MENÜ

Ramazan Özel
06 Mayıs 2021
İftar Sohbetleri 2021 - 23. Bölüm

00:00:00 Ramazân-ı şerîf’in son ca gecesine / Şu mübârek saatlerde / Fazîletli ameller husûsunda / Duâ

00:01:00 Duâ / En mühim mesele budur / Uyumasa bile / Ancak Allâh’ın yardımı ile / Çok önemli geceler geliyor / Kadr Gecesinin hayrından mahrûm olan

00:02:00 Geçmiş günahları af olmakla kalmıyor / Gelecek günahları ne demek / Tevbesini mutlaka kabûl edecek / Bu çok önemli bir husustur / Kadr Gecesi Özel

00:03:00 Yirmi yedinci gece / 23:15’te / Lâlegül TV’den / Hatimler için / Ulaşamayanlar oluyor / Mevlâ’ya bildirin

00:04:00 Hepinizi duâya katacağım / Yirmi beşinci gece olan bu gece / Çok büyük önem arz etmektedir / Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstünse

00:05:00 Cuma günü günahlar / Gece güne tâbîdir / Cuma gününde ve gecesinde yapılan / Bu Ramazan / Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Allâh-ü Te’âlâ’nın kullarına / Hiç mukâyese olabilir mi?

00:06:00 Ramazan’daki bir cumanın / Şimdi girecek iftarla berâber / Diğer iftarlarda / Altmış binden / En fazla rivâyet bir milyondur / Hepsi cehennemi hak etmiş

00:07:00 Her iftarda bu vardı ama / Artık üç Cuma geçirdik / Her iftarda bir milyon / Biz girer miyiz? / Acabâsı var / İki milyara yakın / Çocuklarda günahsız / Yirmi dört milyon / Biz de bunlardan olmak için

00:08:00 Akşam namazını cemaatle / Evvâbîn / Çok büyük fazîlet / Cuma olunca efdaliyyeti artıyor / Bir de yimri beşinci gece / Ramazân-ı şerîf’in / Ramazan’ın son on gecelerinin / Ramazan’da yirmi dört geçince

00:09:00 Diğer birçok âlim / Yirmi beşinci gece / Toptan inzâli konuşuyoruz / Kadr Gecesi olma ihtimâli kuvvet kazanıyor / Ebu’l-Hasen el-Cûnî / İbnü ‘Arabî

00:10:00 Osmanlı Devleti’ni bile / Keşiflerine kerametlerine göre / İbnü ‘Arabî Hazretlerinin keşfine göre / Mutlaka Cuma gecesi oluyor / İçinde bir Cuma daha olur / Bunda olmuyor sanki

00:11:00 Ona göre / İbnü ‘Arabî Hazretlerinin keşfine göre / Oradaki meselemiz şu / Kurtulduk, bütün hayırları / Birkaç gece kalmış / Ne diyoruz şimdi / Yedi gece

00:12:00 Ramazan’ın başı hangi günle girdiğine bağlı / Bu hesaba göre de konuşalım şimdi / Birinci günü Salı olursa / Kavuştuğumuz gün Salı / Eğer Salı ile başlarsa / Yedi gecenin her birini

00:13:00 Bu sene Salı ile girdiği için / Zâten o hesap / O gecedir diyor / Ramazân-ı şerîf’in son gecesidir / Ondan îtibâren / Ebu’l-Hasen el-Cûnî / Şeksiz şüphesiz / Ama zâten cumâ gecesi

00:14:00 Abdülkâdir Geylânî / Bâzı günahlara af / Geniş rahmetten / Cuma gecesi hakkında / Müslüman olan herkesi / Her haftanın / Allâh-ü Te’âlâ bu kadar hafta vermiş / Hanbelî mezhebinde Cuma gecesi

00:15:00 Bütün İslam ehline / Şimdi sen bu gece Kadr Gecesi midir / Oradan da destekleniyor / Kaç dikiş oldu yâni / Sen ibâdet etmedin mi? / Sen hayırlı amel yapmadın mı?

00:16:00 Tabî uykusuz kalacaksın / Kadr gecesinden daha fazîletli bir gece / Zikredersen / Mahrum mu olacaksın / Hakkında, sevdiklerini de duâlarına katarsan / Berâet Gecesi

00:17:00 Hayırlı kazâlar kaderler / İnsanlar ne kadar mutsuz / Âfiyet duâları / Af istemek, âfiyet istemek / Âfiyetten başka bir duâ / Â harfinden baksanız

00:18:00 Zâten Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’in / İ’tikâdım bozulmasın / Îmansızlık hâli hâsıl olmasın / Îmânıma / Dünyâda hayat yaşıyoruz / Eşim, çocuklarım / Hiçbir sabah hiçbir akşam terk etmemiş / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem

