MENÜ

Ramazan Özel
18 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 6. Bölüm

00:00:00 Ramazân-ı şerîfin bir mübârek gününde / Hamd-ü senâlar olsun / Bir hadîs-i şerîf / İmâm Rabbânî Hazretlerinin

00:01:00 Bütün mânâları / Bâzı konularda / Her akşam iftara bir saat kala / Duâ / En son kaldığımız noktada / İki ders oldu / Cem etmek lâzım / Özelikle oruçluyu iftâr ettirmenin

00:02:00 Kim bir oruçluya bir iftarlık verirse / Dünkü derste işlemeye çalıştım / Günahlarımızdan kaynaklanıyor / Ne geldiyse başınıza / O sebeple vuruyor belâlar / Herkes bir şikâyet ediyor

00:03:00 Kimisi oğlunun isyânından / Bir sebebi olmalı / Diyelim ki terfi-i derecâta / Nûh Aleyhisselâm’ın oğlu / Lût Aleyhisselâm’ın karısı / Yoksa dersinizi ki o zaman / Bir belâ geldiyse

00:04:00 Şahsen ben kendimi örnek vermek / Başıma gelen hastalık / Kıtlık, kıllet, zillet / Derecelerime terfi / Günahlarımı hatırlıyorum ve biliyorum / Bunları ne zaman sildirdi de / Dolu tânesi gibi / Bir Müslüman

00:05:00 Musîbetlerin keffâreti / Risâle açtım / Maalesef / Kadere itiraz oluyor / Ecirlerde habt oluyor / Çektiğin hastalık / Yanına kâr kalıyor / Millet şöyle, millet böyle / Râzı gelmeyen

00:06:00 Allah ğazab eder / Bizim başımıza gelenler / Oruçluya iftarlık verenler / Ramazan farz oruç / Bir farz işleyene / Bin kat nerede var yâ / Bir güzel amel getirene

00:07:00 Hal böyle olunca bu mevsim kaçırılır mı? / Ben ezbere öyle biliyordum / Kendim ilk kaynağından aldım / Ekleyecektim / Bir içirmek içirir

00:08:00 Allah onu suvarır, içirir / Bir içişle / Kim ondan içerse / Bir kere içse / Suyu sütten beyaz / Kardan soğuk / Kullar tarafından sayılamayacak

00:09:00 Kim ondan içerse / Ebediyyen susamayacak / Sonsuza kadar bir daha susuzluk çekmeyecek / Birçok insan kovulacak / Mu’tezile’de allâme dolu / Vehhâbîleri görmüyor musun?

00:10:00 Onlar hepten çapulcu takımı / Mekke’de / Bin Bâzları, cambazları / Kabirleri ziyâret / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in kabrini ziyâret / Gelmişken bir de / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem benim kabrimi ziyâret eden

00:11:00 Bu tarîklerden dolayı / Sırf bunlara reddiye olmak üzere / Bunlar uzantıları / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem hattâ üzülecek / Müslüman ümmetçiklerim / Havz-ı Kevser’den içmek / Sıratı geçemeyen / Öyle kolay

00:12:00 İçmesen cayır cayır yanarsın / Bir gün ki miktârı / Elli bin sene / Oralarda zikrediliyor / İnsanların ter göllerine batacağı / Batıracak kadar / Kafasını geçiyor / Bir ayak on kafanın üstüne / Elli bin sene süreceği

00:13:00 Burası da basık / İki metre adam gelse / O kadar yakın / Güneş buraya gelirse / Ölmek olmadığından / Eriyip su olursun / Kim bundan muaf olacak / İnsanlar arasında hüküm verilene kadar

00:14:00 Bütün insanlar / Güneşle arasında / Şemsiye, matariye / Sadakası varsa / Sadakasının gölgesindedir / Sadaka verene özel çadır yapılacak / İftarda fakir fukaraya / Eskiden korona yoktu / Bâzı insanların evi müsaitti

00:15:00 İkram yapıyor / Şimdi onu da yapamaz / Kimse kimseyi çağıramıyor / Bildiklerinin dışında / Hapşırabilir / O da câiz değil / En kolay yol; derneklerle / Yurtdışında / Burada çok pahalılık var

