MENÜ

Ramazan Özel
20 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 8. Bölüm

00:00:00 Kıymetli dinleyenlerimiz / Koronadan hasta yatan / Selim KÖROĞLU hoca / Duâ

00:01:00 Duâ / Selim hoca kardeşimiz / Duâ

00:02:00 Duâ / Çok çoğaldı / Kesinleşmiş kader olunca / Nûh Sûreleri okundu / Bir azaldı / Allâh-u Te’âlâ biliyor her şeyi / Kabûl olunmayacak

00:03:00 Allâh-u Te’âlâ bir kuluna / Duâ yapmasına izin buyurmaz / Dostların duâsı / Âyet-i kerîmede var / Müslümanın Müslümana duâsı / İctima ediyor / Kabûl eseri zuhûr etmiyor

00:04:00 Mevlâ’nın nezdindedir / Dosyada adı silinebiliyor / Geri kalan her şeyde değişiklik olabiliyor / Kazâ ve kaderi ancak duâ geri çevirebilir / İyilik arttırır / Ana babasından

00:05:00 ‘Azrâîl Aleyhisselâm / Bu var / Ama bana bu / Berâet Gecesi / Çünkü neden / Bir iyilik yapacak / Başkalarına iyilik yapmak / Anne babaya / En büyük ömür uzatma sebebi

00:06:00 Kazâ ve kaderi ancak duâ geri çevirebilir / Tirmizî hadîsinde / İnmemiş belâyı da / Duâ ile belâ / Müslümanın duâsı / Allâh’ın belâsı / Yıldırımı kapan / Paratoner

00:07:00 Veyâ orada insan / Duâ belâyı sâhibinin başına / Tirmizî üst kaynak / Kazâ-i mübrem / Mübrem: Muhkem / Kazâ-i mu’allak

00:08:00 Ğavs da ibtihâl etse / Üçlerden yedilerden / Kırklardan / İmâm es-Süyûtî / el-Hâvî / Dünyâ on dört kişiden hâlî kalmaz / Toptan bir belâ gelecek

00:09:00 Bu noktada peygamberler varsa / Bütün evliyâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den sonra / Yine onların kademi üzere / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Varaka b. Nevfel / Yine o dönemde bile / Bize ulaşan da

00:10:00 Makâmında devâm etmişler / Ğavs bir tânedir / Nukabâ / Hangi bölgede bunlar bulunur / Ebdâl / Missîsa / Adana Misis / Köyde mi? Merkez de mi? / Halep Müftüsü gibi sarığı olacak

00:11:00 Kimse tanımaz / Ziyâretine gitmez / Gizli zâtları bulmak için / Hocayım, müderrisim / Cübbesi niye şöyle değil / Hızır Aleyhisselâm’ı es geçersin / O zaman herkes

00:12:00 Ama o şekilde yansıtılmıyor işte / Yedi yüzler duâ eder / Beş yüzler duâ eder / O zaman iş ğavsa / O kitapta da / Rabıta kitabımda da kaynağı var / En son iş ğavsa gelir

00:13:00 Ğavs ne zaman Allâh-u Te’âlâ’ya / Ama kazâ-i mübrem ise / Tebeddülât / Allâh-u Te’âlâ / Rabbimiz ne buyuruyor / Sâbit bırakır

00:14:00 Yazıldığı anda / Hepsinin / İlm-i ezelînin zuhûr ettiği / Levh-i Mahfûz’da / Onun için Ğavs’da ibtihâl etse / Dünyâda ğavs yoktur denemez / Hayırda en ileri geçen kullar

00:15:00 Onların hürmetine / Ve onların hürmetine / Korona kalkmadı / Kimin hürmetine kaldırılıyor / Bakara Sûresinin / Bütün dünyâ fesâda uğrar / Ölüm oranı artıyor ama / Nama kılan hürmetine

00:16:00 İmam Süyûtî / Namaz kılan hürmetine / Allah ümmetinden / Hepsi isyanda içtima etseler / Dolayısı ile sâlihler var

00:17:00 Dâim ve kâim olacak / Kıyâmet günü / ‘Îsâ Aleyhisselâm’dan sonrası / Ümmetinden kimseler bulunacak / Çok özel bir cemaat / Hepsi ateştedir

00:18:00 Söven adamın / Âişe annemizin / Belâlar duâlarla kaldırılıyor / Kazâ-i mübrem / Mahv-u isbâta tâbî değil / Tirmizî’deki kadar

00:19:00 kazâ-i mu’allak’ta / İcâbet olunur / Bana verdiği özel bir makam var / O hadîsi bilmiyordum o zaman / İmâm Rabbânî Hazretleri

00:20:00 Kazâ-i mübrem / Bâzı evliyâullâh / Levh-i Mahfûz / Bir de var / Onların / Ama bâzen Levh-i Mahfûz