 

00:21:00 Dünyâ âhirette âfiyet istemek / Fazîletlerini okursanız / Beden sıhhati

00:22:00 Günahların af olası / Rabbinden af ve âfiyet iste / Kadr Gecesi en fazîletli gece / Rabbinden af ve âfiyet iste / Üçüncü gün geliyor / Üstün ahlak / Dünyâda âfiyet verilirse / Rezil rüsva olmamak

00:23:00 Bütün belâ yemekten geliyor / Âfiyet genel mânâda / Âhirette âfiyet / İki cihanda da kurtuluşa erdin

00:24:00 Hazreti Abbas / Birkaç gün sonra / Allah’tan âfiyet iste / Dünyâda âhirette / Şüphesiz inanç / En büyük ni’met / Âfiyet isterim / Îman kelimesinden sonra

00:25:00 İşte Âişe annemizin / Hangi gece Kadr Gecedir bilseydim / Ezkar iki cilt çıktı / Bu uzun gidiyor / Duânın okunuşu 157’de / Bunda ne ilimler var / Bu duâların tümü

00:26:00 Ezkar 1’in başında / Arapça rakamla / Türkçe yazmışım / Akşam olduğu için / Yedi tâne duâ var / Bu duâları yaptığın zaman

00:27:00 Yirmi dokuzuncu gece / Son gecede de arayın buyrulmuş / Belâlardan korunma duâları / En mühim mesele: Terâvîh namazı / Kıyâmu’l-leyl / İstiğfâr / Hatim okuyorsan / Secde Sûresi

00:28:00 Bunlar altmış hasene fark atmışlardır / Duhân Sûresi / Yetmiş bin melek / Sabaha af olunmuş olarak çıkar / Yâsîn / On hatim sevâbı

00:29:00 Bir gece içinde / Af olundu bitti / Hastalıklarımız, musîbetlerimiz / Eşler arasındaki geçimsizlikler / Musîbet saydığınız / Ne derdiniz varsa / Çoğunun da cezâsını vermiyor / Size gönderecek olsaydı nefes alamazdınız

00:30:00 Biraz keyfiniz kaçsın / Allâh’a dönün / Müslüman kuluna / Gaflet uykusunda îkâz olsun / Kadr Gecesi / Yâsîn okuyan / Kütüb-i Sitte hadîsleri / Şa’bân kitabımda

00:31:00 Haşr’da okunsa / Beş Sebbeha var / Bunlarda bir âyet var / Bin âyetten hayırlı / Kur’ân-ı Kerîm’in altıda biri

00:32:00 Öbürü yüz sayfa / Yüz yirmi yüz otuz sayfa / Bin âyetten hayırlı / Bâzılarına / Bu gecenin / Terâvîhı olarak / Allâh-ü Te’âlâ ölüm meleğini ona en güzel surette gönderir

00:33:00 İnşâallâh / Bu gece terâvîhımizi edâ edelim arkadaşlar / Kötü bir kılıkta gelirse / Çok korkunçtur / En güzel surette / Göndermesi için / Bu gecenin terâvîhıne önem verelim

00:34:00 Kâfirler, münâfıklar / Büyük günahları / Fâsık yâni / Bunlara geldiği zaman / Sol tarafında azap melekleri geliyor / Şimşek gibi çakıyor / Siyahta mavi / Korku filmlerde bile

00:35:00 Müsteşrikler bu rivâyetleri / Katran libasları / Onlar uzağa oturuyorlar / Canı boğazdan çıkartma

00:36:00 Ekseriyetle çıkmaz / Kimsin? Ne istiyorsun? / Ben öyle bir ölüm meleğiyim ki / Çocuklarını yetim bırakacağım / Malını vârislerin arasında

00:37:00 Kadın kocasını sever sevmez / Bâzı gıcıklıklar olabiliyor / Çocuğun yok / Amcanla dayınla / Dünyâ hayâtında / Sen yoluna devâm et / Ey münafık / Bir Kadr Gecesi ihyâ etmemişsin

00:38:00 Zekat vermemişsin / Memleket kaynıyor, dolu / Bugün şu saatte geldim ki / O adam bunu duyduğu anda / her ölünün başında durduğu anda / Rûhânî bir konudur

00:39:00 Adam yüzünü duvara çevirmedi / Orada zâten çoğunun mecâli yok / Entübe oluyor / Bedenden çıkan da ruh zâten / Gören ruhtur / Hadi diyorsun ki / Uykuda gözüm kapalı / Gözü açık uyuyan da var / Adamın gözü açık gitti

00:40:00 Ruh görüyor / Enerji gitti / Ölüm meleği önünde durmuş / Sen beni tanımıyor musun? / Beden zâten / Anası babası ölenler için / Ben ölüm meleğiyim diyorum sana / Ekserî insanlar

