MENÜ

Ramazan Özel
17 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 5. Bölüm

00:00:00 Duâ / Geçen gün okuduğumuz hadîsi- şerîf / Günahlar af olunca / Evlerinizdesiniz

00:01:00 Bugün yine bu hadîs-i şerifle ilgili / Birçok derste söyledik / Bir sene geçmekte tabî / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / İmâm Rabbânî

00:02:00 Zikrediliyor / Kendi kârlarına konuşuyoruz / Öyle bir hazîne / Birden geçiyor / Sayılı günler / Birden bakacağız / Kadr Gecesi olmuş / Bayram Gecesi / Bu sene nice kardeşlerimiz

00:03:00 Ölümü iyice düşünerek / Dünyâda her şey / Hasenât ile gelenler / Kur’an âyeti bu / Güzel amelle / İşte fitre / İnsanlara iyilik

00:04:00 Çoluk çocuğu terbiye / Ben zâten hanımıma bakmaya / Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bunu / Elbise alıyorsun / Niyet mühim / Kendisi için sadaka yazılır / Sadakanın en faziletlisi / Hanımının ağzına koyduğun

00:05:00 Ben çalışıyorum, kazanıyorum / Kız çocuklar / Erkek kadın / Halvet olmadığı bir ortamda / Sadakanın en fazîletlisi / Yaptığın işin şuurunda olarak

00:06:00 Yedirirsin, içirirsin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in hadîslerini bilmediğinden / Rüşvetten / Helal kazanmak / Ben de Allâh’ın kullarından olan

00:07:00 Beni sebep etmiş / Sadakama, hayrıma / İhtisâb olmasa / Kadr Gecesinin kıyâmı da / İhtisâb ne demek? / Âdet kabîlinden / Alışmışız / Yadırganırız / Âdet: alışkanlık demek

00:08:00 Din ibâdet / Kulluğun şartı niyet / Herkese niyeti ne ise o gelecek / Bunda sevap olur mu? / Oruç bana âittir, mükâfâtını ben vereceğim / Bir insan yemesini içmesini

00:09:00 Bunu gençler anlar / Öyle bir durum hâsıl olmaz / Ama tabî şehvetin galeyânı / Gençlerde oluyor / Evdesin bilmem ne / Cinsel istek hâsıl ediyor / Ne var zâten / Çok önemli bir şey değil

00:10:00 Yemek içmek istemez / Yemek içmekten sonra / Şehveti yani canının istediği / Benim hâtırım için / Bugün benim için / Bana kim sesap soracak? / Her şeyi alır yersin

00:11:00 Her işimizi görüyor / Son derece şehvet / Allah için / Zina ağzında da / En büyük haramlardan / Hiçbir ibâdet / Zikir dâhil / BU noktada oruçla yarışamıyor

00:12:00 Efendi Hazretleri çok okurdu bunu / Benim diyor ben / Mükâfâtını ben vereceğim / Sevâbı cennet değil / Benim diyor, bana kavuşacak / Farklı bir amel

00:13:00 Millet ne der diye olmayacak / Aynı hadîs Buhârî’de / Bu da terâvîh hakkında / Üçü de Buhârî’de / Kim Ramazân-ı şerîfte oruç tutarsa / Duâ / Kim Ramazan’da gece kıyam yaparsa

00:14:00 Kalktı süt içti / Telefonla ararlardı / Hacı Cevdet Efendi / Sütünü iç yat / Burada ne yapacaksın / Kıyâmü’l-leyl / Dışında şartlar

00:15:00 Kıyâm: ayakta durmak / Allâhımız Kur’ân-ı Kerîm’de

00:16:00 O ibâdetin en büyüklerinden / Gulsedip teheccüt namazında ayakta durmak / Kıyâmü’l-leyl / Osmanlı şeyinde / Türkiye’de böyle oluyor / Mekke’de Medîne’de

00:17:00 Yatsı’nın hemen peşine / Ramazân-ı şerîfte çok büyük müjde var / Gecenin kıyâmı / Dört rekat kılsa / Teheccüdün ayrı fazîletleri / Gecenin kıyâmı / Allah size sevap versin diyor

