MENÜ

Ramazan Özel
08 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 (Kadir Gecesi Özel) - 25. Bölüm

00:00:00 Kıymetli kardeşlerimiz / Bu mübârek yirmi yedinci gece / Bu geenin önemi / Kadir Gecesi olduğuna dâir

00:01:00 Konuşabiliriz / Ebü’l-Hasen el-Harakânî / Horâsân – Harakân / Onlar zâten her geceyi / Akşam namazı cemaat

00:02:00 Mutlaka muvafakat edecek / Şimdi bile öyle zâtlar var / O zaman kırk sene hakkında buyurmuş / Ramazân-ı şerîf’in birinci günü / Yedi günden biri ile girer

00:03:00 Kırk senede / Haftanın günleri / Ramazân-ı şerîf Salı ile girerse / Bizim silsilenin meşâyıhından / Buna göre bu gece olması / Ebû Dâvûd hadîsi

00:04:00 Bu şekilde fazîletli rivâyetler çoktur / Müminlerinin görüşlerinin / Allâh-ü Te’âlâ’nın muâmelâtı / Müslümanların güzel gördüğü / Allah benim ümmetimi / Birkaç kişi yanlış iş yapar ama / Bunları düşündüğümüz zaman

00:05:00 İbâdeti tâati az olan / Genel mânâda Müslümanlar için / Bin aydan daha hayırlı bir gece / Bunun da sebebi / Kadir Gecesi’nde diyelim / Biz onu

00:06:00 Levh-i Mahfûz’a yazmış / Beytü’l-‘ızze / Bize yaklaştırıyor / Bize en yakın semâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Birinci kat semâya / Tenzîl: Peyderpey

00:07:00 Yine Ramazân-ı şerîf’in bir gününde / Gündüzünde de Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / Cibrîl Aleyhisselâm / İlk beş âyet olarak / Biz onu Kadir Gecesi indirdik buyuruyor / Bir Kadir Gecesi

00:08:00 Seksen üç sene dört ay / Bir gece olduğuna göre / İçinde hiçbir dört ay yok / Çünkü kadr-ü kıymet sâhibi / Beytü’l-‘ızze

00:09:00 Bütün bu değerler nereden geliyor? / Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği / Bütün şerefler Allâh’ımıza âittir / Kur’an Allah’tan ayrılmaz / Mekke-Medîne / Hâfızlar / Niye en şerefli

00:10:00 Şeref arayan / Onun rasûlüne âittir / Kimselere mahcûb olmasın / Bu şerefi Allah bize verirse / Hiç zelîl olmayız / Ebedî alçaklıktan

00:11:00 Eski ümmetlerin / Altı yüz sene / Nûh Aleyhisselâm’ın ömrü / Bir Kadir Gecesi yoktu / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bizim peygamberimiz / Nübüvvet / Ümmetler bazında kıyâs ettiğimiz zaman

00:12:00 Bizim ümmette Selmân-ı Fârisî iki yüz elli sene / Onlar çok ibâdet ettiklerinden / Haramlara düşmediklerinden / Ümmetin ömrü az, günahları çok

00:13:00 Ortalama / Genç ölümler / Ânî ölümler / Nâfilerleri konuşuyoruz / Bizim ümmetten bir kişi / Bir tâneyi denk getirse / Öbür ümmetlerden / Onun tüm amelinden

00:14:00 Bu iş böyle / Bütün melekler iner de iner / Diğer melekler bile / Çünkü Cebrâîl Aleyhisselâm / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sordu / Gavurların üzerine sürerken / Ses insan sesi değil / Ben gök ehlindekilerin tümünü

00:15:00 Rûh-u Emîn / Başka âyette de var / Mukaddes ruh / Senin kalbine

00:16:00 Yirmi üç senede bu tamâmına erdi / Kim kıpırdanabilir / Melâikenin vazîfeleri taksîm edilmiştir / Dosyalar / Yeller, seller

00:17:00 Neler olacak bitecekse / Ramazan’da bir gece / Rızıklar, yağmurlar / Mîkâîl Aleyhisselâm / Kulların amelleri ile ilgili / İsmâîl isimli bir melek / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in atası olan

00:18:00 Birinci kat semânın kapısı / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in cenâzesini kılmak üzere / Önümüzdeki seneye kadar / İsmâîl isimli bir melek / O kıyâmeti koparmak

00:19:00 Her işle ilgili / Fiil tefa’ul bâbının / O gece selâmdır / Şer güçler bir iş yapamaz / Mescid-i Aksâ / Burada bağlı olan cin şeytanları

00:20:00 Azgın iblisler / Ama Kadir Gecesi / O gece selamdır / Namaz kılanlara / Estağfirullâh diyen / Özellikle Ramazân-ı şerîf’in gecelerinde / Kendi yedirdiyse

