MENÜ

Ramazan Özel
16 Nisan 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 4. Bölüm

00:00:00 Geçen derslerden kalan / Bu arada

00:01:00 Ramazân-ı şerîfte çokça yapmamız emredilen / Bu mübârek Ramazân-ı şerîf fırsatlarda getiriyor / Zikirle istiğfarla / İnsan ânîden ölecek

00:02:00 Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman / Bana birkaç dakîka ver / Ömür verdi kurban olduğum / Bunun ne mânâsı var / Koronadan / Ecel geldi cihâna

00:03:00 Bize ölümün yakın olduğunu gösteriyor / Böyle imkanlar var iken / Gâfil insan / İstiğfâr etmiyor / Kimisi / Fren de yapmamış / Ramazan geldi / Onlara fark etmiyor

00:04:00 Beni geri döndür diye yalvarıyor / Terk ettiğim / Okumadığım âyetler / Yapmadığım zikirler / İhmâl ettiğim / Geri bıraktığım / Bir telâfî imkânı bulurum da / Allâh-u Te’âlâ’nın cevâbı

00:05:00 Ölmek üzere / Aslâ! Geri bırakmam / Önüne doğru devam / Kabir, Münker Nekîr / Önüne bak / Şüphesiz o öyle bir kelime etti ki / Bizim katımızda ona icâbet edilmeyecek

00:06:00 Dostumuz değil / Onlar da / Dostlar işlerini yoluna koymuşlar / Yatırımlar yapmışlar / Niye beni geri döndür desin / Çabuk götürün beni / Pis dünyâda, leş dünyâda / Döndürün beni

00:07:00 Kendi söylüyor onu / N bir peygamber / Zâyi etti / Gaflette geçirdi, şimdi ne faydası var / Berzâh: geçit / Beden dünyâda

00:08:00 İkisi arasında bir geçit / İnsanların / Aynı insan defnolunduğu / Kabrinden mahşere / O âleme / Bekleme âlemine geçti / Sûr’a üflendiği vakitte / İkinci nefha dirilmeleri için / Artık aralarında o gün

00:09:00 Bürokrattanmış / Zengin iş adamlarındanmış / Kimin oğluymuş / Nesepler hükümsüz / Ameli adamı geri bıraktıysa / Mahşerde onu geri bıraktı / Bu geride kaldı / Nesebi onu ne yapamaz

00:10:00 Şükrün, Kur’an tilâvetin / Böyle güzel amellerin varsa / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’e komşu yapar / Amelin düzgün ise / Ben falanın oğluyum / Onun anasıyım / Bunlar ne yapamaz / Cennete doğru ilerletemez

00:11:00 O ayrı bir şey / Nesepler devreye giremez / Kimse kimseye laf söz açamaz / Altı bin sene olmuş / Kabirde yattıkları / Yedi bin sene / Oğlunu kızını görmemiş / Beden mânâsında / Mahşere çıkmış

00:12:00 Hal hâtır etmez mi? / Ne haldeydin / Şimdi burada cennet tarafını mı bekliyorsun? / Bunu soramazlar / Kişi kardeşinden kaçacak / Hanımından kaçacak / Herkesin işi başını aşmış

00:13:00 Mîzan’da günah tarafı mı / Ateşte cayır cayır canlı yanmak / Böyle bir müşkili olan / Cennete girersen / Akabeler / Sarp geçitler / Velid b. Muğîre / Tırmanması çok zor

00:14:00 Yetmiş bin senede çıkılıyor / Derileri dökülüyor / Her adımında ölmek yok / Bu işleri başımıza açmanın / Bu azapları başımıza açmaya / Şu Ramazân-ı şerîf ayında

00:15:00 Kim Ramazân-ı şerîf ayında bir kere bile / Hayırlı haslet yapsa / Başka zaman / Kuşluk namazı kıldı / Nâfile / Türkçedeki / Fazîletli ameller / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in

00:16:00 Ama bir insan cumadan evvel / İkindiden evvel sünnet / Sadaka / Veyâ işte efendim / Başsağlığı diledi / Hastayı ziyâret etti / Bir Müslümanın cenâzesinde / Efendimiz Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem sordu ya

