MENÜ

Ramazan Özel
07 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 24. Bölüm

00:00:00 Salevât / Hamdele Salvele / Ramazân-ı şerîf’in son cumasını idrâk ettik / Bugünden sonra artık

00:01:00 Duâ / Vakitler çok kıymetli / Son çıkan kitabımdan / İki sene kadar

00:02:00 Çok kitap görünce / Üçüncü eser / Doksan birinci risâle / el-Kadr / Kadir Gecesinden bahseden müstakil / Bu sûreyi okumanın fazîleti

00:03:00 İki yüz on beş sayfa / Bâzı hadîs-i şerîfler / Teşvîk olsun / Şuurlu ve bilinçli olarak / Fazîletini bilirsen / Külfet olur

00:04:00 En kuvvetli gece / Yarınki sohbet / Kadir Gecesi ile bâzı / Allah bir mânî vermezse / Kadir Gecesi ile ilgili / 23:15’de duâlar

00:05:00 Zâten abdestten sonra / Doksan birinci risâle / Ümmetim bilseydiler / Hiç terk etmezdiler / Namazdan önce okunursa / Ehl-i Beyt imamları

00:06:00 Bunlar Kadr Sûresine özel bir ihtimâm gösteriyorlar / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in torunları, hâne halkı / Yoğunlaşmışlar / Diğer sûreleri / Bir de bir insanın odaklandığı

00:07:00 Bâzı virdler zikirler / En değer verdiği sûredir / Enes Radıyallâhu ‘Anh / Bir defa Kadr Sûresi kim okursa / Kur’ân-ı Kerîm’in dörtte birine

00:08:00 Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birine denktir / Sevap kazandırma bakımından / Birkaç sûre var / Nasr Sûresi / Kâfirûn, Nasr / Zilzâl Sûresi yarısına

00:09:00 Tekâsur Sûresi bin âyete muâdildir / Tam bir hatim sevâbı almak isteyen / Sayfa on ikide / On bir satır kaynak kitap var

00:10:00 Kim Kadr Sûresini okursa / Bir kere okuyana bu ecir verilir / Bu ecre nâil olayım / Sen zararına mı dolaşıyorsun / Ramazan orucu farz

00:11:00 İslâm’ın beş şartından birisi olmasını / Bu sevâbını tümünü / Kadir Gecesini ibâdetle ihyâ / Terâvîh kılacak / Ona verilen ecir

00:12:00 İnnâ enzelnâ Sûresinin böyle bir ecri var / Bâzen bir ecir alamaz / Dünyâda da öyle / Yirmi lira alırsın yevmiye / Masa başına / Tezgahta / On bin lira kazanır / Alıyor, satıyor

00:13:00 Âhiret husûsunda / O da ayrı bir meseledir / Az bir amele / Kur’ân-ı Kerîm’den üç satır / Bir sayfa / Bir dakîkanın dörtte biri / Bir de Kadir Gecesinde okursan / Bütün gece okuduk

00:14:00 Unuttum işte / Vakitler yetiştiremiyoruz / Enes Radıyallâhu ‘Anh anlatıyor / Namazın fazîleti hakkında / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem / Şu işe bak / Sabah namazını kim cemaatle kılarsa

00:15:00 Sabah namazının farzını cemaatle kılana / İnnâ enzelnâ Sûresi var yâ / Bir Kadir Gecesindeki ibâdet

00:16:00 Seksen üç sene dört ay ibadetten / Kadir Gecesini ihyâ eden / İbnü’l-Kayserânî, muhaddislerden bir zât / Bu hadîsleri görüyorum

00:17:00 Ben size bir hazîne / Siz ona ne kadar / Gömüden hissedâr olmasın diye / Hangi mağarada / Mezarları kazarlar / Pek bulan çıkmadı

00:18:00 Bulan ortada yok, arayan çok / Bulur arayan, bulmaz her arayan / Ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın / Mağrib ulemâsı

