MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
15 Eylül 2020
Şifa-i Şerif Dersleri 89. Bölüm

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif Dersleri 89. Bölüm 15 Eylül 2020

00:00:30 Şemâil-i şerîfe dersi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in fizîki özellikleri

00:01:00 Parmakları ile alâkalı / Sâil / Taraf: uç demektir / Bir insanın kenar noktaları / Etrâf

00:02:00 İncelik, uzunluk mânâlarına geliyor / Lâm, nûna dönüyor / Cibrîl’i Cibrîn diye okuyanlar var

00:03:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in elleri uzunca idi / İnce ve uzun / Parmakları uzunca idi

00:04:00 Mafsalları / Damarların bulunduğu yerler / Eklemleri uzunca idi

00:05:00 Kemikleri / Diğerlerine göre daha kuvvetli oldukları

00:06:00 Kemikleri çok zayıf olur / Kısa olur / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in boyu da / Mafsalları, eklemleri, parmakları hem ince / Aşırı incelik

00:07:00 İfrât yok / Aşırılık anlamayın

00:08:00 Yerden uzak anlamına geliyor / Düz taban değilsek / Bir çıkınıtısı vardır / Yerden yüksek mânâsına geliyor

00:09:00 Mübârek ayaklarının / Yerden baya uzakta / Az daha yere de değecek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem öyle değildi

00:10:00 Çok çıkıntılı olursa / Ayağını kaldırması, indirmesi / Düz taban olmamakla berâber / Fark edilecek şekilde / Yine ayakları hakkında bahsediyor

00:11:00 Kadem diyoruz / Ayağın üst tarafı / Ben size zâhir olan / Teferruata girip

00:12:00 Mîrek Şâh / Şerhu’ş-Şemâili’l-Muhammediyye / Nesîmüddîn Muhammed

00:13:00 Na’lin-i şerîf / Topkapı Sarayı / Deri yok / Parmaklarının arasından geçiriyor / Şimdiki gibi / Normalde insanların ayaklarında

00:14:00 Yarıklar olunca kir girer / Nasır / Dümdüz, pürüzsüz

00:15:00 Özellikle Medîne döneminde / On sene kadar kalmış / Bedir var / Hendek var / Uhud var / Tebuk var, bin kilometre / Yollarda geçmiş / Ne bir çatlak, ne bir yarık

00:16:00 Nemlendirici kremler / Kaç kilo malzeme / Her yerine / Beriki ayrı / Pürüz giderici ayrı / Cemal, hüsün / Başımızı mesh ediyoruz

00:17:00 Ölü derileri alıyorlar / Çok tehlikeli oluyor / Ayağını kesiyorlar / Hastalar için bilhassa / Kudretten bütün bakımı yapılmış

00:18:00 Mesih: Düzlenmiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ayağı o kadar düzgündü ki / Suun durduğu görülemez

00:19:00 Ebû Mûsâ el-Medînî / Pürüz olan, yarık olan / Su durur / Yarık, çatlak oluyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem mekânından ayrıldığı zaman

00:20:00 Kuvvetlice kaldırarak / Ayağını sürüterek

00:21:00 Kadın yürüyüşü / Teşebbüh

00:22:00 Özenti ile berâber / Erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar / Lânet / Taşkala

00:23:00 Vın diye / Bütün ameli Kur’ân ile alâkalı idi / Sesine karışıyor / Yürümende orta git / Sesinden biraz kıs / Seslerin en beğenilmeyeni / Konuşma şekilleri

00:24:00 Kulakları tırmalayıcı / Anlamayacak ne var / Yürümesi de Kur’an’da emredilen şekilde

00:25:00 Ön cihete meyilli olarak

00:26:00 Adımını yere koyarken / Tesebbüt / Sağlam basmak derken / Yavaş adım atarsan / Yerden mübârek ayaklarını / Pat küt

00:28:00 Sert adım atarak / Acele etmeyerek / Aşırı sürat yapmayarak / Gece hayatlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yürümesi ile ilgili

00:29:00 Ayağını yerden ayırırken / Çok süratli idi / Hızlı yürümezdi / Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh

00:30:00 Süratten dolayı değil / Ayaklarının arası / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hızlı mı yürüyordu?

00:31:00 Hızlı yürümek / Bir Müslüman / İnsanlar îtibâr etmez / Sekînet ve vakarla / Buradaki maksat nedir?