00:17:00 Ramazan değildi / Bu sabah / Oruca niyet eden geceden niyet edecek / Oruçlu yani / Ebû Bekr Sıddîk Radıyallâhu ‘Anh / Daha sabah namazına geldiler / Ziyâret etmiş / İçinizden bugün kim sadaka verdi

00:18:00 Ebû Bek Sıddîk Radıyallâhu ‘Anh / Mescidin içinde / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdu / Bir gün içinde bir insan / Bu gibi sâlih amelleri / Sahâbe-i kirâm da şaşırdılar / Amele düşkün

00:19:00 Sâlih amel meraklısı / Bütün ümmetin ameli / Ağır basar / Koca Hazreti Ömer Radıyallâhu ‘Anh / Ömer’in bütün / Sevaplarından bir hasene / Hayırlı haslet / Günahlarını sildirecek

00:20:00 Namaz, oruç, hac, zekat / Bu mübârek Cuma saatinde / Yâ Erhamerrâhımîn / Kabul saati / İcâbet saatine / Bir andır / O anda

00:21:00 Fakat gaflet etmeyip de / Ramazân-ı şerifin dışında / İşrak namazı olarak / Onu Ramazân-ı şerîf ayında / Nâfile ibâdetlerin hepsi farz sevâbı kazandırıyor

00:22:00 Müstehab amel / Bu farz / Allâh-u Te’âlâ’nın en sevdiği ameller / Ben kuluma farz kıldığım amellerden biri ile / Mekandan münezzeh

00:23:00 Yapmaya devâm ettikçe / İlerleme kaydeder / Farzlardır buyuruyor / Har nâfileye bir farz yazıyor / Sadaka verdin / Sünnet namaz kıldın / Öğlenin sünnetinin kıldın / Namazın dışında Kur’an okudun

00:24:00 Kazanç çok / Bu oruç başka oruca benzemez / Zekat farz / Vitir kıldın / Nâfile iş yapana / Ramazân-ı şerîf ayının dışındaki / Yetmiş farz gibi

00:25:00 Yetmiş akşam / Yetmiş kat / Farzlardır / O farzı yetmiş olarak yazıyor / Yüz lira zekat verdim / Hesaplar ayrı, nisaplar ayrı / Kazâ edilecek o zaman / Vaktinde verildi edâdır

00:26:00 Katlamalı sevaplar bakımından / Sabır ayıdır / Gece sahura kalkıyorsun / Yeni evlenen ateşi başına vurmuş / Onları da teneşir paklar / Şeytanın işi yok / Gündüz oruçluyken

00:27:00 Ama ne buyuruyor / Sizin birinizin / Cimâdan bahsetmesin / Şimdi seks diyorlar / Ne edeceksen et / Akşam namazını kaçırmamak şartıyla / Gündüzden konuşmayacak

00:28:00 Mecâli de kalmaz da / Bağırmayacak / Bağırıp çağırmak / İnsanları sıkıntıya sokmak / Sövüyor yâ / Ya da onunla kavga etmeye kalksa / Seninle yumruklaşalım / Ben oruçlu kişiyim

00:29:00 Çekişmeye girmesin / Orucun bozulur mu? / Sevâbı bâtıl olur / Tartışmaya girmeyin / Kimsenin hakâretine / Cevap vermeyin / Oruç ibadetine / O kalkanı deldirirse

00:30:00 O oruç da ne zaman işe yarar / Ne ile delinir / Yalan konuşursa / Gıybet ederse / Bir Müslümanın aleyhine / Nâmahreme bakarsa / Bunları yapmamak sabır ister / Hastalık geldi / Sabredene üç yüz derece var

00:31:00 Sabır sebât ederse / Hiç bırakmadan / Bu ne büyük sabır / Oruca sabrediyor / Cinsî münasebetten kesiliyor / Malın artıyor / Kırkın kaç ki / Daha verme yâ / Her sene o zekâtı

00:32:00 Fidye vermek / Ramazan sabır ayıdır / İbâdetlere sabr / Haramlara ve günahlara / Oruç tutmaya / Az kişi sabreder / İki saat kala / Çoluk çocuksa / Âcile kalktı falan / Sebât eder