00:18:00 Kıyâm ne demek? / Ayakta durma şartını yerine getirmek / Zâten onlar berâber sayılıyor / Her rekat için / Terâvîh namazı kılarsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem yirmi rekat kıldırdı / Hazreti Übeyy b. Ka’b Radıyallâhu ‘Anh

00:19:00 Hazreti Ömer Radıyallâhu ‘Anh / Bütün sahâbe-i kirâmın hayatta olduğu / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i direk dinlemişler / Hep yirmi rekat kılmışlar

00:20:00 Onun bunun lafına ne bakıyorsun / Yatsının son sünnetine sayılmış olur / Kim Kadr Gecesinde kıyâmda bulunursa

00:21:00 Sahur yemeği / Üçte ikisi ayakta duracaksın / Biraz istiğfâr ediyorsun / Yatsıyı cemaatle kıldıktan sonra / Sahura kadar yatsa / Daha artık nâfile namaz kılamaz

00:22:00 Evde ocakta / Çoluk çocuğum / Korona tedbirleri açısından / Aynı sofrada / Arada bir kişilik / Tek kişi ile / Öyle de olsa / Biraz uzak arkada

00:23:00 Korona tedbirlerinden / Evde de cemaatle / Evde de cemaat bulamazsın / Terbiyeden âciz kaldık / Evlerimizde bînamazlar var / Namazı terk eden kadar

00:24:00 Duâ / Babanın çocuğuna duâsı / Ramazan ayında duâ reddolunmaz / Sen benim ağzımla / Bana öyle dillerle yalvarın ki / Ben kendi dilimle / Senin adına işlemedim / Benim dilim senin hakkında / Birbirine duâ edelim

00:25:00 Çok düşünelim birbirimizi / Aman kardeşlerim / Kadın namaza müsait olmayabilir / Kocası kılmayan daha çok / Bizim halkımızda / Kadınlarda fazla / Kırk beş senedir cemaat içinde

00:26:00 Bizim külliyedeki sohbetlerde / Kimsenin gizleyeceği / Kadınlar / İki bin dört yüz metrelik / Üst katta / Oranın da yarısı doldu / Hanımlar da gelsin / Erkekler / Beş on bin

00:27:00 Yollarda doldu / Ben nereden bileceğim / Üç misli ilme merak / Erkeklerden üç kat / Duâ / Cemaatle olsa / Kadın ne yapacak?

00:28:00 Kim Ramazan’da terâvîh kılarsa / Kadr Gecesinin terâvîh’i / Genel mânâda / En ümitli gece / Yirmi yedinci gece / İbâdeti arttırma söz konusu / Bu Cuma hutbesi

00:29:00 Çıktı da / Çok kuru kuruya olmuş / Biraz bu şerh işini düşünsünler / İnanarak / Herkes her şeye inanır / Neye inanarak? / Kur’ân’a ve sünnete / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ve sahâbenin

00:30:00 Öbür hadîste / Sünnet ve müstehab olduğuna / İnanarak da neye inanarak / Hak ve gerçek olduğuna / Çünkü Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Gece ibâdetinin önemini anlatmış / Âyetlerde var

00:31:00 Gece kalk, secde yap / Bu emirlere / İnanarak / İnanma lafını kullanmayalım / Îmân, dînî bir tâbirdir / Adam büyücüye de inanır

00:32:00 Kendisine indirilen / İlk müminler / Îmân ederek / Eğer diyor benim bütün kullarım / Siz deyince sahâbe de giriyor / Sizin inandığınız gibi / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ve ashâbı / Deccâl

00:33:00 Sen nasıl inanıyorsun? / Deccâl televizyon diye inanırsan / Hakîkî Deccâl / Bedenler dirilmeyecek / Yaşar Nurî / Öldükten sonra dirilmek haktır / Ruhlarla ilgili / Böyle inanan Müslüman olabilir mi?

00:34:00 Kemiklerden bahsediyor / Kemik bedenle alakalı / Un ufak olmuş / Biz nasıl diriltileceğiz / Rabbime andolsun / Bütün itirazları neye?

