MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
01 Eylül 2020
Şifa-i Şerif Dersleri 87. Bölüm

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif Dersleri 87. Bölüm 1 Eylül 2020

00:01:00 Şemâil-i Şerîfe dersine başlıyoruz / Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh

00:02:00 Vesîlemiz o olduğu için / Azamet sâhibi idi / Gözleri dolduran / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in uzuvları / Mübârek tırnaklarına kadar

00:03:00 Heybete sâhip idi / Müfehham: Ta’zîm edilen

00:04:00 Göz gördüğü zaman / Görenin kalbine / Haddizatında / Mükemmel / Kendisi öyle idi zâten

00:05:00 Heybetli olmaz yâni / Karşı tarafta da / İz bırakmıyor

00:06:00 Vücut yapmış olabilir / Kalplerde ise / Kalbe de heybeti iniyor / Göğsünün geniş olması / Aslımız Buhâra’dan gelme

00:07:00 Mübârek yüzü

00:08:00 Şerefli uzuvlarının hepsi / Kalplere heybeti işleyen / Yekten gören, âniden gören / Onları teskin ederdi

00:09:00 Pâdişâh değilim / Benden korkmayın / Ânî görenleri titreme kaplayacak / Biraz yanında oturan / İlk görüşte

00:10:00 Bir insan ben onu görmeyeyim diye / Boy bakımından ondan uzunları var

00:11:00 Kimse o gücü bulamıyor / İncinin paklığı, parlaklığı, beyazlığı

00:12:00 Hakîki inci / Mat bir beyaz değildir inci / Ayın parlaması gibi / Gölge arıyor

00:13:00 Ayın da halleri var / İlk bir iki gün hilal yani / İnce, uzun, yuvarlak / Kaşlar ona benzetiliyor

00:14:00 Bulutsuza göre konuşuyorum / İlk üç gün / Dolunay oluyor

00:15:00 Ayın hangi gecesindeki / Dolunay gecesinde / Karanlık bir yerde iseniz / Nasıl bir parlaklık ya

00:16:00 Ay ne kadar parlak / Hazreti Câbir / Medîne sokakları / Karanlık / Dolunay gecesi / Karanlık da daha da fark edilir / Bir onun yüzüne baktım

00:17:00 Kıyas yapma şansım oldu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Vallâhi ay sönük kaldı / Dürri Meknûn Kasîdesi

00:18:00 On beşten sonra yine kırıklıklar başlar / Mübârek yüzünün rengi pembe beyaz / Fiil cümlesi olduğu için

00:19:00 Orta boylu bir insansan daha uzunca boylu idi

00:20:00 Muhammed Ali Clay / Mekke’de rast geldim / Herkesin evinde de yok / Boks haram / Normal bir maç gibi değil / Onu izleyeceğiz

00:21:00 Yeniyordu da / Gavuru / Boylu poslu / 84’te umreye gitmiştim / Efendi Hazretleri’nin de olduğu sene / Parkinson olmuştu

00:22:00 Beni istetti / Parmak gibi kaldı / O tavafa girdi / Kâbe’de her millet var

00:23:00 Bütün tavaf alanı doldu / Dirseğinden yukarı / Herkes görebiliyor / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem çok heybetliydi

00:24:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem 1.78 cm. / Hazreti Ömer 2 mt. / Orta boyludan uzun idi / Herkesten fark ediliyor

00:25:00 Ondan yukarıda adam olmadığı için / Fark ettiren / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Santime vurduğun zaman da

00:26:00 Mübârek başı / Orantılı

00:27:00 Başı büyükçe idi / Aşırı büyük olsa

00:28:00 Aklın azlığına delâlet ediyor / Hafif kıvırcık / Dalgalı

00:29:00 Akîka: Başta bulunan saç / Yedinci günde başında bulunan saç kesiliyor

00:30:00 Saçlı çocuk annesini yakar / Başın kesilen saçı

00:31:00 Başı yeni yıkanmışken / Ayrı bırakırdı

00:32:00 Omuz başlarına kadar

00:34:00 Müdâhale etmeden bıraktığı zaman / Kendi hâline bıraktığı zaman / Omuzlarına kadar da gelirdi

00:35:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mübârek rengi / Kırmızılık içine içirilmiş / Pembe beyaz diyoruz / Sâfî bir beyazlık değil de