00:33:00 Ama altı yüz derece altı / Oruçluyken gıybet etmeseydi / Bu haramlardan uzak durmaya / Dokuz yüz derece / Beş yüz senelik mesâfe / Belâya / Rızâ gösteren / Hastalık zâten gelmiş / İbâdet

00:34:00 Alışkanlık hâline getiren / Nefis çok mücâdele verse de / Müslümanlar / Genel mânâda konuşuyoruz / Hastalığa sabreden / Yalan demeden durabiliyor / İstemediği sözü

00:35:00 Ramazan sabır ayıdır / Mükâfâtı da cennet olacak / Al da sana cennet / Ramazân-ı şerîf müvâsât ayıdır / İftarlık verme ayıdır / Onun için on bir ayda yapılamayan, yapılamayan

00:36:00 Bu mübârek ay öyle bir aydır ki / Ramazan geldi, kaç gün oldu / Namaz kılıyor musun? / Sen kılarsan ara sıra / Bütün hayır kapılarını / Ama sen Allâh’ın

00:37:00 Kuru kuruya sâde bir oruçla / Müminin rızkı arttırılıyor / Haramlardan sakınan mümin / Elinden geldiği kadar / Haramlardan sakınması lazım / Kim Ramazân-ı şerîf ayında bir oruçluya iftâr ettirirse / Pide veriyorsun

00:38:00 Bu bir oruçlu / Çok da büyük mükellef sofralar / Bu müjde için şart değil / Bütün günahlar af olur / Ona su verse / Boynunun cehennemden âzâdı / İftâr ettirdiği kişinin

00:39:00 O oruç tutanın / Bir misli de onu iftar ettirene / Suyla da oruç açılıyor yâ / Ey Allâh’ın Rasûlü / Bizim hepimiz / Bir yemeğe içmeye / Az kişilerde biraz mal bulunurdu

00:40:00 Bir su, bir hurma / Yemekten önce mi yenilecek / Envâi çeşit / Kaşarın kaç çeşidi var / Şu anda / Pastırmaya, sucuğa / Pahalılık diz boyu / Kahvaltılılar ortaya serpilmiş / Ana yemek / Dana yemek

00:41:00 Az daha şehit mi olacak / Şimdi ki bolluk / Bir zeytin koyacak / Çocuğun önüne / Dışarıda da vardı / Onlar çekiniyorlar / Allâh-u Te’âlâ hâlimizi bilen birini

00:42:00 Onun için sahâbe dediler / İmkân bulamayız / İftarlık yanında / Boynun cehennemden âzâd edilir / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyurdular / Oruç açtırana / Hurma da pahalı

00:43:00 Yüz seksen lira olan / On on beşten aşağı / Bir hurmada az para değil / Koyun kesemedi / Tavuk çeviremedi / Bir tâne hurma verdi / Allâh-u Te’âlâ onu affeder / Bir yudum su / Susuzlara sor

00:44:00 Su ne demek / Mahşer’de / Susuzluktan daha büyük tehlike yok / Bir Müslümana bir yudum su / Afrika / Çamurun içinde / Yok başka su / Çeşit çeşit

00:45:00 Bir tadımlık süt / Çay bardağı / Duble, büyük şeyle / Tadımlık o demek / Oruç açılmış olur / Orucun bittiğinin göstergesi oluyor / Bir hurma da verse / Açtırdığı için o kuluna bu sevabı verecek

00:46:00 HAYDER / Aşağı yukarı / İftarlık / Bugün video geldi / Orada medrese var / Halk da geliyor / Oralar sıcak yerler / Sofralar seriliyor / Ben de açılışına gitmiştim / HAYDER hep oralarda

00:47:00 O senin gönderdiğin kumanya / Aynı mı sevap / On beş lira / Senin buradaki on beş lira / Ekmeği de var / Ekseri biliyorsunuz pirinç / Haydi haydi bu sevabı veriyor

00:48:00 Müslümanları unutmayalım / Helal kazanç / Beş lira bile gerekmez / Ramazan’ın bütün geceleri / Kadr Gecesi Cebrâîl Aleyhisselâm / Böyle bir mevsim / Duâmızı da kıraat edelim / Duâ

00:49:00 Duâ / Ve sallellâhu te’âlâ ‘aleyhi ve sellem

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