MENÜ

Ramazan Özel
12 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 29. Bölüm

00:00:00 Duâ

00:01:00 Hasan KUDUOĞLU / Kardeşlerimizin babaanneleri / Duâ

00:02:00 Duâ

00:03:00 Duâ / Ramazân-ı şerîf’in / Yarın âhirette karşınıza çıkacak

00:04:00 Enes Radıyallâhu Anh / Eğer Müslüman kullar / Nâfileler farz gibi / Zikirler bine katlanıyor

00:05:00 Hasenenin, sevâbın / Mîzân’da / Yaşamadan ne kadar anlayacağız / Eğer kullar Ramazân-ı şerîf’teki fazîletleri / Bütün sene Ramazan olsaydı / Vedâ etmesinden dolayı / Terâvîhler zahmetli

00:06:00 Kur’ân’ın bereketi ile / Bu zorluk feraha dönüşüyor / Zevk almaya başlıyor / Enes Radıyallâhu Anh’dan rivâyet edilen / Konuşmaları için izin verseydi

00:07:00 Gökler yerler ne söylerlerdi? / Elbette Ramazân-ı şerîf’i oruçlu geçiren / Zekatı olup vermeyen / Ramazan orucu tutan / Bu şekilde düşünülüyor / Elbette onlar Ramazân-ı şerîf orucunu tutanları / Bu kadar büyük mükafaat olduğunu

00:08:00 Kenzü’l-ummâl / Nasıl bize şefaat buyuracak / Duâ / Ramazân-ı şerîf kıyâmet günü en güzel sûrette

00:09:00 Oruçla geçirdik / Herkes böyle geçirmedi tabi / Allâh-u Te’âlâ mekandan münezzeh / Ey Ramazan! / Bana arz eyle / Sana değer veren

00:10:00 Bunlar Ramazan’ın hakkını tanımak / Senin hakkını tanıyanların tut elinden / Mahşer arsaları / Aklı başında / Aynı insan gibi demeyelim / Öyle bir sûrete bürünmüş / Hakkını tanımış olanların

00:11:00 Ey Ramazan! Ne istiyorsun / Ramazan geldi geçti diye düşündün / Ne kadar büyük şefaat hakkı var / Ne istiyorsun diye soracak / Bu kulun benim hakkımı bildi / Buna vakar tâcı giydir

00:12:00 O taçla seni taçlandırırsa / Orada kendi kafasına göre / Ona göre taç giyemiyorsun / Allâh-u Te’âlâ’nın taç taktırdığına / Allâh’ın dostlarından olduğu / Allâh-u Te’âlâ o kulunu

00:13:00 Başına tâc nerede takacaksın / Yalın ayak, başı kabak / Sünnetsiz vaziyette / Anasından doğduğu hâl üzere / Başında bir şey bulunduğu

00:14:00 Sonra büyük günah sâhiplerinden / Küçük günahlar beş vakit namazla / Büyük günahlarda özel tevbe / Küçüklerde arada tevbe etmese de / Hac umre ömürlük temizliyor

00:15:00 Büyük günah / Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem / Benim şefaatim / Ağrılar sancılar / Marazlar hastalıklar / Oraya kadar kalmaz / Bu büyük sıkıntı çıkarır / Burada da Ramazân-ı şerîf’in / Allâh-u Te’âlâ’nın Ramazân-ı şerîf hürmetine

00:16:00 Yetmiş bin büyük günah sâhibine / Fazla gelebilir / Sevdiklerimizden / Torunlarımızdan / O bile yetmez mi? / Takvâsına göre değişir / Fazîleti bir olmaz / Onun kalbi leylâdadır

00:17:00 Huşû sâhipleri ile / Aynı namazı kılsalar / Birine yetmiş kişiye / Muhlas kullar / Bin hurî ile evlendirilir / Burağa bindirilir / Ey Ramazan! Daha ne istiyorsun?