00:32:00 Mûcize ayrı bir şey

00:33:00 Diğer sahâb-i kirâm ona yetişmek için / Onun boyunda olanlar da vardı

00:34:00 Önüne meyilli atardı / Düz yolda giderken

00:35:00 Düşüyor gibi oluyordu / Düz de giderken bile

00:36:00 Ağır çekim yapamazsın / Bir nevi sühûleti var / Düz yerde yürüyüşünden bahsediyoruz

00:37:00 Sağ ve sola baktığı zaman

00:38:00 Böyle duruyor / Baktığını gizliyor gibi yapmazdı / Bütünüyle dönerdi

00:39:00 Çünkü öbürleri / Yönelmemek / Hafiflik sembolleri / İnsana değer vermek üzere kurulu

00:40:00 Efendi Hazretlerimiz / Yaratılış hâli

00:41:00 Namazın dışında / Kalabalık cemaatler / Yanımdaki kim? / Safı sonuna kadar / Bakıyor iki de bir / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in dostları, velîleri

00:42:00 Nazar ber kadem / Kayaya çatmayasın diye / Keşf-i avret var / Harama düşmek an meselesi / Her taraf nâ mahrem

00:43:00 Sebepsiz yere sağa sola bakmazdı / Devamlı murâkabe hâli

00:44:00 Evinizde keyiflenemezdiniz

00:45:00 Gözünü eğici idi / Yere bakması / Göğe bakmasından uzun idi / Tasavvuf hep âyet ve hadisten alınma

00:46:00 Nefsinin arzusuna göre konuşmaz

00:47:00 Medîne-i Münevvere / Kudüs / Hem Kâbe / Kudüs’e yönelen taraf / Kâbe’den çok uzak / Kâbe’ye ters geliyor / Mescid-i Harâm’a dönsün / Binâ bakımından / İbrâhîm ‘Aleyhisselâm

00:48:00 Namazlarında ve ibâdetlerinde / Yere bakışı göğe bakımından daha uzun / Nazar etti, baktı

00:49:00 Mülâhaza / Gözün geri kısmı ile / Bütünüyle dönerdi

00:50:00 Bakışının şekli nasıldı? / Gözüyle yiyecek / Sana odaklanarak bakmazdı / Derdi olmayan

00:51:00 Bakışlarının ekseriyeti / Gözün şakaklara bakan / Hırsızlama bir bakış atmaz

00:52:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem de böyle bir şey / Gözünün yanlarıyla / Hırs alâmeti / Yemeğe bakması gibi

00:53:00 Midemiz bulanıyor / Hele ki dünyâ süslerine / Nâ mahreme bakar mı? / Hep Kur’ân’a döneceksin / Verdiğimiz nimetler / Yalılar

00:54:00 Sevdiği kul diye vermemiş ki / Sakın iki gözünü / Dikine bakma demiyor / Âhiret sana dünyâdan daha hayırlı / Hırs bakışı / Rahatsız edici

00:55:00 Râbi’âtü’l-‘Adeviyye

00:56:00 Böyle bakar mı? / Anlamak lâzım / Sevk ederdi / Sahâbeyi önüne koyardı / Arkasını sağlama alırdı falan

00:57:00 Olur mu öyle bir terbiyesizlik / Edep mi belirleyeceksin / Meleklerle Rasûlüllâh’ın arasına

00:58:00 Bir kişiyi arkasında bırakmaz / Arkası kalabalık olur / İki kişinin bir arada / Abdullâh b. ‘Amr b. ‘Âs Radıyallâhu ‘Anhumâ

00:59:00 Yola çıktığı zaman / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in sırtını meleklere bırakırlardı

01:00:00 Büyükler küçüklere selâm verecek

01:01:00 Hangi sünnet, farzdan daha önemli

01:02:00 Allâh-u Te’âlâ’ya selâm verilir mi? / et-Tehıyyâtü

01:04:00 Hadis kaynakçısı / Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh

01:05:00 İlhami GÜLER / Hazreti Hasen

01:06:00 Bu kadar acâib hadîs-i şerîfler var

01:07:00 Bu benim oğlum seyyiddir buyurdu / Bu oğlum sebebiyle / Böyle bir mucize olabilir mi? / Hazreti Mu’âviye / İki ordu karşılaşacakken

01:08:00 Müslüman kanı akıtılmasın / Hazreti Hasen de zehirlendi

01:09:00 Ağzıma alamayacağım bir laf söyledi / Cennet ehlinin efendisine / Bir insan nasıl kullanır bu pis tâbirleri

01:10:00 İlâhiyatlara ben karışamıyorum

01:11:00 Neredesiniz? / Muhteremler / Muhteşemler / Mustafa ÖZTÜRK / Kur’an’daki âyetler / Bu lafları söylemiş diyor / Diploma alamazsa müftü olamıyor / Diyânet’teki Fetvâ Heyeti

01:12:00 Sen mührü onlara verdin yâ Rabbi / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