kaç kelime ile ifâde edebilir / Zaman isrâfı / Aynı lafı / Üç kelime ile / Dinleyenin / Saatin tık tıkları durmuyor

00:44:00 Milletin bütün konuşmaları / Taksîr yok ne demek? / Mânânın anlaşılmasını / Ne demek istedi şimdi / Sen anla / Şerîatı anlatıyor

00:45:00 Milletin anlayışına halel getirecek / Kalmış bulunuyoruz / Duâ

00:46:00 Ve sallellâhu te’âlâ ‘aleyhi ve sellem

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