MENÜ

Şifâ-i Şerîf Dersi 103. Bölüm

00:00:00 Şifâ-i Şerîf dersine başlıyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimizden bahsedilecek / Bunlar bizi alâkadar ediyor / Severlerse

00:01:00 Şifâ-i Şerîf dersleri önem arz ediyor / Malından, canından / Sizin biriniz îmân etmiş olamaz / Bu neye bağlıdır / Tanımadığın şeyi ne kadar seveceksin / Hasret vesîlesidir

00:02:00 Bizim onu görmemiş olmamız / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den daha çok sevdiğimiz var mı? / Onu göremedik / Ben devamlı içlenirim / Elimizde bir şey yok ama / Bu derslerin çok önemi var

00:03:00 20:30’a gitti / Kavâ’ıdü’l-‘akâid / Sûr’daki delikler

00:04:00 Dirilmenin hakîkat olduğu / Aynen kalkacağı / İki Sûr arasında / Hangi parça üzerinde toplanacak / Parçalanmış bir adamın durumu / Yarın 20:30’da

00:05:00 Milletin îmânı çok azaldı / Nasıl diriltilecek diyor / İlâhiyât hocaları / Üye olun! Bildirim gelsin / İnsanlar uyanamıyor

00:06:00 Bu terkedilir mi yâ / Bir daha dünyâ yok / Birbirimize acıyalım / Ben yapacağım hazır / Hemen birbirinize tebliğ / Yatsının peşine / Nerede konuşuluyor

00:07:00 Onlarca âyet hadîs geçiyor / Din adamıyım diyenlerin çoğu / ‘Ukbe b. ‘Âmir Radıyallâhu ‘Anh / Ben onu üç kere ziyâret etmek nasîb oldu

00:08:00 Ben buldum bir câminin içinde / O Karâfe mezar dolu / Leys b. Sa’d / Mukattam Dağı / Hepsini ziyâret ettim / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onu ne kadar severdi biliyor musun?

00:09:00 O kadar sevgisi vardı ona / Kıymetli mübârek zât / Câminin içinde sağda / Şimdi okuyacağımız hadîs, kaynaklarını söylüyorum / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurdu

00:10:00 Sizin faratınızım / Farat: Önden giden / Eskiden böyle / Hele ki Hıcâz ikliminde

00:11:00 Kuyu bakar / Konaklama yeri tespit eder / Şuraya konacağız / önden gidenlere farat deniliyor / Çocuğun cenâzesinde ne okuyoruz

00:12:00 Fâtiha’ya bağlamışsınız / Duâsını bilenler / Mâdem Fâtiha da oluyor / Kaç kişi duâsını biliyor?

00:13:00 Cenâze imamı biliyorsa şükret / Cenâze duâsı

00:14:00 Hani duâ? / Hadîslerde çok / Cenâze duâsı / Kalabalık cenâze / Yetiştiremiyorum ki ben / Kim mezarlıkta okuyacak

00:15:00 Telkîn / Ölüye duâ mâhiyetinde / Çocuk olursa ne olacak? / Bu duâyı mutlaka yapıyoruz / Herkesin bildiği meşhur duâ / Çocuğun günahı olmadığı için

00:16:00 Çocuk şeyine daha kısa oluyor / Bizim için şefaatçi / Âhirette stoklanmış

00:17:00 Şefaat edici / Halasına eder, teyzesine eder / Adamı bedâvaya üzer mi? / Çocuğun da şefaatini reddederse

00:18:00 HAYDER’deki derslerimizde / “Ümmetimden bir adam gördüm” / Sevâb tarafı hafîf kaldı / Mîzân’da sevâb tarafları hafîf kalanlar

00:19:00 Mükellefiyyet yurdu bitti / Buluğa ermeden ölmüş çocuklar

00:20:00 Günahsız ölen çocuklar / Geldiler ne demek / Adam onlardan çok üzülmüş / Adamın sevâb tarafını coşturdular / Kabirden kalkarken

00:21:00 Annemizi babamızı cennete sokmayacaksan / Anne babaları onların kaybına katlanmışlar / Acılarını içlerine gömmüşler / Bunların bu sevâbı önlerinde hâzır bulacaklar / Havz-ı Kevser

00:22:00 Biz sana Kevser’i verdik / Hayr-ı kesîr demek / Çok hayır / Menfaati bize dönüyor / Ciğerleriniz patlayacak

00:23:00 Böyle bir susuzluk var mı? / Küçük çocuğu ölenler / Benim küçük çocuğum ölmedi / Bu kadar insanın çocuğu ölüyor / Faratı yoksa