00:41:00 Canını versen ne olur / Ananın canı zâten çıkıyor / Onun canına bir faydası yok / Ama ibret de almadın / Yemek içmek dizi / Mübârek Cuma gecesi / On gecenin tek gecesi

00:42:00 Hiç mi korkmuyorsun / Bir senedir devamlı rakam veriliyor / Listeler saçılıyor / İllâ koronadan mı öleceksin / Korona ile alâkalı değil ki

00:43:00 Şimdi senin ruhunu alacağım / Arkadaşların / İnsanlar çok gelirler / Vaaz edici olarak ölüm yeter / Ölüm var yâ Ömer / Harçlık veriyor / Senin vazîfen

00:44:00 Ben nice asırların ahâlîsini / Senden daha kuvvetli idi / Çoluk çocuğu / Malı yaradı mı? / Dünyâ şampiyonu / Rekor / En büyük kuvvetliler / Ne sporcular / Pat diye ölüyorlar / Çok aldatıcı

00:45:00 Herkesi oyaladı / Utanmıyor musun? / Dünyâdan ayrılmayacağım sandın / Lânet okuyorsun / Lânet ettiği zaman / Sevgilisi öldüğü zaman / Dünyâya Allah lânet etsin

00:46:00 Dünyâ ne diyor / İçimizde senle ben / Dünyâ dediğin / Mesul mükellef şeyler değil ki / Dünyânın hammaddeleri bunlar / Gökler yerler ne dediler

00:47:00 Kim Rabbine daha fazla isyân ediyorsa / Artık o adam / Mal başkalarının mülküne geçmiş / Ruhla ilgili konularda / Dünyâ mantığı ile / Berzâh kabir âlemi

00:48:00 Beni haram yollardan / Mal da başkasının mülküne geçti / mal yılan olacak / Zekatlarınızı çıkarttınız mı? / Bütün Kur’an bunları anlatıyor / Arınmış bir kalp ile gelen müstesnâ

00:49:00 Evlatlar fayda verecek / Ölüm gelip çattığı zaman / Ey Rabbim! / Doksan sene verdik sana / Bir sâniyede mi? / On binlerce namaz kaza / Zekat kaza

00:50:00 Fitreler borç / Hastaysa tutamaz / Her şeyi bırakmış geri / Artık kabirden diriltilecekleri / Geçit âlemi olan / Ecelleri geldiği zaman / Öne geçebilir / Vakti vaktine

00:51:00 Ondan sonra kâfir münâfığın hâlini düşünürsek / Siccîn denen / Cehennemin hapishânesinde / Rûhu da berâber / Onlar Siccîn’dedir / Siccîn: Bir yazılı dosya / Tevbe edemez / Günahları af edilme durumu kalmadı

00:52:00 Onun için / Ama öbür tarafta / Umre yaptı / Ölmüş sünnetleri ihyâ etti / Mübârek Cuma gecesi / Melâike-i kirâm da / Meleklerin yanında nöbet tuttuğu

00:53:00 Onun için bu ameller yarın âhirette fayda verecek / Sesleri gök gürültüsü gibi / Azı dişleri var / Azı dişleri ile toprağı yarıyorlar

00:54:00 Eğer namazın varsa / Namaz ne diyor / Kabirdeki bugününden korktuğu için / Gece kılınan namazlar / Nice gece namazları kıldı / Bu adam kabir azâbına düşmemek için / Beş vakit namaz

00:55:00 Bu cemaate yürüdü / Sağ tarafından geliyorlar / Bu dünyâda bu azaptan korktuğu için / Oruç geliyor / Bâzı insanlar da baya zorlanıyorlar / Sol taraftan gelmeyin / Bu azaptan bu belâdan

00:56:00 Ondan sonra uykudan uyanan gibi / Ne istiyorsunuz benden? / Biz Allâh’ın tevhîdini istiyoruz / Rasûlüllâh Sallellâhu ‘Aleyhi ve Sellem’i açıyorlar, gösteriyorlar / Mümin yaşadın, mümin öldün / Mahşeri bekle

00:57:00 Mübârek insanların durumları var / Kabir âleminin azâbından / Ne ile kurtulacaksın / Yirmi beşinci gece terâvîh kılana / Bu ne güzel bir şey

00:58:00 Ölüm ânında belli oluyor her şey / En güzel surette gelince / Ebedî nimetlerle / Terâvîh kılanı / Ölüm meleği / Hiç kabirde azâb çekmiyor

00:59:00 Haramlardan, mekruhlardan sakınmak / Sohbetleri tâkip edin / Duâ / İFTAR DUÂSI / Ve Sallellâhu ‘Alâ Seyyidinâ Muhammed

KULLANICI YORUMLARI
YORUM YAZ