00:19:00 Hicrî de yâni / Dokuz yüz sene evvel / Bu mübârek zât / Kadr Sûresini kim yüz kere okursa / Ağzından dilinden / İsm-i Âzam / Yüz kere okuduktan sonra ne duâ ederse

00:20:00 Özellikle yağmur yağarken dûa kapıları açılır / Bâzı ulemâ tarafından / İmam Ğâfikî / Ali Haydar Efendi / Hazînetü’l-Esrâr sâhibi

00:21:00 Kıyâmete yakın / Nasıl bir sed yapmış / Onlar hepten / Gölleri mölleri kuruturlar / Taberiye gölü / O gölü / Önden gelenleri içmeye başlayacaklar / Bir zamanlar burada su varmış diyecekler

00:22:00 Şimdi İblîs / Zinâ edene / Kocasına sövene / Karı koca arasını / Çocukları / İblîs başlarının adı / Âdem Aleyhisselâm

00:23:00 Bir kişiye dünyâ kadar melek / Buna karşılık da / Kur’ân-ı Kerîm de âyette buyruluyor / Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı / Zikrin usulü var / Yemekteki zikir / Hastaneye kalksaydın

00:24:00 Kolaylıkla seni / Yediklerinin şerrinden seni kurtarıyorsa / Koca laboratuvar / Lâzım olan yere / Posasını çıkarttırıyor / Oranın zikri budur / Helâda avret yerin açıkken

00:25:00 Bugün işte hastaneye gittim / Ümraniye Devlet Hastanesi / Ey gidi Ahmet / Bu seferlerde vurmadılar da / Kaç kere ameliyatlar / İftarlardan önce / Âfiyettesin, sıhhattesin / O zaman anlarsın

00:26:00 Duâ / Ölmeyi yeğledim diyenler var / Duâ / İntihar edecektim diyor / Mahmud Efendi Hazretlerini tanımasaydım / Bir dakîka değil ki bu / Efendi gözümün önüne geldi diyor

00:27:00 Nefes ne demek / Her an Allâh’ımızın / Kızın var / Evine gelen sana geliyor / Dükkana gelen sana geliyor / Bu kadar ni’met / Kilometrelerce damar var / Şükrümüzü nasıl ifâde edeceğimizi

00:28:00 Musallat kılarız / Artık o onun en yakın arkadaşı / Omzunda dururlar / Salevât / Kimisi onla görevli / Ama İblîs ne olur? / Kanın geçtiği her yerde

00:29:00 Kan yürümezse / Tümör büyümüş diyorlar / Kanın olmadığı yer mi var / Onun için Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem buyuruyor / asıl bir sed yâ / Kehf Sûresinde / Rabbimin va’desi gelince

00:30:00 Her gün akşama kadar / Allâh-ü Te’âlâ bir daha sabaha kadar / Va’di geldiği zaman / Her şeyin eceli var / Ye’cûc ve Me’cûc / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’den beri

00:31:00 Başımızın belası / İnnâ enzelnâ okuyun / Sabah namazından sonra / Namaz kıldığınız yerden ayrılmadan / Namazı bitirdikten sonra

00:32:00 Buradan o daha kuvvetli anlaşılıyor / Seyyidü’l-istiğfâr / Onlar önceliğimiz / Kerâhet vakti girdiği için / Defînenin yerini söylüyorum sana

00:33:00 Daha neler var / Yazıldıktan sonra / Elbisenin üstüne / Bu kitap / Eskiden yazdığım / Yüzden fazla / İşler var bu kitapta / Toplaması zor

00:34:00 Geleni not et / Milletin hizmetine / Genel mânâda / Sizlere arz ediyorum / Özellikle şeytana karşı / İnsanların göğsünün içine kadar girip / Nerede parmağı yok

00:35:00 Vesvese insanlar çok mahvediyor / Çoğunda vesvese / Okudum mu okumadım mı vesvesesi / En büyük sıkıntımız / Sen öyle deme / Hastalıklarda da parmağı var / Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri / Kan kanseri