00:24:00 Kimin önden gönderdiği / Ben sizin Faratınızım / Bunun maksadı bu değil / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / En büyük üzüntü / Başına ne belâ geldi

00:25:00 Dünyâ kadar belâ yağıyor / Tesellî bulmak istiyorsa / Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ümmetinin başından ayrılması demek / Mürted / Ebû Bekr Radıyallâhu ‘Anh / Hazreti Ömer Efendimiz / Hazreti Osman / Hâricîler / Harûrâ

00:26:00 Ümmetinin başına / Benden yaşayanlar çok kargaşa görecek / Irak’ta ne Ehli Sünnet kaldı / Yemen / Bütün milletin ırzı / Çok belâ bulduk / Ben sizden önce giderek

00:27:00 Ama âhiret husûsunda / Biz senin kardeşlerin değil miyiz? / Sohbet arkadaşımsınız / Namaz kılıyoruz birlikte / Arkadaşımsınız / Siz oturuyorsunuz

00:28:00 Benim kardeşlerim benden sonra gelecekler / Dünyâ gözüyle / Kendimize göre / Sâhip olduğum her şeyi / Bir kere görsem / Hemen vefât edeceksin

00:29:00 Her bir Müslüman bu kafadadır / Geçen derste söylendi / Hepimizi tanıyor / Benim Havzım / Bir ayda etrâfını dolanamaz / Baldan daha tatlı

00:30:00 Mahşerde / O ciğerler patlamış / O kadar kapları var / HAvz-ı Kevser’den bir kere içse / Şarap ırmakları / Dört türlü ırmağı / Zevk için, keyif için

00:31:00 Gerisinde bir zahmet var / Zevk için içilecek / Ter de misk-ü amber gibi / Fanilasına bulaşan / İnsanı uyuz eden / Öyle bir ter yok

00:32:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in vefâtına üzülmek

00:33:00 Ümmetimin büyük günah sâhipleri / Yarınki ders o yüzden çok önemli / Bedenin dirilmesi yok derse / Çıkan çıkana

00:34:00 Vahiy olmadığını / Şaşırtan adamlar / Tehlike büyük / Onlar itilecekler / Melekler onları def edecek / Zâten cehenneme gireceksiniz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem onları da görecek / Onlar senin ümmetlerin / Ama sen bilmiyorsun

00:35:00 Senden sonra neler ihdâs ettiler / Hiç dinde olmayan / Bomba patlat / Senden sonra neler uydurdular

00:36:00 Başkasının devesi / Kovulduğu gibi / Mesele onlardan olmamak / Hepsini af edebilir / Büyüklerden sakınalım / Havz-ı Kevser’den kovulmazsın ki

00:37:00 Hepimize hıtâb ediyor / Allâh-u Te’âlâ bütün rasûllere soracak / Tebliğ ettiniz mi? / Efendi Hazretleri çok okurdu bunu / Bak bu peygamberleri gönderdim size

00:38:00 Ümmetler zoru görünce / Bize hiçbir uyarıcı gelmedi / Biz Nûh’u kavmine gönderdik / Putlara tapıyorlar / O zaman rasullere soracak

00:39:00 Âhir zamanda gelen / Allâh-u Te’âlâ bizim ümmete soracak / Bizim ümmet diyeceğiz ki / Bunlar bizi görmediler ki

00:40:00 Siz bir şâhitlik yaptınız / Senin kitâbın haktır / Allâh’ın kitâbını yalanlayabilirler mi? / Okuduk âyetleri, ne olacak

00:41:00 Bütün âyetlerle biz bunları / Bütün Kur’an

00:42:00 Nasıl inkâr edecekler? / Îmân edenin îmânına / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Bildiriliyor

00:43:00 Sabah akşam sizin amelleriniz yaptıklarınız / Sâdece gördüklerine mi şâhit oluyor / Siz amel edin / Allah da görüyor / İlim üzere yapacak / Biz burada Şifâ-i Şerîf dersi yapıyoruz

00:44:00 Hepsi arz ediliyor / Onun için şâhitlik yapacak / Bunlar benim hayırlı ümmetlerim / Bu hadîs-i şerîf / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

00:45:00 Bu kadar sahîh bir hadîs / Duyup da inanmayanla eşit / Bunu Allah mı buyuruyor yoksa sen mi? / Bu da vahiydir

00:46:00 Bu adama hangi sahâbî Müslüman der / Elbette bakıyorum / Şu anda mevcûd / İki tâne Havz var / Cennette de ırmak var