00:16:00 Bir fitre bile / Kimseyle görüşmeden, yaklaşmadan / Bir telefonla berâber / HAYDER’e / Atıyorsun / On kişiye iftarlık / Bin lira atıyorsun / Yemen’de / Etiyopya’da

00:17:00 Türkiye’de de var / O paranın içine su da dâhil / Susuz olur mu? / Bu arada ne vermiş oluyorsun? / Ezberden söyleyemem / Hadîs devâm ediyor / Bir de oruçluya iftâr ettirirse

00:18:00 Gönderilecek belâ kalır mı? / Bütün millet böyle konuşuyor / Günahlarımızdan / Durumumuz aynı / Günahlarımız var / İftarlık vereceğiz / Bu müjde / Allâh’ın vahyi bu / Kesinlikle vahiy

00:19:00 Deneyin / Muhammed Hakkî Nâzillî / İnanmıyorsanız deneyin / Tecrübe göğe kalkmadı ki / Bakınız belâlarınız kalkıyor mu? / Entübe / Ciğer çalışmıyor

00:20:00 Mesajla on lira on beş lira / Sen nesi oluyorsun? / Babandır / Ben teyzemden çok / Ver onun niyetine / Bu kadar çâre ve çözüm / Nereden bulacaksın fakir

00:21:00 Ben de ihmâl ediyorum / Amel etmem lâzım / Niyet edeceğim / Öyle insanlar var / Bir kişiye iftarlık versen / Bir oruçlu / Kazanmak kolay oldu / Allah ona bir içim nasîb eder / Hem sadaka verdiği için

00:22:00 Aynı zamanda su da verdiğinden / Güneşin altında kalmıyorsun / Sana işlemiyor / Ciğerler paramparça olmuş / Sâniyede ölecek / Dudaklar patlamış / Başa gelen durumun 

00:23:00 Sanki bu yetmiyordu / Çölün sıcağında / Beynini kaynatır / Kuma koyduğun zamanda / Tavan boyu yakına getirilirse / Bir düşünün bunu / Bu haktır, gerçektir / Bu olacaktır, hepimizin başına gelecektir

00:24:00 İnsanlar arasında hüküm verilene kadar / Herkes sadaka vermedi ki / Hafîf gölgede delikler oluşabilir / O da adamı biraz uyuz edebilir / Deldirmeyeceksin

00:25:00 Çok zengin yâ / Bizim millet o şuurda olmadığı için / Ben yine zekat veriyorum / Herkes de beş vakit namaz kılmaz / Efendi Hazretleri / Bak, Rabbimiz ne kadar nimetler veriyor / Biz de namaz kılıyoruz

00:26:00 Zengin karıları var / Koli dağıtmaktan / Sokak sokak geziyoruz / Bir mânâda / Enflasyon / Herkes muhtâc / Haberlere geçer / Ramazan yardım kolileri getiriyoruz / Haberlere çıkar / Mısırlı futbolcu

00:27:00 Mısır Devlet Başkanı / Ben bu villayı kabul etmiyorum / Devletin malından hediye ediyor / İhtiyacı olanlara verin / Villayı ver, onu da alır / Mısırlı Arap / Haberlere çıktı / Riyâ katmayacaksın / Sadakayı deldirmeyeceksin

00:28:00 Delik kalkanlar / Neyle deldirilir / Söz taşırsan / Sadaka da sıkıntı ne? / İnsanlara gösteriş için / Şu kadar zarf dağıttım / Sensin muhtâc / Yoksa ciğerin patlayacak

00:29:00 Kendine iyilik yapıyorsun / Gösteriş yaparak / Malını başa kakarak / Benim de sana bu kadar iyiliklerim var / O adama iş gördürülür mü / Başa kakarak, eziyet yaparak, laf sokarak

00:30:00 Ağızlarından çıkan ne büyük kelimedir / Çalışmakla olsaydı / Kömür ocağında / Körüğün önünde / Ateşle / Potanın başında çalışıyor / Mevlâ’nın taksîmâtı / Rızka rızâ

00:31:00 Efendi Hazretleri çok okurdu bunu / Dünyâda da ızdırâb çekmez / Ben teheccüde de kalkıyorum / Sadakalarınızı iptâl etmeyin / Sadaka verirsin

