MENÜ

Şifa-i Şerif Dersleri
17 Kasım 2020
Şifâ-i Şerîf Dersi 97. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Şifâ-i Şerîf de / Üç rivâyet

00:01:00 Zor kelimeler var / Bir fasıl da tefsîr edeceğim / Şifâ-i Şerîf kitabını biz / Hepsi Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’dan bahsediyor / Boyunlarımda / Hastanelere gitmiştim

00:02:00 Üç kere âcile kalktım / Yükselttik biraz / Kitaptan ders tâkip edince / Bu fasıl / Oda TV de anlamamış

00:03:00 Şifâ bulmak için Şifâ dersi / Düzgün anlamaları beklenemez / Muhammed Mustafa’dan bahsediyor

00:04:00 Kâdî ‘Iyâz’ın Şifâ-i Şerîf’le ilgili rüyâsı

00:05:00 Ulemânın tercih ettiği görüş / Kâdî ‘Iyâz / Bu kitabı okuyana

00:06:00 Körlükten emîn olacak / Şifâ-i Şerîf dersini tâkip edenlere / Mutlaka cennetliktir / Gözün çok iyi görse ne olur

00:07:00 Kafadaki gözler / Ebedî cehennemde yanar / Duâ / Bu fasıl / في تفسير غريب

00:08:00 Altı yedi sayfa metni var hadîs-i şerifin / Ğarîb ne demek? / Türkçe kelimelerin hepsini / Müşkil ne demek? / Hazreti Hasen Efendimiz

00:09:00 Burada ne geçti? / المشذب / Uzunluğu / Çok uzun / Zayıflık içerisinde

00:10:00 Böyle değildi / Diğer hadîsde geçen / Hazreti Ali’den gelen / الممغط / Çok zayıf ve belirgin şekilde upuzun

00:11:00 Racil olan saç / Biraz kırıldı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in saçı / Upuzun / Salıverilmiş bir saç tipi değildi / Zencilerin saçı / Hafif kıvırcık / Akîka

00:12:00 Kesilen saç / Başının saçı / Eğer ayrılırsa / Ayrı bırakırdı / Kendiliğinden ayrılmamışsa

00:13:00 Bu İslâm’ın bidâyetinde idi / Ehl-i Kitab’a muvâfakat / Saçını uzatan için ayırmayı / Ortadan ayırsın / İkisi de uygundur

00:14:00 Onlar da saçlarını / Kendiliğinden ayrılmışsa / Ayırmazdı / Fakat daha sonra Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu noktada / İki tarafa

00:15:00 İkisi de câizdir / Bu ilk zamanki hâlini anlatıyor / Hind b. Ebî Hâle Radıyallâhu ‘Anh / Saçın saçı / Ezher ne demek? / Rengi çok güzel idi

00:16:00 Fâtımatü’z-Zehrâ / Ezher Üniversitesi / Rengi çok ziynetli idi / Âdem, çok esmer demek

00:17:00 Beyazlığı çok hâlis / Kireç gibi beyaz / Esmer de değildi / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in rengi / Mat bir beyazlık değildi / Çok beyazdı

00:18:00 İçirilmiş / Hafif kırmızılık / Pembe beyaz / Mübârek kaşı / Kaşın uzunluğu / Tüyleri bol

00:19:00 Kaşları mübârek tüylü / Burnu / Ortası hafif çıkıntılı / Osmanlı burunları gibi / Fatih Sultan / Uzaktan bakan dümdüz /

00:20:00 Etlerin altında kemikler var / İki kaşın tüylerinin birleşmesi / Hadîsi bilmek lâzım / Birbirlerine muttasıl değildi

00:21:00 البلج / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mübârek kaşları hakkında / Yay gibi / Tüyler birbirine bitişik değildi

00:22:00 Ümmü Ma’bed Annemiz / Kaşlarında birbirine yakınlık vardı / Erkek olan / Hasen ve Huseyn Efendilerimizin dayısı / Bir de kadın var / Hatırlarsınız / Koyunu keçisi

00:23:00 Biraz bize süt verir misin? / Mecâli olmayan hayvandan bir kova süt / Size de bereket kalsın / Bir damla süt yoktu / Marketten gelir / Müslüman oldu / Kureyş