00:47:00 Lâlegül / Receb-i Şerîf / İlk gece çok önemli / İlk Cuma gecesi / Recep ayında şu kadar gün oruç tutana / İki Havz var / Şu anda ben Havzuma bakıyorum / Mehmet OKUYAN

00:48:00 Cehennem de hazır / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem Mi’râc Gecesi / Rıdvân / Mâlik / Bir kısmını hâtırlıyor

00:49:00 Hâl ve istikbâl / Geçmiş zamanda olan bir şey / Önünde bir kelime gelirse / Elbette bakıyorum / Türkçeleşmiş

00:50:00 Sanki şu an Mûsâ’yı görür gibiyim / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bu hadîsi buyururken / Gibiyim gibi değil / Şu anda görüyorum

00:51:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Mehmet OKUYAN’a mı inanacağım / Peygamber Allâh’a yalan yere yemîn eder mi / Hakîkî mânâda / Terler boşalıyor üzerinden

00:52:00 Kimse Cibrîl’i görmemiş / Nasıl olacak Hacı Âbi / Bizim görmediklerimizi görüyorsun / Diğer hanımlarının yanında gelmezdi

00:53:00 Bir gün resim çizmişler / Canlı sûreti işleme / Melekler girmiyorlar / Sûret olan / Köpek olan eve girmezler / Âişe annemizde çoğunda görmüyordu

00:54:00 Sen şu anda Artvin’deki gölü görüyorsun / Senin canlı yayın / Ne demek istiyorsun / Size şefaat edeceğim

00:55:00 Gördüğüm bir şey de / Siz onunla ne husûsunda çekişiyorsunuz / Yeryüzünün bütün hazînelerinin anahtarları

00:56:00 Ekserî bu mâdenler / Müslüman olmuş olan / Çullanmışlar Ortadoğu’nun üzerine / Türkiye’nin ekserîsi Asya’da / İmâm Külâ’î

00:57:00 Yezdecir’in ordusunun başında / Ermeni

00:58:00 Hazreti Sa’d / O karışık ordunun başındaki Rüstem / Kisrâ’nın orduları / Kayser / Kisrâ

00:59:00 Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i de görüyor / Parası olamayanın / Hazerti Ömer Efendimiz’e verdi / Dinden çıkan / Zekâtı inkâr ederek / Kurumsallaştı

01:00:00 Ömer Radıyallâhu ‘Anh Efendimizin / Rüstem / Sahîh hadîs de / Kisrâ bitti / Dinsiz Acem İmparatorluğu / Rûm İmparatorluğu / Daha da kurulmayacak

01:01:00 Kostantin / En büyük güçleri Şâm’daydı / Hazreti Ömer dönemine / İstanbul / Hazreti Fâtih’e kadar / Hepsinin hazîneleri / Bütün borsalar çöker / Mescid-i Nebevî’nin ortasına

01:02:00 Korkmuyorum / Ey benim ümmetim / Siz şirke düşmeyeceksiniz / Üç dört milyon kendileri var / İki milyara yakın Müslüman var

01:03:00 Sizin şirke düşeceğinizden korkmuyorum / Sahâbenin hepsi gavur oldu / Haydar BAŞ / Benim ümmetim îmanda sebât edecek / Rağbet etmenizden

01:04:00 Dünyânın kıymetli mallarını görünce / Sizin dünyâya rağbet etmenizden / Bu sizi helâke sürükleyebilir / Cihaddan geri bırakacak / Sakın bu hazîneler

01:05:00 Petroller, doğalgazlar / Gömüler, mallar, mülkler / Sakın mallarınız, çocuklarınız / Sizi Allâh’ın zikrinden

01:06:00 Kadınlar hakkında vakti vaktine kılmaktan / Sakın sizi geri bırakmasın / Malından, ticâretinden / Kendilerini zarara uğratanlar / Mâl da yalan, mülk de yalan / Ey benim ümmetlerim

01:07:00 Allah bana teminat verdi / Ben onlara yönelmedim / Fâtıma annemiz bir tâne hizmetçi istedi de / Kendi kızını tercîh etmedi

01:08:00 Gecenin yarısı çıkar / Fukarânın hakkı diye / Yaşantısını değiştirdi mi / Mal mülk de çoğaldığı halde / Yine yerde yatıyordu

01:09:00 Dünyâsını seven âhiretine zarar verir / Hedefin ne: iki milyonluk araba almak / Geniş evin olsun / Malın varsa / Bunlar niçin / Âhiretini seven

01:10:00 Bir yerlere gelirdik / Tâviz veremeyiz dedik / Ebedî âhiret giderdi / Dünyâ imkânlarınız artarsa

01:11:00 Burada kalıyoruz / Duâ

01:12:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