00:32:00 Ama gösteriş yatın / Eziyet yaptın, kalp kırdın / Her işin yeri başka İslâm’da / Düz bir taşa benzer / Kuvvetli bir yağmur / Azıcık bir yağmur bile yağsa / Kovadan boşalırcasına

00:33:00 Senin hayrından eser kalmaz / Sevapların boşa akar gider / Bahçenin sâhibi / Bir şeye gücü yetebilir mi / Çimen bile çıkar mı / Toprak kaydı gitti / Kendi kesbetti / Bu adam da orada / Oraya biraz kum koydu

00:34:00 Bir de ümit bağlıyorsun / Nerede bulursun / Ufak tefek olsa / En ufak bir yerden yol bulsa oradan gider / Koyu gölge yapmıyorsun / Öyle bir gölgelere girdireceğiz ki / Eğer üstündeki çadır / Yansıma bile beni uyuz eder

00:35:00 Sarı ışık yaptırıyorum / Bir şey göremem / Koyu gölge diyor / İftara yaklaşmışsın şu saatte / İftarlık bölümler / Bir şey diyen yok / O gölgeyi o zaman hak edersin

00:36:00 Başa kakma tehlikesi / Çünkü adamı tanırsan / Yüz yüze geldiğinde bile / Nefis gelir / Bunlar iptal sebepleri / Hem fakir fukaraya / İptal olma tehlikesi bakımından / Bir kere / Bir içmekle berâber

00:37:00 Eli bin sene Mahşer’de susuzluk çekmez / Ölüm olsa bin kere olacak / Ölüm ona her cihetten gelecek / Ama o ölemeyecek / Bir de arkasında / Katı, kalın, şedîd / Allâh’ın azâbı mı bitti

00:38:00 Sadaka vermemekten / Genel mânâda düşünürsek / Komşusu açlıktan ağlıyor / Fitrelerini vermiş / Durumu da var / Bağırmasına lüzum yok / Benim zekatımı ben bu sene bitirmişim / Fitrelerimi de verdim

00:39:00 Şimdi benim farzımda tamam / Benim de yine durumum var / O zaman diyor / Yakının olan / Durumuna vâkıf olduğu / Daha vermem gerekmiyor / Açsa, açıksa, inim inim inliyorsa / O zaman da teayyün eder

00:40:00 Komşusu açken / Kılıçdaroğlu / Tok yatan / Burada zekattan varsa / Komşusu açken / Yakın komşu, uzam komşu / Komşu hakları / Görsek

00:41:00 Siteler / Yakın komşu, uzak komşu / Yakın arkadaş / Yolda kalmış / Zekattan vereceğim bitti / Bu gölgeyi / Mahşer’e gitmeyelim / Sonra eziyet yapmayalım

00:42:00 Gölgeyi deldirmeyelim / Birçok âyet var / O vakit gölgeyi hak ederiz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in mübârek elinden / Cennete azapsız girmek / Duâ / Akâid derslerimizi / Akîde-i Tahâviyye

00:43:00 Ehli Sünnet i’tikâdında olduktan sonra / Ey Mu’âz / Dînini hâlis kıl / Az amel sana yeter / Bütün dünyanın fakir fukarâsını

00:44:00 Onun için kardeşlerim / Sadakamıza sâhip çıkalım / Kolay, muhâfaza zor / Kazanmak yıllar ister / Bir kibrit, gitti depo / Belki sana beş sene yetecek / Kim oruçluya bir su içirirse

00:45:00 Cennete girdikten sonra açlık olur mu? / Adı cennet / Ne yorgunluk ne zahmet / Susuzluk adamı ne kadar yorar / Bize ne yorgunluk vuracak / Cennet böyle bir yer

00:46:00 Harâretten dolayı değil / Şu anda daha iyi hissediyorsunuz / Şimdi iftarı nasıl bekliyorsunuz / Suyun ne kadar önemi var / Sen şimdi iftarla berâber / Susuzluk gitti / Hurmayla açardı / İki şeyle oruç açılır