00:21:00 Diğer müminlerden de / Hepsine selâm getirir / O gecede yapılan işlerin / Kime selâm veriyorlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in Müslüman ümmetlerine / Gecenin tümü selâm oluyor / Görenler olduğunda / Selâm vermek sünnettir

00:22:00 Baban geldi, anan geldi / Kalkarken selâm / Sahâbe-i kirâm / Ne selâmün aleyküm / Analar da câhil babalar da câhil / Hemen ağacın önünde / Onun için Hasen-i Basrî

00:23:00 Bunlar Müslüman değil derlerdi / Yüz otuz sahâbe görmüş / Sahâbeyi görmüş / Tebe-i Tâbi’în / Onlara diyor ki: “Sahâbe sizi görseydi” / Allâh’ın selâmını veriyorsun

00:24:00 Selâmdan büyük duâ var mıdır / İmsak / İstanbul itibariyle konuşuyorum / Bölgesel / İmsağın vakti girdiyse / Gündoğumu

00:25:00 Orayla onun arasında / Gün doğumuna kadar / Meleklerin inmeleri / Müslümanların üzerinde / Dünkü sohbeti / Şu kitap / Fazîletleri hakkındadır

00:26:00 İnnâ enzelnâ’nın fazîletleri bilseydiniz / On iki imam / Hepsi dedelerinden gördüler / Fâtıma annemiz / Hastalık için, şifâ için / Hangi sabah / Bunların bâzılarını anlattım dün / Ben nasıl yapayım / Bu kitap elinizden düşmesin

00:27:00 Fakirlik mi var / Alfabetik fihrist / Bu İnnâ enzelnâ ne imiş / Allâh’ın selâmı var / Abdestten sonra okunuyor / Gömülürken / Toprağa

00:28:00 Çocuk doğduğunda / Babasının / Hemen İnnâ enzelnâ / Daha da ism-i şerîfler var / Okuyor musunuz? / Torunlarım zamânında / Bu kitapları anca gördüm / Zinâ nasîb olmuyor

00:29:00 Mezara girince de / Toprak göğsüne konularak / Hayâtımızda ne kadar yeri var / İlacın zirvesi / Bütün hastalıklara / İnnâ enzelnâ ile kılınan namazlar / Hasımları râzı etme namazı

00:30:00 Mânâsını da vermiş bulunuyoruz / Bu arada bu mübârek geceyi ihyâ / Bu geceleri ibâdetle ihyâ neticesinde ne olacak / Birçok insan sıkıntı içerisindedir / Bu hususta birkaç rivâyet okuyayım

00:31:00 Bir mümin öldüğü zaman / Bir ay dolaşır / Malının / Borçları nasıl ödeniyor / Adam şimdi sağlığında ödemediği için / Parayı alan Üsküdar’ı geçti

00:32:00 Bir sene geçinceye kadar / Mezarın içine giriyor / Rûh bedeni kontrol ediyor / Rûhun yürümesi / Kimse de ne geldiğini anlar / Allâh-ü Te’âlâ izin verir / Burunlarından ağızlarından kanlar çıkmaya başlar

00:33:00 Beş gün sonra bir daha / Kulaklarından irinler çıkmış / Daha fazla geçtikçe uzuvlar / Kurtlar senin etini yemeye başladı / Kadir Gecesi’ni ihyâ ettin mi / Şimdi kurtlar etini yemeye başladı / Yedi gün sonra

00:34:00 Uzaktan bakar / Çok şiddetli ağlar / Beden de onun eserini görüyorsunuz / Uyuyor olsanız / Nerede senin evlâdın / Nerede senin samîmî arkadaşların / Ceset başka, ruh başka

00:35:00 Bir hediye gönder / Demin okuduğum hadîs-i şerîfte / Kıyâmet günü / Diğer ruhlarla / Kabrin etrâfında duruyor

00:36:00 Farklı meleklere de rûh deniyor / Âdemoğullarının / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in ruhu / Kadir Gecesi, Allâh-ü Te’âlâ’dan

00:37:00 Kadr Sûresinde geçen / Allah’tan izin istiyorlar / Onlara selam vermek için / Akrabaların ruhları / Duâ

00:38:00 Evlerine, âilelerine / Bize izin ver / Çocuklarımızı torunlarımız görelim / Uyurken çıkıyor bizden / Yanında birisi uyanık olsa / Hayattayken de görmüyoruz

00:39:00 Rûhu bilecek / Kendisi ruh hastası / Psikolojim bozuldu diye / Rûhun düzelir diyor / Ruh doktoru oldum diye / Psikoloji üzerine konuşan