00:24:00 Ulemâ diyor ki / Çok tozlanmış idi / Kadın olarak / Sıfır sıfıra oturacak hâli yok

00:25:00 Rivâyetlerin ittifâk ettiği konu / Gözü ile ilgili kelimeler / Yekten ed’ac desen / Kâdî ‘Iyâz / Sıfırın altında / Lügat veriyor

00:26:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Göz bebeğinin siyahlığı / Bu konuda / أشكل / أسجز / Mânâyı tutturuyor

00:27:00 Az kızarıklık / Gözün bir bebeği var / Bembeyaz / İçinde hafif kırmızılık vardı / Râhip Bahîrâ / Sizin yemeğe çağırmadığınız var m? / Genç çocuğumuz var

00:28:00 Ağacın altında oturuyordu / Kırmızılık var m? / Meysere / Şam’a yolculuğu var / Gözlerinde kırmızılık var mıdır?

00:29:00 Çok seneler evvel / Ağzıyla ilgili kullanılan / Dişleriyle ilgili / Dişlerinin güzelliği / Bir insan / Dişleri görüldüğü zaman

00:30:00 Dişleri çok güzel, sulu / İnceliği / Uçları keskin / Gençlerin dişlerinde / Mübârek dişlerinde “şeneb” varmış

00:31:00 Dişlerinin arasında / Görüntüye de uygun düşmüyor / O tüylerinin ipi ki / Göğsünden

00:32:00 Göğsünde tüy yoktu / İnce tüyden bir hat / Çizgi ince / Bâdin / Etli / Lügat veriyor

00:33:00 Mütemâsik / Uzuvlarının yaratılışı / İmsak: Tutmak / Sarkık / Eti sarkar / Dizleri sarkar

00:34:00 Tek olan hilyelerdeki / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem değildi / Mafsalları sarkık / Mükelsem / Çenesi kısa değildi / Beğenilen bir tip ve şekil değil / Mübârek karnı

00:35:00 Yemiyor, etmiyor / Karnı ile göğsü / Bu lafız sahihse / Noktaların bile olmadığı dönemler / Kûfî hatlar

00:36:00 Göğsü dışarı doğru / Belirginliği var / Muhâtabına yönelmiş / Göğsü belirgin

00:37:00 Göğsünde içeri doğru çöküntü yoktu / Karnı ile göğsü / Eşitti deyince / Çökük ve göçük değildi

00:38:00 Karnı da bir fazlalığa sâhip değildi

00:39:00 Mesîh kelimesi de var / Zahm: Büyük demek / Kemiklerinin başları

00:40:00 جليل المشات والكتد / Müşâş ne demek? / Kemik başları / Omuzların birleştiği noktalar / Avuçları ve ayakları

00:41:00 Etli / Mübârek ayakları da / والزندان / Zendleri uzuncaydı / Kol kemikleri / Uzuncaydı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hakkında kullanılan / Parmakları

00:42:00 Akışkan / Parmakları uzuncaydı / İbnü’l-Enbârî / Bu iki kelime de bir mânâ / Lâm yerine Nûn getirilmiş olur

00:43:00 O husûstaki rivâyet sahîhse / Diğer rivâyette ise

00:44:00 Sâir uzuvlarının / Uzuvları hakkında / Hadîsi zâten okuduk / Güçlülüğü, büyüklüğü / El avucu genişçe idi / Boyum ona göre

00:45:00 كنى بها / Kinâye / Vergisinin genişliği / Cömertliği / Boyu çok kısa / Eli çok geniş / خمصان الأخمصين / Yerden biraz uzakça idi / Yee değmeyen kısmı / الموضع الذي / Toprağa bastığın zaman / Düz ayakların / Ayakları düzdü

00:47:00 Çatlak, yarık / Cilt bakımı yapılıyor / Krem yeni laf da

00:48:00 Vefât edene kadar devâm etti / Ters düşen bir rivâyet / Birbirini reddetmek için değil / Bu rivâyet de gelmiş / İlim cem edebilmektir

00:49:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem yere bastığı zaman / Düz ayak olmayanlardaki / Düz ayak demeye geliyor / İki ayağı da mesîh idi