00:47:00 Hurma yoksa zeytin rivâyet yok / Hurma yoksa su / Hurma yesen de peşine su var / Damarlar ıslandı / Dokuz saat on saat / Orucun uzun olduğu erler var / Batı cihetinde falan

00:48:00 Geri kalan gündüz / Duâda inşâallâh denmez / Çok büyük yanlış yapıyorsunuz / Şifâ versin dedikten sonra / Allah sana bol rızık versin / Sakın sizin biriniz

00:49:00 Yasaklanan bu / Çok tehlikeli / Duâ âdâbı diye bir şey var / Hiç mi okumadınız / Şu olur / Verir dersen olur / Farkı fark ettiniz mi? / Her yerde inşâallâh denmez

00:50:00 Adamın başına belâ gelmiş / Her şeyin yeri var / Ondan sonra / Korona / Ecel ileri geri yapmaz da / Fazla eceller / Dökülen dökülene / Biz de yol üstündeyiz

00:51:00 Din çöker / Medreseye gidemezsin / Kimisi kardeşine bakıyor / Sabah uğrarsın / Bu internet kolaylığı / Youtubenin kolaylığı / Ya kitaptan okunur Efendi Hazretleri

00:52:00 Zikir ve mürşid-i kâmil / Daha birinci basamaktayız / Dinlemek daha kolay geliyor / Bu kadar sohbet / Para yok, pul yok / Bunun dışında para

00:53:00 İlim lâzım / Duâyı doğru yapacaksın / Allâh’a yalvarmasını bilirsen / Ramazan’da mahrûmiyet yok / Ramazan’da Allâh’ını zikreden / Başı rahmet, ortası mağfiret / Zikret

00:54:00 Ramazan’a özel / Boş dönmez / Kaç dikiş atacaksın / Amelinde noksan olur / Hem su ver hem zikir yap / Her farz yetmiş farz / Helâk olacaksın / Cennete girene kadar

00:55:00 Ebedî kurtuldu / On liralık on beş liralık / Bu kadar bir rakamla / Her dernek için / HAYDER / Başka bir sadakaya gitmez / Su kuyusu açan da / Oruçluya diyor / Her amelin farklı fazîleti var

00:56:00 Bitiremedim / Eb’uş-Şeyh / Kim Ramazan ayında / Helâl kazancında / Kamu parası var mı / Bir memuriyetten mi geldi / Aldın oradan bir harçlık / Ne işler dönüyor / Seni biraz göreyim

00:57:00 Onlar da onu görüyor / Piyangodan mı kazandın mı / O kadar da kolay değilmiş / Yine bir kayıt düşüyor / Şevval orucu da olabilir / Bu anlatacağımız müjde / Başı Ramazan

00:58:00 Ramazan’ın bütün gecelerinde / Bu gece verdi / Bütün Ramazan gecelerinde / Kadr Gecesinde Cebrâîl Aleyhisselâm / 27. Gece / Herkes kurtulacak

00:59:00 Meşâyıhın / Hasan hoca / Bu sene yirmi yedi ile girdiği için / Cebrâîl Aleyhisselâm’ın / Sen bir oruçluya iftarlık ver / Bir hurma da iftarlık verse

01:00:00 Tadımlık süt verse / Bir yudum su ile / Oruçluya / Hele ki Ramazan ayında / Cebrâîl Aleyhisselâm / Musafahaya devam

01:01:00 Kalbinde bir yumuşama / Gözyaşları / Bu şey değil ki / Yok hurma ye / Gözyaşı ne ile artıyor / Günah işlersen / Merhamet gelmez / İstiğfâr edersen / Derileri kalpleri / O adamın verdiği / O katılığı şiddeti

01:02:00 Birkaç çeşit / Bir avuç buğday / Yanında bir lokma ekmek bile / Bir tadımlık süt / Bu sahâbe olmasa / Bir içimlik su / Git oradan çeşmeden / Osmanlıdan kalma / Bir yudum su ile Allah bu sevâbı verecek

01:03:00 Ramazân-ı şerîften a’zamî derecede istifâde edelim / Çoluk çocuğunuza da mutlakâ öğretin / Bu kelimeleri çok seviyor / Âhiret işlerini yoluna koyacak

01:04:00 İftar Duâsı / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