00:18:00 Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem’in sünnet-i seniyyesine / Cennette Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem’e yakın derecede olsun / Allâh-u Te’âlâ, Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem’in olduğu / Firdevs-i Âlâ’ya

00:19:00 Sen benim isteklerimi yerine getirdin / Kendini haramlardan sakındırarak / Ramazân-ı şerîf’e âit olan / Sen de benim isteklerimi yerine getirdin / Ben de sana söyledim / Bahşeyledin / İlâve ikrâmın

00:20:00 Yâni bu iş / Rabbimiz ikrâm edeceği zaman / Kayserilinin işçisi gibi / İş arayan biri gitmiş de / Kayserili pek maaşa yanaşmayacak

00:21:00 İşsiz çok diyorlar / Açlıktan ölecek durumda değil / Ben boğaz tokluğuna çalışırım / Karnımı doyurayım / Kayserili demiş ki: “Hiç mi ikrâmın olmayacak” / Pazartesi Perşembe de oruca niyet ederim demiş

00:22:00 Bunları bana sordun / Bana değer verdiğini ne ile göstereceksin / Oruca sevketmiş / Öğle yemeği yok / Benim sana ikrâmım çok / Ben bu kuluma sana ikrâmen / Yüz tâne şehir / İstanul’a mı benzer

00:23:00 Logar dolu, lağım dolu / Alt yapısına baksan / İnsan bu / Adamı uzağa göndersen / Dünyâ pislik yeri / Zâten beton yığınına çevirdiler / Denize kadar beton

00:24:00 İlçeler beton / Cennette / Yüz şehir kırmızı yakuttan / Yeşil zeberced / Altının da gümüşünde

00:25:00 İstanbul’un şehir yapılanmasında / O cennette ki şehirn hammaddesi / Gramı kaç dolar? / Yüz tâne şehir / Bu şehir ne kadar / Kasr: Köşk

00:26:00 Ihlamur Kasrı / Beykoz sâhilinde / Bu köşkler / Altmış bin tâne kapısı olan / Mesâfe atlı koştursa / Bin tâne kasır var / Yüz tâne şehirde

00:27:00 Bıkmak yok, üşenmek yok / Kendi özel mülkün / Kudüs / Filistin / Yahûdî bindiriyor / Anayasaları Tevrât / Haberlerde / Burasıc dünyâ

00:28:00 Nereye kalkarsın belli değil / Zelzele mi olur / Kim de ne güvence var / Bir belâ gelmeden / Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem’in bize öğrettiği / Kaç kişi okuyorda / Yine de başımız belâdan kurtulmuyor

00:29:00 Dünyâ kâfirin cenneti / Sağlık veriyor, sıhhat veriyor / Bizden iyi yaşıyorlar / Bizden iyi yaşamayazlar / Bayram gecesini ihyâ edenin fazîleti / Namaz kılanın aldığı / Namaz müminin mi’râcı sayılmış

00:30:00 Hazreti Ali / Ben namaza durunca çıkarın diyor / Lokal anestezi / Canlı canlı olacak iş mi / Ne kadar acır / Namaza durunca çek / Hiç hissetmiyor

00:31:00 Bir onların namazına bak / Sinek oradan kaçsa / Rusya’nın uçağı / Sivrisinekse falan / Bizi sinek bile / Ok mızrak girmiş içine / Canlı canlı, uyuşturulmadan / Müminler mutlakâ felâha erdiler

00:32:00 Ne buyurdu / Bunun kalbinde huşû olsaydı / Önemli saydığın / Bir adamın yanında bile / Hareketlerime dikkat edeyim / Her tarafın bir tarafa gidiyor

00:33:00 O an dünyâdan hurûc etmiş oluyor / Bir gecede hatim yapıyorlar / Bir cüz okuyamazsın / Ama iki cüz de üç cüz de / O hazzı lezzeti almayınca