00:40:00 Harama teşvik ediyor / Tam ergenlik çağlarımda / Senin psikolojin bozulur / On sekiz yaşında kızlarla gezerdi / Rûh benim Rabbimdendir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem bile / Millete haramları tavsiye ediyorsan / Kalplerinde maraz var

00:41:00 Allâh’a isyâna milleti çağırmazdın / Meleklerle berâber / Ervâh-ı ‘aliyye / Nebîlerin, sıddıkların / Bayram günü olduğu zaman / O acâib bir şey

00:42:00 Enes b. Mâlik Radıyallâhu ‘Anh / Ölü toprağa konduğu zaman / Dayanağımız / Methediyorlar / Rûhu ile müvekkel melek / Beni methediyorlar / Melekler adamı ne yaparlar / Burada sökmez / Onlar öyle söylüyorlar

00:43:00 Keşke sussaydılar

00:44:00 Recep’ten bir ay evvel / Receb’in ilk Cuma gecesi / Ey benim meleklerim / Receb’in ilk Cuma gecesini ihyâ ederdi

00:45:00 Kadir gecesinde / Bu gece ibâdet / Yirmi yedinci gece / Eskiden böyleydi / Şimdi tabî / Yeni nesil / Kim ne dinliyor / Ben doğruyu söylemeyi sürdürüyorum / İlk Cuma günü

00:46:00 Normal Cuma geceleri / Özel ibâdet / İlk Cuma gecesi / Hangi gün gömüldüysen / Bir sıkıntı olsa bile / Her Cuma gecesi / En bozuk adam benim / Ne var, başka bir şeyimiz yok

00:47:00 Mülk Sûresi ile / Onun için kardeşim / Evlerinin kapısında duruyor / Rûhu nerede ise / Bu saydığımız günler / Ne olur bu mübârek gece

00:48:00 Eğer cimri iseniz / Bâri bir Fâtiha okuyun / Bu kadar geçmişimiz var / Kimse hatırlamayacak mı? / Adamın hanımı ile evlenen var

00:49:00 Ey bizim mallarımızdan istifâde edenler / Bak! Biz size çalıştık / Sizden bizi hatırlayan niye olmuyor / Bizim sevâbımız yok / Yarım hurma ile canınızı cehennemden alın

00:50:00 Kırık bir lokma ile / Onlardan ümidi kesmiş bir vaziyette / Rûh olarak düşünürsek / Arkadaşının rûhu / Sadaka-i câriye bırakmış

00:51:00 Sen de biraz kabahati / Onlar seni duâdan unutmaz / Benim sohbetlerimi dinleyenlerden / Ama akrabama bakarsın / Allah için kardeş olacağız / Bırakmıyoruz birbirimizi / Sohbetten ayrılmayacağız

00:52:00 Şu anda Kadir Gecesi hükmündedir / Gece hükmüne giriyor / Komşuluktan / ŞEHİTLERİMİZ / Duâ / Vefat / Duâ

00:53:00 Vefat / Duâ

00:54:00 Duâ

00:55:00 HAYDER - İLAN

00:56:00 HAYDER – İLAN / 1466 SMS

00:57:00 Duâ / Bu hadîs-i şerîf uzun bir hadîs-i şerîftir / Hep sizi uyardım / Rûh demediği için

00:58:00 Cibrîl Aleyhisselâm’ın ismi geçiyor / O da meleklerden / Kum tâneleri biter / Karıncalar / Hepsi biter, melekler bitmez / Her karış dolu / Yedi kat yer de / Onun için melekler çok oluyor

00:59:00 Kadir Gecesi’nde yeşil sancak açar / Altı yüz kanadı var / Ancak Kadir Gecesi açar / Onu sırf Kadir Gecesi olduğu ümîd edilen / Sâdece Kadir Gecesi

01:00:00 Bir kanadı doğudan batıya ekleniyor / Dünyâyı kaplıyor / Haydi ey Allâh’ın melekleri / Ellerini tutuyorlar / Musâfaha / Anla ki meleklerin musâfahasına / Müminler ne duâ yapıyorlarsa

01:01:00 En umutlusu bu gece / İmsak oluncaya kadar / Orucu bağlıyorsun / İmsak olduğu zaman / Yerlerimize, göklerimize / Sefer, sefer, yolculuk / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ümmetlerinde

01:02:00 Allah ne yaptı onları / Özel bir nazar etti / Hepsini af etti / Dördünü bıraktı / Kim o dört / Kafayı gideren şey / Tevbe etmezse / Ana babasını / Ama ölmüşler / Râzı etmeye

01:03:00 Halasını aramaz / Akraba / Küs durduklarınızla / Kalbinde Müslümanlara / Çünkü onlar sahâbeye / On bin sahâbeyi / Diyen bir zihniyetin / İşte bu mübârek gecede

01:04:00 Duâ / 23:25’de / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