00:21:00 Veyâhut şu an koronanın / Biz kılıyoruz üç beş kişi / İmâm Rabbâî / Kazâ-i mübrem olarak yazılır / İlm-i ezelîde / Velîlere keşfettirilen

00:22:00 Önüne gelenin duâsı ile kalkacak / Ana babanın çocuğuna duâsı / Allah kabul ediyor / Benim duâm ile mübrem olan / Onlara mübrem olarak gösterilen / Allâh-u Te’âlâ

00:23:00 Abdülkâdir Geylânî / Ona duâ etmek nasîb olacak mı? / Hiç kimseye bildirmediği / Hiçbir peygamberin bile / Bedir Muhârebesinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Duâ eder / İnsanların kafası karışıyor / Benim duâm ile

00:24:00 Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / O peygambere tâbî olmuş / Kerâmetin de aslı / Hepsinin makâmı / Sünnetine uymasalardı / Azâba düşerlerdi / Öyle bir nokta gelir ki / O anda icâbet hâsıl olmaz / Siyerdebunları okuyoruz / Uhud / Hendek

00:25:00 Münâfıklar meydana çıkacaktır / Ona koronadan ölmek nasîb olacaktır / Ben kazâ-i mübreme / Onun başlattığı yoldan gidenler / Duâlarının bu bereketi vardır / O belâ kalkınca

00:26:00 Allâh-u Te’âlâ’nın kazâ-i mübremi ikiye ayırdığı / Birde vardır / İlm-i ezelîde / Biz zâten Levh-i Mahfûza da ulaşamıyoruz

00:27:00 O iş çok ince bir iş / Büyük velîlerden biri / İsmi şu an hâtırımda yok / Allâh-u Te’âlâ sana ne yaptı? / Sâlihlerden bir zât / Yüksek derecelerde / Makamlar içinde olduğunu düşünüyor

00:28:00 Çok perîşân oldum / Hiç yaratılmasaydım istedim / Ne yaptı ki / Makam yükseldikçe / Bir kere içimden / Bu kurak yer yağmura muhtâc değil

00:29:00 Bu yağmur buraya niye yağıyor? / Daha Mahşer kurulmamış / Kullarımın maslahatlarını / Bir düşünce / Vesvese kabîlinden / Kullarımın neye muhtâc olduğunu

00:30:00 Cennete gidecek / Yok olmayı düşünüyor / Cehenneme girecek birinin / Hayvanlara imrenecek / Cennette yüksek bir makam sâhibi / Meryem vâlide / Kocasız hâmile kaldığı için / Onun annesi olacağım

00:31:00 Hazreti Mehdî’yi kurtaracak / Onun annesi olduğu halde / O velî de / Ben yok olaydım diyor / Kazâ ve kaderlerle ilgili / Bu zâten peygamberlere

00:32:00 Bu âyetin tefsîrinde / Kerâmet olarak bildirir / Ebû Bekr Sıddîk Radıyallâhu ‘Anh / Hanımının karnındaki çocuğun cinsiyeti / Hazeti Ömer / Nihavend

00:33:00 Allâh-u Te’âlâ’nın kendi sırrına / Sana bana söyler mi / Bize düşen ne / Duâ duâ duâ / Ğaybına vâkıf değiliz / Tanışsak bile / hastamız var / Vatanımızda / Kıtlık / Susuzluk

00:34:00 Barajlar yüzde sekseni geçti / Belâyı duâdan başka hiçbir şey geri çevirmez / Aylardır size sohbet ediyorum / Kitabını yazdık / Şifâ duâları

00:35:00 Abdülkâdir Geylânî’den / Hepsinden aldık / Taşköprîzâde’den / Ne gücüm var ne vaktim var / Çoğunuzda aldınız / Duâ nasîb olduysa

00:36:00 Sevdiklerine vuruyor / Musîbet / Ama bunun kalkması tevbeye bağlı / Helallik almaya bağlı / Borcu varsa ödemiyor / Zarar vermiş

00:37:00 Bu belâ kalkar mı? / Kaç kişi duâ yapıyor / Ğavs bile / Bilmediğimiz için bize emredilen duâ / Bana duâ edin, kabul edeceğim / Adam öldü diye

00:38:00 Senin yaptığın / Günahları az ise / Adam on gün daha / Âhireti bakımından / Mahşerde şurada burada / Âhiret penceresinden nazar ettiğinde / Perde arkası kendisine gösterilse / Kabir azâbından kurtuluyorsam

00:39:00 Sizin de adınıza konuşabilirim / Orada bir garanti veremiyoruz / Bir söz verilmiyor / Allah biliyor tabî / Yukarıda da çoluk çocuğun