00:34:00 Ortalam bir hatim / Yedi saat sekiz saat / Feyiz gelmesine bağlı / İşte ne kadar okuyorsa / Allâh’ın ne kulları var / Ama mesele / O feyzin gelmesi / Ramazân-ı şerîf

00:35:00 Burada ihbârî cümleler kurduğum için / Duâ / Gece yok artık / Bayram gecesi ile ilgili / Beyân etmeye çalışalım / Ebû Hureyre Radıyallâhu Anh’dan rivâyet edilen / Bayram gecesi olduğu zaman

00:36:00 Bütün melekler / Zelzeleye tutulmuş gibi / Çünkü Allâh-u Te’âlâ nûru ile tecellî eder

00:37:00 İstediği mekanda / Ne diyelim sana / Ma’nevî / Sallanma oluyor yâ / Müslümanlar ertesi gün bayram yapacak / Bayram namazında / Bir işçi işini tamamladığı zaman

00:38:00 Tayin edilmiş / Ey benim meleklerim! / Ben onları mağfiret eyledim / Ne cehenneme girme tehlikesi kalır / Bunlar günahtan sebep oluyor / Bu ümmete azâb etmek istemiyor

00:39:00 Onu çok sevdiği için / Gözünü aydın etmek istiyor / Eğer Allâh-u Te’âlâ bu ümmete / Âhirette Mahşer’de / Kul hüvallâhu ehad Sûresini indirmezdi

00:40:00 Ne müjdeleri var / Kul hüvallâhu ehad’a devâm edenlerin / Bir Fâtiha üç İhlâs / İçeride biri varsa / İçeride kimse yoksa / Ondan sonrada

00:41:00 Allâh-u Te’âlâ bu ümmete azâb etmek isteseydi / En kısa sûre etti / Ne büyük bahtiyarlık / Bu ikisi / Onun için Allâh-u Te’âlâ, sevgilisinin hürmetine

00:42:00 İmâm Beyhakî / İthâf-u ehli’l-İslâm / Bu mübârek gecenin namazı / Bu gecenin ihyâsı ile ilgili / Bayram gecesi olduğu zaman

00:43:00 O gecenin adı / İkrâmiye gecesi / Bayram ikrâmiyesi / Ne kadar makbule geçiyor / Hastayı ziyarete gitmiş / Yastığın altına / Para koyarlardı yâ

00:44:00 Ört ölüyim demiş / Et tabi yâ / İkrâmın sonu yok / Bu gece ikrâmiye gecesi / Zekatlar sadakalar

00:45:00 İşçiye ücreti ne zaman verilir? / Câzie gecesi / Beş yüz milyarlık soru / Ramazan bayram sabahı olduğu zaman /  Bu gece kimler vefat edecek / Geceler gebedirler

00:46:00 Hiç akılda olmayan / Yoğun bakımda / Hep Allâh’ımıza / Duâ / Bir tek bile müslüman olsa / Lazın topalı / Kutuplar / Câmiye yardım / Bütün şehirlere dağıtıyor

00:47:00 Bütün sokakların başını / Bu bayram sabahının / Allâh’ın yarattığı / Hattâ denizdeki balıklara kadar / İmtihan kalmaz / Evde adam kalmaz

00:48:00 Bayram namazına iştirak / Bayram namazına / İki rekat sabahın farzına değmez / İşin mantığını anlamak / İnsanlarla cinler / Geri kalan dağ taş duyar

00:49:00 Çok kerem sâhibi olan Rabbinizin / Büyük günahlarınızdan ceza cermekten / Bir yerde kılmaktan / Koronadan sonra / Hükümete yâni / Dört beş milyonun sığdığı / Yenikapı / Kartal

00:50:00 Uzağa gidemeyenler kılsın / Namazgah / Açık alan / Bahçede kılıyoruz / Namazgaha çıktıkları zaman / Ey benim meleklerim! / Ey bizim yüce Allâh’ımız