00:36:00 Sen bunları nereden çıkarıyorsun / Eyyûb Aleyhisselâm / Evini yıktı / Şeytan bana yorgunluk / Allâh’ın yüce bir peygamberi / Allâh’ın methettiği

00:37:00 Anlamıyor musun? / Yûşa’ Aleyhisselâm / Kehf Sûresinin âyetlerinde / Pişmiş balık / Unutulacak bir şey mi? / En kuvvetli insan

00:38:00 Kayanın yanında biraz sokulduk / Atladı gitti / Çok fenâ çakar yâ / Sinirli de / Şeytan unutturdu / Yorgunluk veriyor muymuş? / Kanın girdiği her yerde

00:39:00 Onun için bu duâ / Hemen peşine / Ekseriyetle / Bizim başımıza gelen belâ / Baba düşmanımız / Daha büyük düşman arama / Allah da ona imtihan / Ey Allah! / Hangi sıkıntın varsa

00:40:00 Peşine bir salevât / Bu duâ sayfa on beşte / Özel bir ders yapacağım / Yazıklar olsun

00:41:00 Hasen ibnü ‘Alî Radıyallâhu ‘Anhumâ / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem okurdu / Kadınlar ekseriyetle kendileri kılıyorlar / Amel etmeye yeniden başla

00:42:00 Hac umre sevâbı / Hac yapın / Hiç bunları yapmayıp da / Nâfile olarak / Bunların hepsini yapın / İnnâ enzelnâ okuyana / Para da boşa gitti / Aynı ecre nâil

00:43:00 Namazımı tam kılamıyorum / Beş para etmiyorum / Hangi konuda kim ne şikâyete gelse / İnnâ enzelnâ Sûresini okumaya bak! / Onun sırrı ne biliyor musun? / En ümitli gece / Duâ

00:44:00 Kabul saati / Duâ / Saa açılım gelecek / Selâmet oradan geliyor / Kurtuluş var / Efendi Hazretlerimiz / Ömrümüz geçti berâber / Müslümanların cenâzelerine

00:45:00 Yanındaki / Bir kat açın kefenini / Göğsünün üstüne / Senedi ile / Kim ölüyü defnederken / Kefeninin içine / O ölü kabirde azap çekmez

00:46:00 Ama Mahşer var / Ali Haydar Efendi / Dört mezhep müftüsü / Kendi Mushaf’ının kenarında / Daha ne konuşuyorsun / İmam Şebrâmellesî

00:47:00 Tuhfetü’l-habîb / Kaç cildi taradım / Hepsini okuyorum / Her kim ölürse / Özellikle de göğsünün üstüne / Herkese bir tâne / Herkesin ölüsü oluyor / O meyyite kabrinde azâb olmaz / Bu kadar beni dinleyen

00:48:00 Göğsünün üstüne / Azâb yapacak Allâh / Bu duâda diyor ki / Misâfir gelirse ona ikrâm edin / Ne istiyorsun sorulur / Ben hayattayken / Bunca ni’metlerle

00:49:00 Yâ Erhamerrâhımîn / Ey şaşkınların / Dînimi îmânımı / Ben bunu bu şekil düşünmemiştim / Sen nereden böyle işler yapıyorsun / İmam Tâvus b. Keysân

00:50:00 Yetmiş sahâbe görmüş / Kefene bir şey yazılması / Hakîm-i Tirmizî / İmâm-ı Âzam / Bunların aslı vardır kardeşlerim / Ölürsem / Kefenime bir şey koyun

00:51:00 Sende arkadaş / Bize para lâzım / Sen bana paradan bahset diyorsan / Yüz dokuzda imiş / İmâm Zebîdî / Kimin Allah’tan bir isteği varsa / Kırk bir kere İnnâ enzelnâ

00:52:00 Duânın mânâsı / Ne murâdı varsa / Özellikle bu duâ / Dînimiz için / Duâ

KULLANICI YORUMLARI
  • İlk Yorum Yapan Siz Olun!
YORUM YAZ