00:50:00 ‘Îsâ Aleyhisselâm’a neden “Mesîh” dendi? / Yerden baya uzaktı diyorsun

00:51:00 Kibirlilerin yaptığı gibi / Ebû Hureyre’nin anlattığı gibi / Bastı mı düz basardı / Çok ayrıntılı / Normal bizimki gibi

00:52:00 Ayağının şeklini demiyor / Yere bastığı zaman / Yukarı doğru yürüyenler var

00:53:00 Ayaklarına et yoktu / Ayakları çok etli değildi / Buradaki mânâ

00:54:00 Bastığı zaman düz bastığı için / Aşırı etli değildi / Kusuruma bakmayın

00:55:00 Meyletmektir / Yolun gidişâtına doğru / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in yürümesi / İki ayağını / Kibir sâhipleri / Ağnana ağnana

00:56:00 Kaldırıp hemen / Gideceği / Süratli kaldırıp uzatır / Pât kût de değil / Koştura koştura değil / Düşüyor / Yüksekten

00:57:00 Düz yolda giderken yukarıdan aşağı / Dudaklarının kenarı / Araplar / Büyük ağızlı olmak / Araplar ağzı küçük olanları kınarlardı

00:58:00 Güldüğü zaman / Dolu tâneleri

00:59:00 Vakitlerinden kendine ayırdığı / Hafsâ annemizin evinde / Kendine ayırdığı / Husûsî kimseleri

01:00:00 Hazreti Osman / Hazreti Ali / Ebû Talha / O özel kişiyi / Umûm insanlara ulaştırırdı / Kalabalık insan

01:01:00 Girerlerdi yanına / Ona muhtâc oldukları halde / Onun yanında bulunanlar / İlimsiz ayrılmazlardı / İlim ruhun tadıdır / Boş yere girip çıkmazlardı

01:02:00 Ekseriyetle / Süt / Hurma / Yiyecek bir şey bulunmazdı / Bulunan şey / Her isteyen için / Yardım etmek

01:03:00 Hangi kelimeler / Mekanları / Mescidde / İmamken başka / Malum bir yer edinmez

01:04:00 Deve kendine yer yapar gibi / Siz de böyle yapmayın / Durdururdu / Aslâ ilk ayrılan olmazdı

01:05:00 Mahrem şeyler / Kadınların kötü hallerinden / Onlar konu edilmezdi / Zelle, hata / İnsanların rezil olacağı

01:06:00 Onun meclislerinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’le oturulmuş, kalkılmış / Onun karısı, bunun kızı / Oldu ki birinden vuku buldu / Örtülürdü, kapatılırdı / Yardım ederlerdi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sayyâh değildi

01:07:00 Hutbe okuyor / Sesli bağırıyor tabî / Övgüyü kabûl etmezdi / Övgüsünden orta giden / Ben sana secde edeceğim diyene

01:08:00 Sustururdu / Müslümanın övgüsü / İyiliğe karşılık / El uzatmışlığım / El burada nimetten kinâyedir / Teşekkürünü kabûl etmezsen

01:09:00 İstifzâz etmezdi / Öfkelenmek / Taşkınlık / Dört bin dünyâ erkeği / Uhud dönüşü olacak / Übey b. Halef / Arapların bütün kabîleleri

01:10:00 İslamoğlu bunları inkâr etsin / Gavur söylüyor / Hepsi bir kerede vursalar bu kadar / Ölümüne sebebiyet verdiği / Bir kabileyi / Öfkeyle kalkıp zararla oturmazdı / Ne alaka geçiyor / Dandana kuşu gibi

01:11:00 İlmî bir ders bu / Eti azdı / Bâzılarının benim aleyhime / Hapisten yoğurt göndermişti / Tam bir şizofren / Bu ne söylüyor yâ

01:12:00 Atlatmış demeyin / منهوس العقب / Etli ama eti az / Çıkıntılı görünüyormuş / Güzeller güzelli

01:13:00 En güzel / Yegâne güzel / Allah bize yeter diyor / Duâ / NECÂTÜ’L-VÂLİDEYN RİSÂLESİ

01:16:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