00:40:00 Kimseyle görüşmeden / Ben şüphesiz inanıyorum / Delirecek duruma geliyorum / Bütün peygamberler canının derdine düşmüş / Biz kimiz yâ / Bize âhiret lâzım

00:41:00 Ölüm istemeyin / Bir zorlamayla / Ruhsat var / Tâviz verebilirim / Yaşamak hayırlı ise / İllâ da edecekseniz / Kötüyseniz tevbe

00:42:00 Âfiyetten daha sevimli / Kadr Gecesi olduğunu bilsem / Dokuzuncu gece / Geçen bir sohbette / Bunlarda gaflet etmek / Anadan doğmuş gibi

00:43:00 Çok da acâib bir geceydi / Önemlidir / İkinci gece, üçüncü gece / Âişe annemiz / Âfiyetten başka bir şey istemem / Korona hiç bulaşmaz ona / Âfiyet Müslümana yarar / Nimeti bol oldukça

00:44:00 Âfiyet istemesi lâzım / İnsanlara faydası olur / Yüzde yüz duâlar kabul / Âfiyet belâsızlık / Amellerinin bozulmaması / Din âfiyeti / Elden ayaktan düşmemek / Mahrûm kalmamak

00:45:00 Kimseye muhtâc olmamak / Kabir azâbı görmemekten / Ahiretteki âfiyet budur / Âişe annemizin / Biz hastalık istemeyeceğiz / Biz âfiyet isteyeceğiz

00:46:00 Başa baş kurtarsak / Bizim yaptığımız duâlarda / Ben parayı bulamadım / Hoca senin dediğin / Duâ edin, kabul edeyim / Duâ eden duâ ettiği vakit / Biraz da sen kendini sorgula

00:47:00 Ben duâyı üç şekilde kabûl ederim / Mûsâ Aleyhisselâm’ın duâsı / Kırk sene sonra çıktı / Zamânı ben belirlerim / Âhirete sevap olarak / Dünyâda kabûl olmadığına

00:48:00 Keşke dünyâda / Karnın ağrıması / Ölene kadar bile çeksen / Onun eseri görülmedi / Ama âhiretteki / Bütün duâlarımızın kabûl eserini / Hakîkî sonsuz

00:49:00 Bütün mahşer halkında

00:50:00 Hepsine belirli miktâr üzere / Sınırı belli olan / Ey benim meleklerim / Sevaplarımı / Dökün buyuracak / Mîzân, ölçü birimi / Belâ çekmemiş velîler de var

00:51:00 Şu belâlara sabredenler kadar / Onlar muvaffak olmuş / Keşke dünyâda / Demirden makaslarla / O acılar geçti / Ama buradaki sevâbın / Yâ ânında kabul ederim

00:52:00 Ben duâ ettim, niye kabul olmuyor yâ diyenin duâsı / Yirmi beş senedir yaptığım duâ / Şu anda kabûl eserini görmedim / Kesmem / Duâm devreden çıkacak / O mesele âhirete kalacak

00:53:00 Ümmetle ilgili olduğu için / Müslümanların hizmetine rücu ettiğini / Sen de aynısın / Vaktini bekle / Âhirette sevap olarak karşına çıkacak / Bu iyi bir şey olmaz / Rabbim karar versin

00:54:00 Yaklaşım da iyi değil / Allâh-u Te’âlâ kesinlikle senin duânı kabûl etti / Duâ / Bu îmanla ölebilirsek / Günahlar sevapları sildiremez / Sâlih amelleri / Duâları iptâl ettirse / Milleti nasıl bilirsin

00:55:00 Ümmet günahkâr / Ramazân-ı şerîf / Bir milyon / Cehennemlik / Cumada saat başı / Bu gece ümit arttı / Yirmi dört milyon / Namzet sayısı artınca / Denizin köpüklerinden fazla

00:56:00 Bir kere / İftara az kalmış / O âna ulaştığınızda / Bütün günahlarını batırır / Güneş battı, seni de batırır / Biz âfiyet isteyeceğiz

00:57:00 Ramazan kitabımızdan / Cennet istemeyi arttıracağız / Yarın o hadîs-i şerîfi işleyeceğim / Kelime-i Şehâdet / Dilden düşürmeyeceğiz / Yüz başına geldin mi

00:58:00 Dersin ama hadîs-i şerîfler / Tekrâr edildiği için / Yüz kere diyene kadar / Hangisi efdal / İlmî olarak / Serserinin biri / Var olan yerde hazfediyorlardı

00:59:00 Buna devâm edersin / İstiğfâr / Onun üç keresi bile / Cehennemden çok sığın / Kaçıncı geceye geldik / Çoluk çocuk mutlakâ okuyun

01:00:00 İFTAR DUÂSI / Âmîn

KULLANICI YORUMLARI
  • Büşra
    25 Nisan 2021 18:48
    Çok iyisin
YORUM YAZ