00:35:00 Öncekilerde sonrakilerde / Hepsi orada toplanacak diyor / Oun için / En açık delîl / İnsan sanıyor mu ki / Kâfir, müşrik

00:36:00 Tefsîr yazmış / O tip, o kafada hâlâ var / Parmak uçlarını bile / Hiçbirinin parmak izi / Birinciya yapan ikinciyi yapamaz mı? / Kim Ramazan orucunu tutarsa

00:37:00 Hutbede bunu trank geçti / Hutbede kısa konuşmak sünnet / Ve özellikle orucun / Sevâbına inanarak / Detayını elli saat / İtikad dersleri / Ortalamasına baksan / IŞİD gibi inanırsan

00:38:00 Mu’tezile gibi / Allah zorla içirtiyor dersen / Allâh’ın misli benzeri / Allah hakkında anlatırsan, dinlersen / Kâbe’de hatimle kılıyorlar / Duruyorlar, duruyorlar

00:39:00 Südeys / Âmentü esaslarına / Habîbim! Senin ve ashâbının / Rasûlüllâhın kabrini ziyâret

00:40:00 Melekler bile yemekten içmekten / Îmân ederek diyor / Ehli Sünnetten kıl kadar ayrılmak / FETÖ’nün cemaati / Sizin inandıklarınıza

00:41:00 İşte onlar mutlakâ hidâyete / Eğer sizin / Sizin gibi inanmaktan / Onlar ancak / Şık ayrı bir şık parça / Muhâlefet etmişlerdir / Ben de Müslümanım diyor / Mehmet OKUYAN / Dört kuş / Kuşların diriltilme olayı yok diyor

00:42:00 Meryem validemizin babasız çocuk doğurma / Kur’an’daki bu kadar âyete rağmen / Ateisti deisti / Kaç tânesinin îmânı / İlhami GÜLER / Bu âyetlerin Kur’an’dan çıkartılması

00:43:00 Lügat mânâsı ile / Arapça dil gramer / Mânâ verilir mi yâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem ve ashâbının oruca / İnanmaları nasıl / Bundan yüz çevirirlerse

00:44:00 Cemaat topluluk / Amelinde bozukluk olur / Bir karış diyor / Kaç santim / Ayrı şıkka düşerse / İslâm ipini / Kölelerin boynuna / Biz de İslâm ipini / Duâ

00:45:00 Çok önemli bir duâ / İslâm ipini / Tirmizî hadîsinde / Bir karış miktârı cemaatin / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in cemaati olan / Bugün ben ve sahâbem / Kıyâmete kadar

00:46:00 Hepsi ateştedir / Gavurum diyen yok ki / Hele o Şî’a / Biz onu koruyacağız buyuruyor / İnanarak denilip geçilmez / Sevâbını Allah’tan bekleyecek

00:47:00 İflâs ediyor, batıyor, batırıyor / Hasbî olacak / Allah için / Hadi arkadaşlar / Şimdi insanların arasında / Bu gece ibâdet / Birbirine bağlıyorsun / Ehli Sünnete göre doğru dürüst / Allah’tan bekleyecek

00:48:00 Orucun sevabına inanarak / Kimseden bir şey beklemeyerek / Geçmiş bütün günahları / Zayıf hadîsler değil / Gelecek günahları bile affedilir / Allâh-u Te’âlâ gelecekte yapacağı

00:49:00 Îmanlı ölecek / Terâvîh bir de Kadr Gecesi / Ama bütün mesele / Allâh için amel / Yarın ki ders çok önemli / Anlaştık, oturun, dinleyin / Duâ

00:50:00 Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • Gülşen Kulaç
    18 Nisan 2021 15:38
    Selamun aleyküm hocam ben sakaryadan, bu acize dua ediniz Ramazanı şerifiniz mubarek olsun rabbim sizi başımızdan eksik etmesin biz senden razıyız sana şahidiz rabbimde razı olsun sağlığınıza duacıyız ALLAHA Emanet olun canım hocamız başımızın tacısın
YORUM YAZ