00:51:00 Ne vaadettiysen / Bayram sabahı ne demek / Şevvalin biri / Geceleri Terâvîh kılmaları / Hoşnutluğumu / Onlardan râzı olduğumu beyân ettim

00:52:00 Yarın sabah bayram namazında / Biraz hızlandırıyorlar / İmam duâ yapmadı diye / Sen Allâh’ın kulu değil misin? / Sizi boş çevirmeyeceğim / İzzim Celâlim hakkı için

00:53:00 Bugün benden / Şu mübârek cemaatinizde / Berâet, kurtuluş / Cehenneme girmemek / Hesapta zorluğa kalmamak / Sırât’ı şimşek gibi geçmek / Çok tehlikeli geçitler / Âhirete yönelik / Mutlaka size verdim

00:54:00 Eşimizin, çocuklarımızın / Onların da âhireti için / Dünyâ için bir şey isteyemez miyiz? / Ben hastayım / Dünyânız için de benden ne isterseniz / Bana uşak ver

00:55:00 Oğlan da olmamış / Sen duânı yap / Ama Allâh-u Te’âlâ / Çocuk mu istiyorsun / Ne istersen iste / Senin lehine olan / Sen bilmezsin / Bir şey istemezsin

00:56:00 Belki zengin olsan / Hastalık / İyileşince bir de baktın / Günahlarla îmânını kurtarmak da zor / Bayram sabâhında ne buyuruyor?

00:57:00 Adam istiyor belâsını / Bana silah dayadı / Çok rastladık / Mevlâ buyuruyor / Sen Hakk’a tevekkül eyle / Görelim Mevlâ neyler, neylerse güzel eyler

00:58:00 Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem her duâsında bunu yapardı / Dünyâda en güzel şeyler / Kur’ân-ı Kerîm’de / Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem hiç terketmedi / Bu duâyı yapanların / Büyük nasîbleri olacak

00:59:00 Nerede çıkacak o nasîb? / Sizin gibi / Rabbenâ âtinâ da mı bilmiyorsun / Âmîn demeyi unutma / Âmîn de / Peşine bir salevât / Ne lâzımsa istedin

01:00:00 Allâh-u Te’âlâ duâ edeni seviyor / Ramazan bitmiş / İki istersin / En cömerti bile bir yere kadar

01:01:00 Murâkabe o demek / Dosta düşmana / Yarın âhirette / Bayram namazına gelmemişler / İçkinin had cezâsı var

01:02:00 O büyük günahlardan / Sizi rezil etmeyeceğim / Dünyâda şeref lâzım / Arabanın modeli iyi diye / Şeref neymiş / Cehenneme girende

01:03:00 Allâh’ımıza ibâdet / Af olunmuş olarak dönün / Bayram sabahı / Tatlı yemek / Abdullâh b. Mes’ûd Radıyallâhu Anh’dan rivâyet ediliyor

01:04:00 Bayram gecesi kılınacak namaz ve târifi

01:05:00 Secdede okunacak duâ

01:06:00 Bu duâyı mutlaka okuyalım / Bu gecenin imsak vakti olmadan / Bu da çok önemli / Sabahında / Kalplerin öldüğü

01:07:00 En çok Allâh’a sığındığımız / Tehecüde kimse kalkmaz / Îman nûru sönmeyecek / Rûh hayatta / Senin rûhuna îmansızlık / Esas insan

01:08:00 BAYRAM TEKBİRİ / Câmiye giderken / Bayram sabahı kılınacak namaz var / Çok önemli bir duâ / Tevbesiz / Derginin sonu

01:09:00 Bütün müslümanların ölmüşleri / Enbiyâ duâları / Yüz kere de estağfirullâh / Enes Radıyallâhu Anh: “Ben Rasûlüllâh Salellâhu Aleyhi ve Sellem’den işittim” diyor / Yarın akşam / Cuma gecesi

01:10:00 Yarın Cuma gecesi / Yarın Kudüs’e, Mescid-i Aksâ’ya / Duâ / Ve Sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