00:36:00 Alnı geniş idi

00:37:00 Alnının genişliği / Meşhur bir sıfatı idi / Mübârek kaşları ince idi / Tüyleri gür idi / Hem yaylığı var / Hem de ince idi

00:38:00 Araları yakın değil idi / Ara açık olmalı / Kadının kaşı bütünse

00:39:00 İki kaşın arasını açmak / Kalem çekmek / Normal insanda / Soğukluk verir / Fıkıhçı ulemâ / Cımbızla aldırabilir

00:40:00 Bitişik hiç değil idi / İki kaşının arasında / Bir damar / Öyle bir damar ki / Harekete geçirirdi

00:41:00 Sâkin zamanda / Öfkelenince / Damara / Pompalamayı artırınca / Kan şiddetlenince

00:42:00 Allâh’ın rızâsını gözetmedin deyince / Adâletin ne olduğunu sen ne biliyorsun? / Damarının çıktığı var

00:43:00 Ekserî ahvâlini söylüyoruz / Onun da sâkinliğini gördün mü / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Dünyâ meselesinden değil

00:44:00 Birbirine bıçak çekenler var Arafat’ta / Havaalanlarında bekletilenler / Benle yolculuk yapanlar bilirler

00:45:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem yok öyle / Maddî bir şeyden dolayı değil / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İncecik kumaşlar değil / Bana niye vermiyorsun? dedi / Ona böyle bir hareket yapsa

00:46:00 Sen devletin memuruna böyle hareket yapamazsın / Hepsi o / Yâ Ömer! Ne yapıyorsun? / Sen burada yatıştıracaksın

00:47:00 Adam geldi üç gün evvel / Abdülmuttalib oğulları / Ben senden bunu beklemezdim / Gün dolmamış / Bir iki gün var / Alacaklı her zaman haklıdır

00:48:00 Çoluk çocuk hurma yesin / Ayriyeten ona ikrâm etti / İşi incelemen lâzım / Kendi nefsi için olsa

00:49:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem nelerle karşılaştı / Özür dilettiği bile oldu / Şifâ-i Şerîf derslerinde de geçti / Bana adam ters konuştu / Allâh’ın bir haramı işlendiği zaman

00:50:00 Harpte kâfirlerle karşı karşıya / Münâfık / Dille cihâd edeceksin / Onlara sert ol

00:51:00 Adam ne diyor / Allâh’ın rızâsını aramadın diyene / Kızı Fâtıme / Ellerini gösteriyor / Yetimler / Bakıma muhtaç

00:52:00 Yetimler varken sana bir şey veremem / Hanımları için / Ümmetin malı / Buzdolabı / Açlıktan ölüyoruz diyor, yüz elli kilo

00:53:00 O kadar aç kalsam ben / Ben dertten şişiyorum/ Hangi dertli şişmiş? / Dertli yağ bağlamaz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Ehli Beyt-i Nübüvvet

00:54:00 Beşte bir hisse / Kendisine ayrılan beşte biri sadaka dağıtıyor / Kendi parası / Sadaka parası olduğu zaman / Hâne-i saadetlerinde

00:55:00 Onun kızması Allah için / Benim Rabbime nasıl muhâlefet edilir?! / Mübârek damarı hareketlenirdi

00:56:00 Mübârek burnu / Burnunun ucunda

00:57:00 Üstünde bir nur görünürdü / İnce düşünmedi demek / Birkaç kere bakman lâzım

00:58:00 İstersen üç kere baktın / Yine tam anlayamaz / Tespit için bakmayan

00:59:00 Burun ortası kemiği / Üstü düzgün

01:00:00 İnce bakmayan / Kemik çıkıntılı zanneder / Dümdüz / Belli nuru vardı

01:01:00 Mübârek sakalı gür idi / Bolca idi / Tüyleri incecik değil idi / Sakalı bir tutam idi / Müşriklere benzemeyin

01:02:00 Dört taraftan / Bir tutam olacak / Bol bırakın / Kısaltma / Sakal en büyük sünnetidir / Amelen farzdır

01:03:00 Osman ÜNLÜ’ye sorarsanız / Bu adamlar fetvâ veriyor

01:04:00 Mübârek gözleri / Göz bebekleri çok siyah idi / Burada kalalım / 400’den yukarı idi

01:05:00 Sabah emar da idim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in şemâil-i şerîfesi hürmetine / Duâ

01:06:00 Duâ / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